Goti: Vizigoti, Zapadni Goti, Istocni Goti, Vamba, Dolazak Gota Na Balkan, Rekared I. , Gotski Rat, Hindasvint, Teodorik Veliki, Ataulf

Front Cover
General Books LLC, 2011 - 30 pages
0 Reviews
Izvor: Wikipedia. Stranice: 29. Poglavlja: Vizigoti, Zapadni Goti, Isto?ni Goti, Vamba, Dolazak Gota na Balkan, Rekared I., Gotski rat, Hindasvint, Teodorik Veliki, Ataulf, Hermenegild, Gotski zakonik, Alarik I., Fritigern, Atanarik, Rekesvint, Ervig, Eurik, Septimanija, Egika, Alarik II., Sisenand, Leovigild, Atanagild, Viterik, Teodorik II., Amalarik, Julijan II. Toledski, Teodorik I., Dinastija Balti, Bitka kod Hadrijanopola, Hintila, Jordan, Sigerik, Amalasunta, Galsvinta, Brunhilda, Valija, Teudis, Wulfila, Agila I., Atalarik, Turismund, Gesalek, Torismund, Liuva II., Liuva I., Teudigisil, Kronika iz 754.. Izvod: Zapadni Goti zvani i Vizigoti su bili barbarska plemena koje se sa istoka doseljavaju na podru?je Zapadnog Rimskog Carstva u Velikoj seobi naroda 375. godine. Oni su djelomi?no naseljavali i podru?je Isto?nog Rimskog Carstva (Bizanta). Goti se prvi put pojavljuju kao narod 268. godine kad su napali Rimsko Carstvo i po?eli harati Balkanom. Invazija Gota je pomela rimsku provinciju Panoniju i druge provincije Ilirika, a ?ak su zaprijetili i Italiji. Ali oni su u ljeto te godine pora eni kod dana nje talijansko-slovenske granice, a onda su potu?eni u bitci kod Ni a u rujnu 268. U slijede?e tri godine vra?eni su preko Dunava u seriji pohoda cara Klaudija II. i cara Aurelijana. Ipak zadr ali su posjede u Daciji, koju je Aurelijan evakuirao 271. Kad su se naselili u Daciji Goti prihva?aju arijanstvo, u kojem se vjeruje da Isus nije jedan od oblika Boga u Trojstvu, nego da je posebno stvoren i nema bo anski epitet. To vjerovanje je bilo u direktnoj suprotnosti s katoli?anstvom, koje je postala glavna religija u 4. i 5. stolje?u. Iberijski Vizigoti su pripadali arijanizmu do 589., kada ih kralj Rekared preobra?a na katoli?anstvo. Podrobniji ?lanak o temi: Dolazak Gota na BalkanGoti su ostali u Daciji do 376., kada Fritigern, vo?a Gota Trevinga moli rimskog cara Valensa dozvolu za naseljenje na ju noj obali Dunava. Znaju?i da tamo trenuta?no nema ozbiljne r...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information