Muslimanske junačke pjesme

Front Cover
Stvarnost, 1969 - Epic poetry, Serbian - 651 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

HASANAGINICA
3
Đerzelez Alija I
21
Đerzelez Alija II
47
Budalina Tale dolazi u Liku
75
Mustajbeg lički izbavlja svog brata
89
Pisma od Nuke barjaktara
119
Lički Mustajbeg i Orlanović Mujo
125
Halil traži Mujova đogata
165
Halil dijeli mejdan s banom od Zadarja
367
Umija Kozlića i Tanković Osman
383
Kćeri Alibega Atlagića
397
Cengić Alibeg i Biserka šćerka zadarskog bana
403
Omer Hrnjičić i dilberAnđelija
447
Ženidba Ahmedbega Vezirovića
465
udaja Zlatije Đunlagića
485
Nevjerna ljuba Hrnjice Muje
517

Hrnjičić Omerica
175
Dolazak bosanskog vezira Ćuprilića u Travnik
213
Džanan buljukbaša i Rakocija
229
Fazlibuljubaša
271
Filip Madžarin i gojeni Halil
281
Boj na Sigetu
327
Ratovanje između Turske i Ruske
341
Sedam Hrnjičića u ropstvu senjskog kapetana
351
Ropstvo kadune Cerić Alibega
531
Dva Ujunovića
553
Svatovsko groblje na Morinama
569
Janković Stojan i Hodžić Husein
579
Mustajbeg lički oženi Kumalić Nuhana
605
Mihovil Tomić i Tešnjanin Alija
619
BIBLIOGRAFIJA
629

Other editions - View all

Bibliographic information