Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

СКУПио их и НА СВИЈЕТ ИЗДАО

ВУК cТЕ Ф. КАРАІИТ.

КЊИГА ТРЕБА,
у којој СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ СРЕДЊИЈЕХ

ВРЕМЕНА.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

У БЕЧУ,
у ІІ ТАМПАРИЈИ ЈЕРМенскогмАНАСТИРА.

1846.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ у овој књизи.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

1 4 10 14 16 23 34 45 50 52 57 60 66 72 78 84 88 94 103 107 117 129 142 146 168 173 192 199 21t 216 223 225 227

.

1. Старина Новак и кнез Богосав 2. Новак и Радивоје продају Груицу 3. Старина Новак и дели Радивоје 4. Груица и Арачин *) 5. Груица и ваша са Загорја 6. Женидба Груице Новаковића 7. Невјера љубе Груичине 8. Турско војевање на Беч 9. Комад од друге Бечке јесме 10. Маргита дјевојка и Рајко војвода 11. Цар Сулеман и Саво патријар 12. Турски цар и Нико патријар 13. Саво и Турски цар 14. Свети Саво и Хасан-паша 15. Московски дарови и Турско уздарје 16. Сулшаније робиње 17. Паша Подгорица и Буро чобан-баша 18. Женидба Ива Голотрба 19. Хајка Атлагића и Јован бефар . 20, Јанко од Кошара и Музин Алим 21. Женидба Стојана Јанковића 22. Опет женидба Стојана Јанковића 23. Јанковић ёшојан и Смиљанић Илија 24. Женидба од Задра Тодора 25. Роасиво Јанковића Стојана. 26. Женидба Ива Сењанина 27. Опет женидба Сењанина Ива 28. Кунина Златија 29. Млади Марјан и Арнаут-Осман 30. Оаеш шо , али друкчије 31. Смрт Сењанина Ива. 32. Смрш Илијe Смиљанића 33. Сватови Нука Новљанина 34. Женидба Ивана Ришњанина

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

*) које су пјесме овдје назначене овако рукописнијем

словима, оне до сад нигда нијесу штампане.

« PreviousContinue »