Слике страница
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

MALA KNJIŽNICA „MATICE HRVATSKE"

SVEZAK I.

HRVATSKA POVIJEST.

PRVI DIO: OD NAJSTARIJIH VREMENA DO GOD. 1526.

NAPISAO
FERDO ŠIŠIĆ.

U ZAGREBU.
IZDALA „MATICA HRVATSKA".

HRVATSKA POVIJEST

PRVI DIO:

OD NAJSTARIJIH VREMENA DO GOD. 1526.

NAPISAO

FERDO ŠIŠIĆ.

DIONIČKA TISKARA U ZAGREBU.

1906.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

1. Južni Slaveni u staroj postojbini. : ; ::.

Narodi, poznati u kasnije doba pod nazivoñi Slaveni (Sloveni), ogranak su velikoga plemena arijskoga ili indoevropskoga, za koje se misli, da mu se kolijevka nalazila negdje izmedju Kaspijskoga, mora i centralno-azijske visoke ravni Pamira. Nakon! mnogo stoljeća, kad se plemensko, a potom i je": . zično jedinstvo arijsko rasturilo, stadoše se, žitelji. toga kraja raseljivati i to tako, da je samo jedna grana, naime indijska, pošla na jugo-istok, a sve ostale osim jedine iranske, koja je ostala u pradomovini, na zapad. Na krajnom zapadu uz Atlanski ocean smiriše se Kelti ili Gali, na jugu u Italiji naseliše se Latini, a na Balkanskom poluostrvu Grci ili Heleni, dok srednju Evropu i velik dio Skandinavije zapremiše Germani ili Nijemci, a istočno od njih Slaveni i Litavci. No ova se seoba arijskih naroda u Evropu nije brzo vršila, već polako kroz više stoljeća, jer su se došljaci imali boriti sa starosjediocima tih strana, tako Slaveni sa Finima ili Čudima. Malo pomalo, svakako pet stoljeća prije Hrista, zauzeše Slaveni onaj bo

« ПретходнаНастави »