Page images
PDF
EPUB

[ocr errors]

Благородни Господ.: Константин Недељковић, гра

ђанин, житарски трговац, за сина Косту, ученика
петог гимназијалног разреда

1 Милош Песић, грађанин, трговац, за синка Марка 1 Васа Бадановић, грађанин, трговац

1 Петар Недељковић, грађанин, за ћеру Олгицу. 1 Милош Сабљнца, грађанин, за сина Петра, ученика трећег разреда народно - Српске школе

1 Васа Атанасијевић млађн, слоб. и краљ. града Оснјека први подбиљежник

1 Петар Атанасијевић, у свеучилишту Бечком IV. год. права слушатељ

1 Милан Атанасијевић, у свеучилишту Бечком І. год. права слушатељ

1 35

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Панчево.

Господин Доктор медицине и т. к. Физикус за пренумеранте из Панчева

23 23

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed]

Сегедин. (од г. Торђа Петровића ученика Vll. нм. разреда, ску

пљено у књижници „Српске гимназијске омладине). Високородни Господин Стефан Петровић, намјестник

велике жупаније Чонградске и кр. комесар ел. ва-
роши Сегедина .

1
Благородни Господин Васа Веселиновић, вел, би-
ров сл. кр. вароши Сегедина

1 Михаил Леффтер, земљедржац н грађаннн .

1 Високоучени Господин Борђе Чаковац, адвокат

1 Јоан Сремац, доктор Филозофије и вел. бележник • 1

1 1

1

Благородни Ђорђе Нешковић, адвокат и велики тутор
Поштенороднн Господ. Ворђе Савић, трговац
Госпођица Марта Хаџи-Теодоровић, љубитељка Срп.

књижества
г. Светозар Павловић Дишкрећанин, нз Јозепова уче-

ник VIII. гимн. разреда •
Милош Таназевић Дишкрећанин, нз Меленаца, уче-

ник VI. гимн. разреда
Влајко Мајински Дишкрећанин, нз Врањева, ученик
V. гимн. разреда

1

[ocr errors]

1

.

[ocr errors]
[ocr errors]

1 11

Слатина (у Славонији).

Преч. Господин Паво Твртковић, парох Слатински, за

себе н своја два сина Светозара и Љубомира

1 1

Сомбор.

1

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(од г. Димитрија Поповића, пароха). г. Ђорђе Бранковић, прота и конзистор, члан.

Димитрије Поповић, намесник н парох, конз. члан,

и катихета у реалној школи Сомборској
Јован Поповић, парох Станарски
Трива Атанацковић, други поджупан Бачки
Љубомир Маширевић, начелник варошки
Стеван Чордаров, правозаступник
Борђе Куљанчић
Аркадија Николић
Милош Парашки
Антоније Коњовић, земљомер варошки
Василије Бикар, економ
Богдан Поповић, писар жупанијски
Милан Гргуров, техник II. год у Грацу :
Јован Бељански, учитељ II. нар. разреда Српског .
Урош Станковић, трговац и кнез Стапарски
Јован Георгијевић, трговац и заступник вароші.
Арон Берић, трговац

[merged small][ocr errors]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

г. Стеван Попић трговац

1 Михайло Теодоровић трговац

1 Паја Станимировић

1 Сима Бикар

1 Јован Ползовић

1 Александар Поповић

1 Никола Теодоровић

1 Урош Чупић, лецндер Станичнћкн

1 Милан Бирвалски, ученик V. лат. разреда у Пешти 1 Лазар Арадски, ученик II. лат. разреда у Винковцима, посинак Г. Радослава Арадског

1 Никола Тешић, ученик І. реал. разреда, посннак г. Нике Бнкара, комесара варошког

1 Сава Ковачић, земљодела

1 Мнтар Галетин

1 Књижница Српске читаонице

1 Књижница Српске препаранднје

1 33

Темишвар.

Бл. Господ. Тодор Радичевић, царински контролор у пензији

10 10

Требиње.

[ocr errors]

.

(од г. Вука Врчевића, т. к. вице-конзула). Господ. трговци: Манојло 'hеловић за снна Луку

Шћепо Беловић.
Лука Пиштеља за сина Алексу
Симо Пиштеља
Јовица Черо за снна Шћепа
Пајо Черо
Сава Дрекаловић.
Вук Врчевић ћ. к. вице-конзул за синове Стефана
н Костантина

1 1 1 1 1 1 1

.

.

[ocr errors]

2 9

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

Фрањево. (од Бл. Господ. Младена Мађарова, биљежника). Бл. Господин Владимир Главаш, правник .

1 Данило Радивојевић за сина Богдана

1 Јоца Влашкалин за сина Димитрију

1 Емануел Николић, за сина Димитрију

1 Вита Влашкалин, мјестни биров

1 Кира Кнћнн, мјестни касир

1 Младен Мађаров, мјестни биљежник за сина Уроша 1 Стефан Васић, мјестни љекар

1 Павел Гавриловић, трговац

1 Георг Гавриловић, за сина Богољуба

1 Ісак Гаваш ђцкин

1 Никола Несторов, земљедјелац

1 12

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Цетиње.

г. сердар Вуко Средановић послао ми с Цетиња преко попа Вука Поповића из котора неколико пренумеранта на ову књигу, а поп Вук је имена њихова с именима својијех пренумеранта нз котора и из околнијех мјеста из Боке послао мени у Беч; али су се на моју велику жалост сва изгубила те мени у руке нијесу дошла. Колико се опомнњем из казивања сердара Тука међу овијем Црногорскијем пренумерантнма били су: 1. Његова Свјестлост кнез и Господар Црногорски и

Брдски Никола Петровић Његош, 2. Кнежев родитељ храбри врховни војвода Мирко, и

од осталнјех храбријех јунака и војсковођа којн ондје сједе: Пешар Вукошић, Крцо Петровић, Иво Радоњић и Ђуро Машановић ; осталима имена не могу се опоменути.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Преосвештенн Господин Гаврило, владика Шабачки,

Ваљевски и Подрински

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Шибеник

(од г. Спира Поповића). Прач. г. Јосип, каноник

Внцко Пуљас, парох •
Господа трговци: Петар Ковачевић

Андрија Јовић
Симо Симић
Јован Кулишић
Илија Скочић
Симо Вучковић
Спиро Поповић

[ocr errors]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

.

.

« PreviousContinue »