Page images
PDF
EPUB

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

СКУПИО ИХ

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ.

КЊИГА ПЕТА,

У КОЈОЈ СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ НОВИЈИХ ВРЕМЕНА
О ВОЈЕВАЊУ ЦРНОГОРАЦА.

ТРОШКОМ НАРОДНИЈЕХ ПРИЛОГА.

У БЕЧУ,

У НАКЛАДИ АНЕ УДОВЕ В. С. КАРАЏИЋА.

1865.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ ОВОЈ КЊИЗИ.

1. Постанак књаза у Црној гори. Спјевао капетан
Саво Мартиновнѣ.

Почетак : Хвала Богу, чуда великога!.

2. Смрт 'Булекова.

Почетак: Сишна књига подранила .

3. Ударац Омер-пашин на Црну гору. Из Хер

цеговине.

Почетак: На хиљаду и осам стотина.

4. Ударац Омер-пашин на Црну гору.

Почетак: Процмиљеше аге и бегови..

5. Ударац Омер-пашин на Црну гору. Спјевао
сердар Буко Срдановић.

Почетак: Вино пију Српске војеводе

9. Женидба књаза Данила.

Почетак: Књигу пише Скадарски везире... 190 6. Црногорци на Жабљаку. Спјевао сердар 'Буко Срдановић.

Почетак: Бијела је кликовала вила

7. Војевањ
ње на Куче. Спјевао капетан Саво Мар-
тиновић.

Почетак : Књигу пише Црногорски књаже.
8. Војевање на куче. Спјевао сердар Буко Срда-

новић.

......

.

.........

Почетак: Фала Богу, фала великоме
10. Бој на Граховцу. Спјевао сердар Ђуко Срда-

новић.

Почетак: На хиљаду и осме стотине ..

851913

63

70

172

217

227

254

264

308

11. Бој на Граховцу.

Почетак : Диван чини Цар-Ошмановићу 12. Похара Колашина. Спјевао капетан Саво Мартиновић.

Почетак: Вино пију мрки Црногорци

2004

15. Ударац Али-пашин на Лијешњане. Спјевао сердар Ђуко Срдановић.

Почетак: Пију вино два велики змаја 13. Похара Колашина. Спјевао Филип Срданов Дробњак.

Почетак: Вино пију Српски поглавари ....... 401 14. Ударац на царске лађе на Блату. Спјевао сердар Буко Срдановић.

Почетак: Даву чине Подгорички Турци ... 16. Смрт књаза Данила. Спјевао Саво Мартиновић. Почетак : Фала Богу, фала великоме 17. Туговање змаја на Ловћену.

1

Почетак : Боже мили, чуда великога 18. Жалост и радост по смрти књаза Данила. Спје

[ocr errors]

вао Саво Мартиновић.

Почетак: Господа се окупила,

[ocr errors]

....

349

373

[ocr errors]

411

419

424

445

млади књаже 453

1.

Постанак књаза у Црној гори.

Хвала Богу, чуда великога!
Што се случи ломној гори Црној!
Престави се Петровић владика,
Црногорска похвала и дика
И другога Српскога народа,
Филозовска глава изабрана,
Уцвијели мало и велико,
Заплака се и старо и младо:
Ма ако се Петар преставио,
Наком себе начин оставио,
Брату Перу бјеше оставио,
Брату Перу и брату Ђорђији
И осталим од земље главарим’,
Све их бјеше Петар окупио,
Међу њима ријеч бесједио:
„Послушајте, моја браћо драга,
„Ја заиста оћу умријети,
„Не мојте се, браћо, препанути,
„Владајте се мудро и паметно,
„У злу сте се мјесту удесили,
„У тијесне горе камените,

5

10

15

20

« PreviousContinue »