Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Mirmap, m.
уіdе личина,

Логориши, им, v. impf. н. п, војску, Aimamл, ам, vidе блијати.

lagern, castra pono. л. ти, лијем, v. impf. giepen, fundo. Логоритисе, имсе, y.'r. impf. ji, la: літија, f. (у Сријему, у Бачка и у gern, castra pono.

Бан.) Sie projeifiоn, Ser Bittgang, Ложа, f. Das #ager (3. 3. Бев баfеlt), Иngang, pompa : данас носе

cobile. тиiy; иду с литијом.

Лож ёње, п. бав gegen , positio. Алтнути, нем, , pf. einen wеіфер Ложиши, им, v, impf, legen (з. 3. феl; Schif thun, caco molle.

aufs Feuer), pono bampy; Han Apsa Літоња, m. Pag Rine, obеr аиф бер на ватру.

Mensch, der einen Durchfall hat, dy. NoxuJa, f. vide many?. sentericus.

Ложичица, f. (једни говоре лажичица), Літра, f. једна четвртина од оке, die Brusthöhle, cavum pectoris.

Geiicht und Maß. ponderis et men- Mokhaga, f. (cm.) die Lagerstätte, cubile : surae genus:

„Ако лени сљубом у ложници , Липрењача (липрењача), f. ein ®efäв „Еда Бог да не дигао главе das eine litra häst.

„Кад ја пођем уложнцу спавати, Літрица, f. dim. . литра.

„Чини ми се па ложница Павница – Лице, п. 2) дав еji #t, facies. 2) бie Лоза , f. 1) винова, дie Деiarebe, vitis

rechte Seite des Euches, u. f. 10. fa vinifera Lion. 2) 6ujena, die Waldrebe, cies adversa panni.

clamatis vitalba Ljun. 3) der Stama, Личанин, m. човек из Лике.

дав $ejblet, stirps: од лозе Не Личење, n. дав $oilette тафеn, comtіо. манића. Пасја лозо! cf. кољено. Лічина, f. ein Batjtrid, Tunis e libro. Лозан, m. апngname , nomen viri. Личиница, f. dim, p. личина.

Лозинка , f. Die gofung (im Spiege), Лічити, им, v, impf. 1) кога, eines signum , tessera.

koilette madjen, como, 2) коме типо, Лозица, f. dim Baв Rebфеn, viticula. vidе доликовати.

Môje, 0. (coll.) 1) das Gerebe, vites, Личиписе, имce, y, r, impf, jeine koi. 2) (у крајини Неготинској) Der 3cia» Cette maken, comor.

berg, vinea. А:ічки, кa, кo , 2011 Лика.

Лозница, £ Ctästeфen im Jaдap, am Mauaj, m. die Zitterflecote (Hautkrank: Supe дeв Гучево.

heit), lichen (österr. der Zitterich). Лозничанин, "m. einer pon Ber gotnika. Айшајева права, f. Die &rb8blume, Лознички, кa, кo, 1) godniger. 2) loss heliotropiam europaeum Lim.

nitisch Лишајлв ва, вo, mit bеr $tеdyte бes Лозовина, f. (ст.) vidе вино: haftet , lichene laborans.

„Па сједоще пиши лозовину Mvuajibamne, amce, v. r. impf. Flechs Moj, m. der Taly, das Inselt, (Unsolitt), ten befoinmen, lichene laboro.

sebum. Лишајић, т. dim. p. лишај.

Лојан, на, но , pon xalq, sebaceus. Muke, n. (coll.) das Laub, folia. Лојење, р. Вав иеbеrѕieben mit gaig , Лобода, г. Вie Relbe, atriplex horten sebatio. sis Linn.

Лојитик, им, v. impf. mit xalq über Môb, m. 1) die Jagd, venatio. 2) das ziehen, in Talg tauden, sebo. Wild, venatio.

Локање, р. дав ёФlütfen (wie per фипр Адвак, вка, m, dim. 9. лов.

trinkt), sorbitio. Лівац, вца, m. Der Зäget, venator. локали, лочем, v. impf, flirfen (фі Ајвачкі, , кa, кo, 1) jägerift , Sägers, der Hund), sorbeo.

venatorius. 2) adv. jägeriic, veua- Mokea, f. 1) eine kleine lache, lacus , torie.

palus. 2) (cm.) дај ашчија једну локАвипи, им, т. impf. jagen, venor. ву меса Ловица, f. н. п. мачка, пушка, бie Лоќвань, т. 2) бie Geeblume , pymphaea

Jägeria, venatrix (als Apposition von иар 3Фаr а) бијели, alba, b) жути , der Flinte, der saße).

lutea. 2) два локвaњa oкo пaњa , Ловљење, р. Вав Sageit, venatio.

п. і. утии око главе. Ловница, f. намастир у Бирчу (може Аквица, f. dim. 2. локва 1. бити да је сад и пуст ?).

Локпути, нем, т. pf. einen Cblurf MóroB, m. der Beispanner , equus addi. thun (vom Hunde), sorbeo semel. tus solito uni, aut duobus.

Локопі, m. vіdе капанац 1. Абгор, т. бав gager, castra.

Локума *, f. eine 2rt barter grapfea, догорење , р, дав Qageen, castramefatia,

Локумні, m. dim. р, локума.

cibi genus.

Лола, m, Gфimpfname für einen Tan- Лубениҷини, на, но, н. п. кора, Ber gen, hagern Menschen, longinus.

Bassermelone, anguriae. Ломан, мна , но, gebrod,en, побе, лубина, f. augm. p. луб: ударио га

fractus, Jassus : нејшто сам ломан. баптином уз лубину. Ломити, нм, v. impf. breфen, frango, Лубњача, т. кућа, или колиба, покри

н. п. дрво, љеб ; моми ме грозница, вена лубом. Аомкање, p. dim. 2. ломљење.

nybypa, f. ein umförmliches Gefäß von Ломкапи, ам, dim. p. ломити.

Bajt, vas e libro. Аомљење , п. Вав Зеефеn, fractio. луг, луга, m, vide пепео. Ліна, f. hyp, p. лонац.

луг, луга, m. Bеr pain, lucius. Лонац, нца , m. Der Xopf, olla. Чувај луд (com. луђи) да, до, 1) паrrіf%. лонца к'о и оца (кад је пун).

demens. 2) thöricht, stullus. Лончар, m. Ber göpfer, figulus. Myna, f. die Thörinn, stupida , stultaa Лончарев, ва , вo, vidе лончаров.

Лудаја , f. (у Сријему) vide бундева. Лончарица, f. н. п. лађа , Вав хорffфії, Лудак , m. Bеr Xbor , stultus. payis onusta ollis.

Лудачина , f. augm. у. лудак. Лончаров. ва , во , бев 3öpfere, figuli. лудило, и. дie starrheit (objectiv), deЛончарски , кa, кo, 1) Söpfere, fglinus

mentia : укатило га лудило, бie g. 5. semua Töpfererde, creta figlina."

Narrbeit hat ihu ergriffen (g. B. nach 2) adv. nach Töpfer Art, more figuli.

einem intervallo lucido). Лончина, f. augm, y. лонац.

лудитисе, имce v. г. impf. fіф пärrif Лінчић, m. ) dim. у. лонац. 2) pic

stellen, stultitiam simulare. Ofenbachel, testa fornacalis.

Лудов , m. vіdе лудак. лънца*, f. Die Seraffe Cauf bет Дафе). Лудбвање , п. bie PXarrеntheiligung, „На лонци је седамнаест ага,

nugae, ineptiae. „Међу њима од Удбиње Зуко Лудовали, дујем, т. impf, arretty Aonap, m. die Dfenschaufel, batillum treiben, desipio. fornacule.

Лудвјеба, f. convicium in puella , q. Лопарић, m. dim. 2. лопар.

d. stultus te futuerit. л папа, f. Pie Chaufel, pala. Лудоспi, f. Dit Chorbeit, stultitia. 2) Лопаптара, f. п. і, воденица, што die Narrheit, dementia. има кіло попријеко и на њему пе. Лужење, в. дав gaugen, lixivi infu. ра као лопале.

sio. Лопатица, f. .) dim. , лопала, 2) Лужипти , им, y, impf. н. п. кошуље, кості више гузице.

npehy, laugen, auslaugen, lixivio Лота, f. (у Сријему, у Бачк. и у

imbuv. Бан.) Per Bal, pila.

Лужница Пепелужница, f. 2јфелэхӧ. Лотица, din, p. лопа.

del, puella favilla plena. Aom, m. das Loth semuncia.

Лужњака, f. eine Bart Sаит, arboris Aómina, f. der Schmuß, die liederlich: genus, налик на расп. feit, igoavia, negligentia.

лук, per gau, allium. .) бијели, saNómpa, f. die Leiter am Wagen, scala tivum, Per #noblau). 3) црни, сет vehiculi,

pa, 'die Zwiebel. Aoka, i, eine liederliche Weibsperson, Mỹk, m. bei der Pistole und Flinte. Лоhha, f.7 mulier ignava et inpmunda. Myka, die Hue, pratum pone flumen, Лош, ша ,, шe, unglütlik, flet, лўка, m. guеав, Lucas.

aiser. Два лоша избице Милоша лhав, ва, вo, liftig, blan, callidus. (ne Herculus quidem adversus duos). cf. y kagombo, a. die listigkeit, Schlaua рђав.

лукавштина, .) beit, dolositas, calAyo, m. der Bajt, liber.

liditas. Лубарда, к дie Bombe, globus ferreus, Луко , m. vіdе Лука. booba.

луков, ва , во, н. п. цвијеңі , церо, Лубеница, f. Die Bajtermelone, angu Lauch: , allii,

na, öder cucurbita citrullus Liop. луковача, f. кукурузница умијешсна Ayhenny@p, m. 1) der Wassermelonen, ладном родом с перима од црнога

gärtner und: Händler, qui angurias лука (cf. ладњача), eine Art futurија serit aut vendit. 2) der dergleichen gern

þrot mit Zwiebel, panis genus e zea. ift, amans anguriarum.

Лукові , ва , ва, н. ін. лија, града, Дубничцца , f. dim. p. лубеница. "aut., allii. Myoewy, uume, n. ein chmaliger Gar: MykoBuYa, f. ein (hölgerues) Gefäß un

ten zu Wassermelonen hortus olim Rauch zu Rossen, mortarium ligueum inguriis cousitus,

comminuendo allia.

2

[ocr errors]

Juara

[ocr errors]

more.

Mysa*, f. 1) die Pfeife zum Nauchen, fi- Ayuuâx, m. der Knoblauchgarten, hor

stula fumatoria. 2) Kazancka, die Röhre tus allio cousitus. heim Branntweinbrennen, fistula vini Mymuja, f. die Lauge, lixivium. ustorum. Лулетина, f. augm. p. лула, Лулеција der Verfertiger der syne,

fistolarius. Лулік, т. (у Сријему) vidе лула 2. лулица, f. dim. p. лула. луња, f. eine 24rt 23ogel, ayis genus. ага, f. (у Сријему) bеr ефansfet, луњав, ва , вo, mit sorbängenem fo Jabes, macula. : pfe; demisso capite.

љ6, m. (Ерц.) .) бав Brot, papis. :) ter Луњање, п. Зав 8eben mit porbängen. Laib Brots, panis. dem Kopfe.

Joehap, m. (Epi.) der Brotbäder, pistor. луњати, ам, v. impf. mit vorhäns Juebâpes , Ba, 30, (Epy.) des Bäckers, луњаписе, амce, v. to impf.jgenem fos љебаров, ва , во , pistoris. Далеко је pfe geben, eo capite demisso.

љебарова кућа (кажу bеци кад чеMyna, f. Das Schlagen, Klopfen, pul сто ишту љеба) satio.

љевац, пца, т. (Ерц.) 1) у Србији, у лупање, п. Тав RIopfen, pulsаtiо. Босни и у Ерцеговини, dim. v. Bret, Лупарање, р. vіdе лупање.

н п. да пи да мајка љепца (говоре Лупарапи, ам, vidе лупати.

жене ђеци). 2) (лебац) у Сријему, у лупапак, ліка , m. ein' Bret, ascia. Бачкој иу Банату, деr gаib grets, лупали, ам, у. impr. klopfer, pulso. (н. п. пошто је овај лебац ? велики Лупеж , m. (у Сријему, и у Бачкој) левац и тп. д.) и слабо се говори у

Оer Rauber, latro, cf. лопов, ајдук. кое другом падежу осим именiнлпешкіі, ка, ко, 1) rauberif, prae тeлнoгa и Bнителнoг. datorius. 2) adv. räuberisch, latronis Joeohî, ha, ho, (Epi.) Brot:, panis.

љевака, f. (Ерц.) і) pic Rinflcria, laeeлупипи, им, v. pf. auf еtmas ToefФla va manu utens. 2) die linke sand, die gen, perculio.

@inte, Jaeva , laeya mаuus. Лупкање, p. dim, v. лупање.

JoeBâk, m. (Epy.) der Linkler, homo laeлупкart:и, ам, dim. p. лупапіи.

va uteus pro dextera. Аупнути, нем, vidе лупити.

љевање,

(Ерц.) дав ®iefen, fusio. лупање, т. vіdе врљање.

љевапи, ам, v. impf. (Ерц.) giepen, лутати, ам,

vide
врати.

fuudo. л, тка, f. Die Puppe , pupa, pupula. Љёвке, adv. (Ерц.) lints, laeva, at laeЛулор, -т. } der Lutheraner, Luthera. vam : варај дупе љевке ! (подвикују Луторан, m. I nus.

момчад кад играју). Лупоранка, f. die Sutheranerin, Luthe- љевчић, dim. b. лијевак.

љекар, m. (Ерц.) per Art, medicus. Лупірански, кa, кo, F) Tutherift, lu- љекарев, ва , во, vide љекаров. theranus. 2) adv. lutherisch, luthe. Jexa puna, f. (Eph.) das Heilgeld, die

Gebühr des Arzteé, pecuniae medico Mikym", m. ein Bindemittel (Kitt) von debitae, merces medici.

Baumwolle, ungelöschtein Kale und Del Joeràpnija, f. (Epy.) die Heilerin, me

bei Wasserleitungen u. dgl., maltha. dica (mulier). Луцкаст, а, по,

vide

сүлудаст. љекаров, ва, во, (Ерц.) бев 2rѕtев, 14, m. der Kienspann, taeda.

medici, лучa, f. vіdе зрак.

Бекарскі, ка, ко, (Ерц.) ärstli , meЛучан, нa, нo, mit nоblаu gemirst, dicus. 2) adv. ärztlich, more medici. conditus allio.

љљен, m. (у Ерц.) vide jелен. лучев, ва, вo, Siene, Sürel=, pіnі sil- Бељена, т. (у Ерц.) vidе Јелена. vestris.

љенив, ва, во, Ерц.) vidе лијен. лучење, п. дав 26fonsern, ѕераrаtiо. љенивац, вца , m. Ерц.) дес Saulen= лучење. р. фав 23ürgen mit knоblаиф, ger, desidiosus, piger. alliatio.

љінінвица, f. (Ерц.) бie Saulengeriп, Лучими, им, y. impf. н. п. јагање од pigra. овацца, аbjonsert, ѕераrо.

љепава , f. Srauenname, nomen femiлучиши, нм, у. іррі. mit Snoblau würzen, alliare.

љепола, f. (Ерц.) дie &фоnheit, pulл чић, m. dim. p. лук.

critudo.

[ocr errors]

rana.

[ocr errors]

rice.

nae.

vacca.

[ocr errors]

crates.

[ocr errors]

Jenomina, f. (Epy.) (die Schöne) ein Jok! fagt man zum Kalbe, indem man

Mädchenname, den z. B. die Schwiegers es abtreibt, vox separantis vitulum a tochter ihrer ledigen Sdwägerin gibt, cf. злапioje (pulcra) :

Бокање, п. Заз љок fagen (inpen mat „Штого, суніце обасја земљице das Kalb abtreibt). „Не виђесмо таке љепотице

љскапи, ам, v. impf: Bae Walk abtrei. Фепошепта, f. (Ерц.) eiin gіеgеnnате, ben, separo vitulum a matre. nopeu caprae:

Бокач , т. дрво, што се mеле љока, љачнi, m. dim. 6. феб 2.

кад се права музе, рав ( bölgerne) љепшање, й. (Ерц.) дав 3erfффner, Werkzeug, um das Kalb abzutreiben,

instrumentum abigendi vitulum : љепшали, ам, v. impf. (Ерц) perfфüs Млада мома плаву праву музе, nern, redilo pulcrius.

„Младо момче к теле ока; deca, 1. (Epu.) die Britsche, Flechte, „Млада мома момку говорила:

„Море момче! не преби љокача ; bестина, f. augm. р. меса.

„Не дамо ми огрегісти бакрача, Бсица , f. dim. р. меса.

„Нит Кемо ліи укувал' колача. Б. слов, ва , во, (Ерц.) von Safetyviз, љке! vide љок. coluruus.

Бокнупи, нем, v. pf. einmal oh f4e Бескова маст, f. Die бafelfabe (prü=

gen u. s. w. gel, ефlage), unguentum viteum (i. е. Љоснути, нем, v. pf. framen, fragoтerbera ): љескова је маст чудо

rem edo. творна.

љу, cf, љу, љу. Бесковац, вца , - m. (Ерц.) деr pafel. љуба, f. i) (сп.) Sie Battіn, conjux: stab, baculus colurnus.

„Чија с' љуба, чија ли си сеја? Бесковача, f. (Ерц.) Der Safelftov, ba „Ја сам љуба Јове Пеловића culus colurpus.

„Остаје му љуба нељубљена Њесковина, f. (Ерц.) Вав afelbolj, lig- „Младога ме мајка оженила, num colurdum. í

„Вјерне сам се љубе наљубио Jorma, adv. (Ep4.) im Sommer, aestate. 2) hyp. 6. Љубица. Бетина, f. (Ерн.) дав заbr (in Rüc: љубав, f. Die giebe, amor: учини ми sicht auf Fruästbarkeit), annona.

Aybab (rey ro.gut; thu mir den Gefals bетни, на, но, (Ерц.) Commеrѕ, ae Теп, кад који што

моли кога); stivus.

дела љубави пін,

fac

quaeso, fac sis. Фепio, n. (Ерц.) :) Ser Commer, aestas, љубаван, вна, но, liebepou, amans. 2) (cm.) das Jahr, annus :

љубавник, m. ej љубавниче! ruft mat „Старац Фочо од стотине љета cinem Unbekannten ju, dem man ets „Једно меліо нико и не знаде,

was sagen will. „Друго љето сватко и сазнаде љ, бак, пка , кo, lieblid, amabilis. bt товање, п. ( Ерц. ) Das ueberfeni• љубезан, знa, нo, geliebt, lieb, carus. aestiratio.

љубезнін, m. Ber geliebte Sreune, ama. Бетован, пујем, v. pf, и. impf. (Ерц.)

dilectus. überlommern, aestivo.

љубезница, . Die Weliebte, amasia. епос,

љубен, m. аппвпате , nonmen yiri. Бетоске, {Ерц.) beuer, hoc аnnо.

Joybenko, m. Mannsname , nomen viri. Фептошњй, ња, ње, (Eэц.) беurig, bor. љубивоје, m. Лаппвпате, воmеn yiri.

Jb yővínko, m. Mannsnanie, nomen viri. »: шица, f. dim. p. лија 2.

љубипи, им, v. impf. 1) tufen, oscuБешник, m. (Ерц.) дie pafelnup, nux lor.' 2) küssen, vocabulo paro, sensu jugtaas. Два љешника орау су вој

obscoeno.

Љубица, f. Traиспname, nomen feminae, Бешница, f. ) (Турска) etätten smiљубичаст, па, то, реіlbenblau, viofфеn bеr grееnіtеru. et absersнаија, laceus. ат ҳи в беr Видојевица. 2) (бегова) љубичица (у Сријему и у Бачкој љусело у Јадру.

бичіца), f. дав 23eileni, viola (viola љшничанин, m. einter on mешница. odorata Linn. Љшнички, кa, кo, ejefoniser.

Jo v6wua, m. Mannoname, nomen viri. (Epi.) ein Haselbusd, co %: 6љење, п. Сав Ruffen, osсulаtiо. туlеtnm.

љубнути, нем, v. pf. din. р. пољу. bешпарка, f. (Ерц.) бав аfеlbuhn,

бити: tetrao Bopasia Linn,

„Љубну је једном и другом Біг , д. ријска у Србији.

љубобрапi, m, 2Xannéname, nomen Yігі.

mern,

tus,

nus.

ска.

Бештак, m.

nae.

маовина :

љубовник, m. (по крајини Негоппн. Љупio, bitter, avg, acerbe: љуло ли ској; а Власи онуда кажу іубов га превари ! HHK) der Geliebte; amasius.

љућење, и, дав roopen, exacerbatio. Љубовница , f. (по крајини Неготин- љуцки, кa, кo, - 1) mеnfФlib, Rene ској; а Власи кажу јубовника) ftene, humanus. 2) (љуцкн) adv. mannə die Geliebte, ainasia.

lich, nienschlich, humano more, ut vir: he љубавца, f. (сп.) dim. уба:

зна љуцки (него паски, или Циган„Не fе Пуљо гроша ни дуката, ски). „Веќе ишіте љetiопту ћевојку љуіштење, п. Зав ефälen, dесоrtіca„Тавну ноћцу за вјерну љубовцу.

tіо: Jo ýboje, m. Mannsname , nomen viri. љушпиши, им, v. impf. 1) (фälen, deJoyodmap, m. Mannoname, nomen viri. cortico. 2) vide ryantan 4. љ“, босав, m. Rannвпате, поmеn viгi. Љушчица, f. djm. р. Љуска. Joj bocaba, f. Frauenname, nomen femiљуде скара , f. augm. 2. човек. људи (gen, људи),

М. m. pl. 1) die Men: icher, homines. 2) die Leute, homines. * Acmbo , n. die Menge Leute, multi- Ma (ma), maa, m. 1) der Bieb, ictus tudo.

на ма, одма , маом. 2) (сп.) vide љуљање, п. бав 28iegen (aut BaB put:

finen), agitatio in cunis, aut in machi „На коњма нам седла потрунуше , na suspensa.

„Чадори нам маом понадоше љуљалині, ам, v. impf. 1) wiegen, agi 3) ма како било, ftatt макар.

to cunas. 2) (österr.) butschen, agito in Ma! vide mâ ma. macbina suspensa.

Maana *, f. das Viertel, das Quartiet Љуљашка, f. (@fterr.) бie putfфе, ma (in einer Stadt), regio urbis. chipa suspensa.

Maaњe, n. Das Bфіngen, agіtаtіо. љуљнути, нем, у. pf. Der Biege einen Маалин, шем, v, impf. eine Semegung

Schwung geben, commoveo cunas. machen (mit der Hand, dem Hute), agiJoộ xy! singt man beiru Wiegen der Kins to. Мааћеш ти вапіру у капи (ри

der, ita accinunt infanti in cuuis. wirst zu thun haben). љуљушкање, п. dim. , љуљање. Мааши, маам, v. impf. п. ј. куђељу, љуљушкати, ам, dim. v. љуљати. Љумање, п. Das 23prwärtstreiben, Газ Мавен, нa, нo, vide плав.

herschlendern, incessus modo defessi. Мави *, adj. indecl. vіdе мавен. Joymamı, am, y, impf. dahersdleadera, Mânul, m. eine Art Mehlspeise, cibi faincedo more defessi.

rinacei genus (österr. Soneebalien, KraЉупкост, f. Die giebliteit, amoeni pfenteig in Sdmal; gebacten).

Masayma *, f. Art türkischen Mantels , љуска , f. Die Gфаlе, testa, putamen, pallii turcici genus: љуснути, нем, vide љоснупи. Maepen, m. Mannoname, nomen viri. љўт (comp, љулі), па , по, 1) erhoft, Магаза *, f. Das Diagaзіп, horreum. У iratus, exacerbatus. 2) herb, acerbus. Бијограду држе у магазaмa co, Жи3) љути сирома, äи реrft arm, mi

ло и брашно; а у Јадру (око Лоserrimus ;

знице) білепу магазу од пруға, Топал Паша љупа страшнвица – наспу у јесен јабука браница пое Љупац, љўца, т. п. ј. камен, parter стоје преко зиме. Stein, saxum durum.

Marazauja *, m. der ein (wenn auch Бутина, г. ) дie ($rboftheit, irritatio.

kleines) Magazin hält, und daraus vers 2) die Herbe, acerbitas : Mops Me by kauft, tabernarius.

Магазица , f. dim. 2. магаза. љупипі, па, mo, 3ornig, iratus. Maralbeibe , n. das Verunreinigen , polo Љупити, им, v. iinpf. böfe тaфet, ers lutio,

boßen, irrito , ad iram excito. Maramu, um, v. impf. verunreinigen, Љупиписе, имсе, т. г. impf. ertopen, polluo : немој се поганиши ни мага

excandesco. љупница, m. 8. 23. Богдан, беr böfе місарац, рца , m. Der Sfet, asinus. Не (schlimme) Bogdan.

зна (ни) колико магарац у канпiaЉупіња, f. Die Grpopung, excapdescen ру. Магарца одведи и на Јерусал. tia,

лим, он ће оцјеш беши дагарам,

или лан.

tas.

да

Інна.

њипи.

« PreviousContinue »