Page images
PDF
EPUB

humi planxere; hic prae doloris acerbitate, illa ob rei, quam patratam fuismet viderat oculis, horrorem, Carolus etsi plagam letha. lem acceperat, collectis tamen, vt potuit, viribus e conclaui reginae se proripuit, et in alteram, quam ab inauguratione fua incoluerat, regiae partem adrepfit : doloris magnitudinem illud auxit, quod quacumque transibat , Italos milites, qui custodiae caufa circum eius conclauia excubabant, per irruentes vndique satellites concidi, et iugulari aspexerit. Non multo poft Carolus , ne eius praesentia feditio cresceret, Villegradum deportatus , exasperato per venenum, vel potius nullis adhibitis medicamentis, neglecto de industria yulnere, tertio poft die, qui a coronatione quadragefimus fuit, horrendos inter cruciatus, vinere, et regnare deliit, ibidem in monafterio S. Andreae fepultus (a). Sic cum ille contra datam fidem , aliena in. uasit, sua quoque cunt vita ipsa perdidit: fed neque Élisabetbae reginae , vt paulo post videbimus, nec Hungaris facinus hoc inipu. ne abiit. Ladislaus enim Caroli parui filius maximas poftea Sigismundo conflauit molestias, Hungariae autem vel hoc vno irreparabilem intulit iacturam, quod Venecis opportunitatem praebuerit Dalmatiam occupandi, quae ex eo tempore numquam deinceps integra ad facrae coronae obsequium reuocari potuit.

(a) Chronicon cap. VIH,

[ocr errors]

dat nunciata fuillent, ex Nicolai de Gara palatini confilio, placuit. Elisabetbae vna cum regina filia ad eas pårtes se conferre

i

contie debat enim fore, vt tumultibus praesentia sua fedatis , dynastae, vrbesque maritimae rursus ad fidem reuocarentur. Verum peffi

me iter, illud ceflit: cum enim eiusdem anni 1386 1386. aestate in palatini, et Blasii Forgách

comitatu sui securae progrederentur, die XXV. Iulii prope oppidum Diakouarienfe ex improuifo in eas irruit Ioannes Horuathus valida fatellitum manu ftipatus, caesisque cum palatino, et Blasio Forgách plerisque viae comitibus, dominas suas fuperum , honinumque fidem implorantes, in suain redegit potestatem, per variaque loca circumductas No. vigradi demum captiuas conclusit. Elisabetha non diu poft leu animi dolore, leu fau. cibus elisis in carcere obiit. (a) Mariam autem ftudiofe feruauit homo barbarus, parabarque Neapolim ad Margaretam reginam Caroli parui viduam transmittere,,, vt pro huius libidine occisi mariti poenas lueret; verum facinus id prohibuere Veneti, qui cumprimum de reginarum captiuitate func admoniti, non modo Nouigradum arctislima cinxere obfidione, verum etiam ita Adria

ticumi clasle sua insedere, vt nulla nauis e Dalmatia poffet in Apuliam trajicere (a).

Id quod Mariae faluti fuit.

[ocr errors]

(a) Chronicon Parte IV. cap. I. Paulus de Paulo in memoriali. Carellinus apud Lucium lib. V. Ker

chelich. hiftor. ecclel. Zagrab. pag. 1411 (6) Lucius lib. V.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

SIGISMVNDVS

REX XXX.

A. C. 1387

S. I.

Sigismundus ad regiam dignitatem euebituri

Interea dum reginae infaustum suum iter a-
gerent , Sigismundus partim in proprio fibi
marchionatu Brandeburgico, quem pater eius
Carolus IV. imperator pecunia comparatum
ei testamento legauerat , partim iq Bohemia
apud Wenceslaum caefarem fratrem fuum abe-
rat, vnde poftquam adulta aestate A. 1386. 1386
cum aliquot Bohemorum cohortibus in Hun.
gariam appulit, et socrus , et coniugis re-
ginae triste fatum intellexit , et quia nec
quid illis actum, nec quo id, animo ferrent
Hungari, sacis compertum habebat, fibi eciam
insidias mețuens, laurini aliquamdiu substi-
tit: huc ad eum complures antiftites, et pro-
ceres facinoris patrati atrocitate commoti,
et consilii eo rerum pofitu inopes confluxere:
quid deinceps facto opus deliberaturi : quo-
rum praesentia, et fidei fignificatione ali.
quantum erectus Sigismundus Budam fe con-
tulit, nemineque resistence , regiam fubi,

[ocr errors]
« PreviousContinue »