Page images
PDF
EPUB

tibus, atque commerciis, sumtusque in se a rege liberaliter ante impensos, non fine foenore aerario publico reftituerunt (a). Quo hoftes ab inuadendis impune regni finibus opportune prohiberet Sigismundus, plurimas in limitibus arces aut excitauit ipfe, aut a priuatis dominis redemit, validoque militum stipendiariorum praesidio communiuit. Hac quoque de causa Belgradum ad Saui, Istrique confluentem fitum, cum circumiacente ditione, non leui impendio A. 1422, a Georgio 1422 Rafciae despota comparauit, cuius loco amipliffima illi in Hungaria bona contulit, ea tamen lege, vt in Hungaria deinceps et quidem Budae constanter degeret (b). Quo quidem instituto , et Turcarum incursionibus vallum oppofuit, et despotae res nouas moliendi opportunitatem ademit.

S. XXIII.

Barbarae reginae coniugis perfidia in mari

tum feuere castigata. Gloriam, quam e rebus tot praeclaro cum successu gestis consecutus erat Sigismundus, non parum obscurarunt domesticae praesertim calamitates , quibus eius virtus vehe.

Hoc facit Sigismundi Decret. Il. prologus. (6) Chronicon cap. XX. et apud Timonein in ima.

gine nouae Hungariae cap. IV. et VII.

IV

1. Vire

9.

Cilei

menter exercita fuit. Quo' tempore conci-
liandis Europae regibus, ecclefiaeque vnio.
ni restituendae intentus domo aberat, Bar-
bara regina coniux, diuturnam viri absenti.
am non ferens, promiscua libidine thorum
reginm commaculare non sibi religioni , aut

dedecori duxit: quam vitae licentiam adeo 1419 aegre tulit Sigismundus, vt A. 1419. domum

redux adulteram coniugem reginam, ne in
conspectum quidem admislam, atque ex aula
eiectam, vna cum decenni filiola Elisabetha
Varadinuin in exilium relegauerit, vbi sub-
inde omnibus vitae subsidiis deftituta cano.
nicorum eius ecclefiae eleemofynis sustenta,
batur: tenuit seuera ea poena IX, menses,
vique dum multis virorum principum, et
regui apțistitum precibus victus rex condo-
nata culpa qmni, eam in priftinum recepit
thorum vixit illa annis aliquot metu con-
iugis satis caftigate, verum poftquam virum
et aetate, et morbis fractum faftidire coepit,
nouos alibi amores foede captare non eru-
buit impudica nulier. Sic viuo adhuc , sed
aegrotante marito, ausa est Vladislaum, Ia-
gellonis Poloniae regis filium adolescentem, ad
ineundum fecum post viri mortem matri,
monium per nuncios, et literas follicitare,
pollicita le illi dotis nomine Hungariam ae-
que, ac Bohemiam allaturam: quin eo des
mun caeco impetu abrepta fuit, vt primo-
res vtriusque regni clam exorare non fit
verita , vt facrilegam eam nuptialem pactio-
pem calculo suo probarent. Haec cum ad se
relata, euidentibusque teftimoniis confirma-

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

as Sclauoniae + 1434. de Schaumburg filia. Cileiensis

Barbararmannus III. Com. Cileiae † 1426. icus Com. Goritiae. Mar.k. 1. N. de Adelsberg † 1423.

R Beatrix Ernesti Bauariae.

s filiaa

Boheiniae btae filia.

1438.

Margareta † 1480.
Mar. I. Herinannus de Montfort,
II, Vladislaus Dux Teschinensis.

bernatoris filius poftea

[merged small][ocr errors]

tà comperisset. Sigismundus, morti iam vicirus, Tua summi imperantis interelle putauit, tam atrox perfidiae crimen publica animaduerione vindicare ; itaque Barbaram reginam de fcelere conuictam , in vincula , carceresque perpetuos coniecit, conditisque vltimae voluntatis fuae tabulis, pro poteita. te vetuit , ne vnquam e cuftodia dimitteretur (a).

§. XXIV.

Filia, et genero regnorum beredibus institutis,

obit Sigismundus. Pragae rebus Bohemicis ad ordinem reuocandis intentus imperator vires diminui, mortemque magnis paflibus appropinquare sensit: igitur proceribus Hungaris ad fe accitis in mandatis dedit , vt cuncta ad relegendum in Hungariam iter fine mora disponerent, quod apud eam gentem , quam viuens prae ceteris populis dilexerat , mori peroptaret; verum adeo interea vires corporis defluxerant, vt Znoimae in Morauia, quo aegre admodum peruentum fuit, fubfiftere oportuerit. Hic itaque fibi moriendum praefagiens Sigismunddus, mentem fuam de successione Hungariae,

[ocr errors]

(a) Windeckius cap. LXXXVI. Aeneas Syluius histor,

Bohein, cap. LIII.

« PreviousContinue »