Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tris reginae laetitia, per Strigoniensem car. dinalem inauguraretur. Peracca filii inaugu. ratione, vt Vladislai , qui iam appropinquare nunciabatur, coronatio prohiberetur, regina, cum consulto per Vilfegradum iter habet , facrum regni diadema, conniuente La. dislao de Gara illius tum custode clam fub. duxit , citatoque itinere Viennam profecta , er facrum illud pignus, et recens coronatum filium Friderici Romanorum regis, ducis Styriae manibus consignauit, donec fauentior rebus fuis fortuna affulgeret, cuftodien: dum(a).

VLADISLAVS I.

R E X XXXIII.

A. C. 1440.

S.I.

Vladislaus Polonus folio Hungarico potitur. , Haec inter Vladislaus Kelmarkino digreffus, in frequentissimo Hungarorum vndique accurrentium comitatu lento itinere Budam te.

(a) Callimachus lib. cit. Aeneas Syluius in rebus Fri

derici III. imp. Chronicon Turotzil cap. XXIX.

tendit , cuius arcem, referante vltro portas Laurentio de Hederuara palatino folenni pompa ingreffus fuit.

Placuit hic, antequam quidquam in reginam hoftile ageretur, generalia regni comitia celebrari , vt eorum opportunitate, qui ab Elisabetbae, qui item ab Vladislai partibus ftarent, eo 'certius cognofceretur : conuenere eo, praeter palatinum comitem, non pauci etiam ex illis, qui Ladislaum pofthumum infantem nuper coronauerant, ac nominatim Dionysius de Széch Strigoniensis cardinalis, Nicolaus de Vilak, et Ladislaus de Gara : quo cum demum ceteros inter Ioannes de Hunyad Transsiluaniae Wayuoda, et Simon de Rozgony epifcopus Agrienfis cum vniuersa superioris Hungariae, Tibiscana item, et Transfiluana nobilitate ac. ceffiffent, actum primum est, de regina ad ineundam cum Vladislao concordiam reuocanda : verum cum misli communi nomine ad eam nuncii, quod tota jam in Vlrici comitis Cileiensis poteftate effet, re infecta redi. uiffent, vna omnium fuit fententia, vt ad li. tes omnes praecidendas, quemadmodum fo. lennibus pactis vtrinque initis Cracoviae conuentum erat, Vladislaus electus iam Hungarorum rex, nulla interposita mora, inauguraretur. Itum igitur Albam-regalem, vbi demum reginae dolus patefactus fuit, quam quia non aliter, quam confcio, et affentiente Ladislao de Gara coronae cuftode, insignia coronationis fubducere potuisse exploratum erat, tanto in hominem exarsere furoris impetu , vt publico in consellu ante omnium ora , et

oculos, ftrictis gladiis eumdem concisuri fuis: fent, nifi i tadislaus rex imperato filentio apposito sermone furentium impetum cohi. buiffet. Itaque nouum e vestigio fenatusconsultum communi consensu perlatum fuit, vt Vladisluus corona aurea ,

quae fimula cro D. Stepbani regis incumbebat , redimi. retur, atque, iftud ita legitimum habere tur, tamquam fi consueto diademate incin

ctus fuisset, Peracta ea folennitate die 1440 XXVII. Iulii e. a. 1440. Vladislaus regni

Hungarici poffeffionem adiit, cuius rei ve folennis ad pofteros exftaret memoria, info. liti coronandi moris ratio in publicas tabulas relata fuit, tum vero irrita declarata La. dislai pofthumi infantis coronatione, belluin in Elilabetham decerni placuit (a).

$. II.

Belli intestini initia. Nil his conterrita regina ad suas , filiique res reftituendas vires omnes contulit: Caf. fouiam,ceterasque superioris Hungariae prae. fertim montanas vrbes, crebris literis, nunciis ad fidem fibi feruandam exhortata,

Ioannem

(a) Chronicon cap. XXX. et XXXI, Calliinachus

lib. I. Dlugoslus Histor. Pol. lib. XII. Annale reg. Hung. ad an; cita

Joannem Giskra de Brandeis cum innumera Huflicarum Bohemorum, et Morauorum multitudine in Hungariam euocatum , Sarofiensem comitem creauit , commiffa illi fuperiorum partium contra Polonos tuendarum cura: atque hoc initium fuit tyrannidis, quam subinde latrones Bohemi illic exercuere, nonnili mulco Hungarorum fanguine a Mathia Coruino poftea extirpati

Croatia omnis Ladislai de Gara opera in fide perftabat posthumi, transdanubianam regionem Vlricus Cileiae comes in officio continebat. Vladis. laus pariter ad regnum sponte sibi oblatum quauis adhibica vi conferuandum non fegnior, maximos ad eiiciendam Elisabetbam fecit ap. 'paratus : Ioanni de Hunyad, socio Nicolao de Vilak , Illyricum; Stepbano Bánfi de Lindua transdanubiana regio ; Nicolao denique de Perény fuperioris Hungariae vrbes lub iugum mittendae funt commillae : fic accenfis vtrinque belli facibus in viscera Hungariae barbarum in modum faeuitum fuit, vtra. uis pars vinceret, victoriam ciuium fanguis ne aspergi necefle fuit (a).

S. III.

Regina S. diadema cum parte Hungariae:

pignori locat Friderico Imp. Bello magno conatu vtrinque, fauentiore ta. men semper Vladislao fucceffu, continuato,

(a) Chronicon cap. XXXII. et IV. Callimachus lib. II.

PALMA P. II,

gatus in haec verba respondit : Si regina perseueraret inire foedus, in quo fui , suorumque, fiue proliüm, babita ratione , membra Tegni, puta : Scepusium, Russiam, Podoliai, et Moldauiam, non folum ad tempus possidenda exteris traderet, verum etiam à corpore suo perpetuo alienaret, omni ope refiftendum effe. (a) Cuius fententiae cum plerique procerum Hungariae adhaefillent, pax ea ratione tentata in irritum abiit.

S. V.

Principes ips pacem inter se conficiunt. Sic

cum Hungaros in tuendis facrae cora. pae suae iuribus firmos, atque constantes vi. diffet Iulianus legatus, Buda Saurinum, vbi regina interea domicilium fixerat, digressus, pauca quaedam e prioribus conditionibus mitigata retulit, sed cum neque illa Hungaris probarentur , vltro citroque multoties, modo hac, modo illa pacis conditione variaca, incaflum commeauit. "Demum cum excelfam vtriusque principis indolem optime exploratam, perspectamque haberet legatus, totamque pacis conficiendae difficultatem inde proficisci exiftimaret, quod cum fibi mutuo minime essent cogniti, fe inuicem auerfarentur, illud prouide fane consilium iniit , V6

(a) Callimachus lib. II,

« PreviousContinue »