Page images
PDF
EPUB

fluctuantibusue comitiorum animis; cum die XXIV. Januarii e. a. conuentus paulo diutius haberetur , Hunyadianae factionis milites, quos Szilagyius per Pestinensis vrbis plateas, ac in Danubio glacie copftraco. Budam inter, ac Peftinum de industria disposuerat, et moe sae, et frigoris impatieptes, vnanimi voce medio in Dapubio Matbian de Hunyad regem Hungariae proclamavt. Quadragies mila le virorum voce, et populi id iplum inge, minantis clamore ad comitiorum aedes propagato , regni ordines abrupta disceptatione omni, plebis, militumque vota sua pariter

fuffragatione probauere. Atque hunc in mod 1458 dum pridie fefti conuerfionis S. Pauli A.1458.

Matbias de Hunyad comes Biztricenfis, los annis gubernatoris filius, regiam apud Hungaros dignitatem confecutus fuit : cuius rei fama per vniuersum regnum vulgata incredibilem vbique, praesertim vero apud vulgus, quod immortalis herois Ioannis de Hunyad obliuisci adhuc non poterat, laetitiam , et gratulationem concitauit (a). Georgius Po. diebradius de optatiffimo eleccionis fucceffu per celeres ’nuncios edoctus, primus. Ma. ibide de regia dignitate gratulatus, fuit: hie autem, vt luo e carcere liberatori gratiam redderet, eius filiam Catbarinam fibi illico despondit , maxima parentis , qui ad Bo

(a) Chronicon Tur. cap. LXIII. Hungaria diplomatica

temporibus Mathiae de Hunyad Part. I. lib. 1. dif fert, I. cap. II. Item parte II. pag. 8,

hemiae coronam obtinendam Hunyadiae do. mus patrocinio, fibi viciffim opus effe exi. ftimabat, laetitia.

$. II.

Quibus conditionibus stabilita electio. Peracta, vt mox diximus, electione , cum Matbias quintum fupra decimum agens annum, Hungariae non folum confilio mode. randae, verum etiam aduersus Turcarum impecum defendendae impar videretur, placuit illi in quinquennium dare gubernatorem auunculum Michaelem de Szilagyi : hic in comitiis praesticum ab ordinibus regni fidelitatis iuramentum, pueri regis nomine excepit, atque vna leges, conditionesque tum communi consensu lancitas autoritate fua rohorauit; iuuat earum, praecipua capita huc tranfcribere: (a) Bona, et poffeffiones praelatis, ecclefiis, baronibus, ec nobilibus inde a triennio , ex quo nempe nulla iudicia celebrata fuerant , per vim a quocumque abla, ta, modo vicinorum, commecaneorum teftix moniis violente occupata fuiffe demonftrentur, intra quindenam suis reddantur domi.

[ocr errors][ocr errors]

(a) Vide decretur, á Michaele Szilagyi gubernato

re ipso die electionis Mashiae edituin in codice inris patrii.

1

nis (a) ; de damnis item inde ab Vlrici comitis Cileiensis caede cuicumque illatis, fingulis in comitatibus iudicio cognoscererur, (6) deinceps autem iudicia octaualia quater in anno, fcilicet poft Epiphaniae, D. Georgii, D. Iacobi apoftoli , et Micbaelis archangeli festos dies, quam diligentissime celebraren. tur, quinque fupra viginti diebus pro more duratura (c), neque gubernator , neque Ma*bias rex taxam , aut tributum quocumque demum nomine, seu a nobilibus, feu a dominorum terreftrium subditis aufit exigere (d). Ad regni fines aduersus hoftem tuendos miles stabilis aleretur , at ex folo aerario regio stipendia habiturus : quodfi hic non fufficeret, praelati, et barones ad veterum legum praefcriprum , fuis cum banderiis insurgerent; fi neque hae copiae hofti profligando fatis ellent, tum demum nubiles pro recepto mote viritim arma caperent (e). Vt monarchia Hungarica recto semper ordine guberdetur, annis fingulis praelati, barones, proceres, et nobiles poffeffionati, circa feftum pentecoftes ad habenda Pestini comitia singuli conuenirent , qui abfque legitima caufa inde emanfillet, bonorum amiffione mulctaretur (f). Dignitates tam ecclesiasticas, quam feculares

(a) Ibidem art. I.
b) Ibidem art. III.
(c) Ibidem art. IV,
(d) Ibidem art. v.
e) Ibidem art. II.

Ibidem art. XIII.

vti et bona hominibus extraneis conferre nefas esset (a). Ea, quae veterum facrorum canonum fanctione, et regni consuetudine ad ecclefiafticum forum pertinebant, speciatim: Caufae matrimonii, dotis, rerum parapbernalium, quartalitiorum, verberationis ect clesiasticorum, aut mulierum , feu coniugum. testamentorum, ac denique periurii apud iudi. ces facros agitarentur (b). Sacerdotes, noe biles, atque fcholarum alumni pro recepto more a teloniis, et decimis fint immunes (c). Durante adhuc generali conuentu , arx Bua densis cum vniuerfis caftris, et munimentis regiis gubernatori regio nomine occupan. da refignarentur (d). Ex aduerso fortalitis priuata autoritate vbicumque erecta, nisi ad comitatus defensionem neceffaria effe demon ftrentur, intra dies XV. folo aequarentur. (e). Colonis depofito litro , quod tertagirina appellatum fuit, libertas, quocumque vellent, demigrandi permitteretur (f). Denique pro, communi, plebis praesertim, commodo nouus rex noui moduli et denarios, et obolos cudi curaret, ita vt denarii CC. oboli autem CCCC. gureum Aorenum valore exaequarent (8)

[merged small][ocr errors]

Etä multa erant his in constitutionibus ali. quantum ardua , vt militiae alendat onus fo. li aerario regis impofitum, magna tributorum regiorum per regnum colligi solitorum pars fublata , annua denique comitiorum Pestini celebrandorum obligatio, et regi , et regni. colis non molesta minus , quam fumtuofa, quae Muthias poftea minime obseruauit; gubernator tamen ne ipfo in limine popularium animos a nouo rege auerteret, cuncta cal. culo fuo probauit , folennique inftrumento eodem electionis die XXIV. Ianuarii confir, mauit.

$. III

Matblas, rex regnum adit citra inaugura.

tionem. Terminata liunc in modum Mathiae de Hunyad fiue Coruini electione, comitiorum vo. luntate nominati funt legati ex vtroque ordine: Ioannes Vitézius Varadinensis, Vin. centius Vacienfis episcopi, Ioannes de Rozgony Wayuoda, Michael Ország de Guth janitorum, Sebastianus de Rozgony agazo. pum, Stepbanus de Báthor dapiferorụm magiftri , Emericus de Hederuara banus Macho. uiensis, et Ioannes de Marçzaly comes Si. meghiensis, qui cum Micbaele Szilágyi nouo regi propediem e Bohemia adventuro in li. mitibus regni occurrerent, eumdemque a. mpium ordinum nomine confalutarent, Ne. que diy fuorum vota moratus fuit Mathias,

« PreviousContinue »