Page images
PDF
EPUB

'ITIAM RER. HV

Bela IV. Rex i

Vxor Maria L

Stephanus V.
Vx. Elisabetha

Elifabetha
Marit. Heoricus Da

Ladislaus IV. Rex Hung Otto Rex Hung. + 1312.

liqui ju Tabella 11.

Carolus I. Rol

Vx. IV. El

Ludouicus I. Magnus Ro.+ 13453
Vxor. II. Elisabetha Steppol. + 1382.

Ioannes

Maria Rex Hung. Rus. at 1399.
Mmit. Sigimundus Impo Rex Pol. † 1434.

[ocr errors]

S. XV.

Caroli coniuges, et liberi. Quaternas coniuges habuit Carolus Robertus: primam ante inaugurationem fuam du. xerat Catbarinam Teschinensis ducis filiam ; altera fuit Maria Casimiri Poloni ducis filia, quae A. 1317. properato funere elata , Ali 1317 baeregiae tumulum inuenit. Tertia

quoque Beatrix, Ioannis Lucelburgici Bohemiae regis filia , quam A. 1318. fibi coniunxerat, 1318 anno infequente obiit, Varadini sepulta. Quarta demym Elifabețba Pladislai Loctici Poloniae regis Data Al 1320. e Polonia in 1320 thorum affumta complurium liberorum mater fuit : ex his I. Carolus. II. Ladislaus in in. fantia obiere. III. Ludouicus A. 1326. die 1326 V. Martii in lucem editus. in Hungarico , IV. Andreas in Neapolitano regno fuccelle

V. Denique Stepbanus Transliluaniae , Scepufii, ac Sarosini ducis titulo insignis fuit (a), quod camen mirere, hi omnes nul. la posteritate relicta e viuis excellere,

re.

(a) Chronicon Turotzii cap. XCI. et seq. Item in di.

plo.natario comitatus Sarofienfis pag. 450.

[ocr errors]

LVDOVICVS I.

MAGNVS.

R E X

XXVII.

A.C. 1342

S. I. Ludouicus vnanimi consensu inauguratus. Sexto ab obitu Caroli die XXI. Iulii , qui in dominicam inciderat, vnanimi omnium ordihum consensu , Ludouico diadema regium impofuit Chanadinus Strigoniensis archiepiscopus, affiftentibus illi V. episcopis Nicolao Agrienfi , Ladislao Quinqueecclesienli , Petro Sirmienfi, F. Vito Nitrienfi ,' et Laurentio Bollnenfi. Aderat tum Albaeregiae Elisabetba regina mater, Willermus Drugeth de Homonna palatinus, Tbomas Wayuoda Transfiluanus, et incredibilis baronum , nobiliumque regni frequentia vitam, et sanguinem se pro rege fuo fusuros magnis vocibus clamantium (a). Etfi rarae adolescentis, feptem, et decem amos nati, corporis, ani. mique dotes omnium oculos, et corda ra

[blocks in formation]

pere poterant , his tamen paulo vehementius vniuerfos occupauerat , tacita quaedam quafi diuinitus inspirata futurae hoc rege felicitatis, et gloriae, exspectatio: quam ille non aequauit modo poftea, veruin etiam quam longiffime superauit, vnde communi extero• rum aeque, ac domefticorum calculo Magni appellationem consecutus fuit.

S. II.

Domitis Saxonibus , Valacbi in pristinant

fidem recepti. Non multo post inaugurationem tempore palam fecit Ludouicus, quantus belli, pacisue artibus effet futurus. Saxones Translil. uaniae incolae, annuum censum , et vecti. galia pendere foliti , quo se Hungarorum nobilium exemplo in libertatem affererent, in quaestores regios, tributa pro more colligere volentes, arma corripuerant. Ludouicus feditionem in ortu oppressurus, fine mota eo aduolat , captisque vno impetu Saxonum oppidis, et caftigatis primipilis, populum ad obedientiam reuocatum priftinis subiecit oneribus(a). Huius fiue successus, fiue clementiae in rebelles fama excitus Alexander Bazaradus Valachiae Wayuoda , idem ille , qui duodecim abhinc annis Caroli iugum excufferat, vltro in Transliluaniam venit, regiisque affufus pedibus, S. coronae

[merged small][ocr errors][ocr errors]

C

Hungaricae perpetuam fidelitatem , atque
obedientiam vouit , quam etiam, quoad vi.
xit, sancte coluit (a). Ex quo intelligas, fa-
cilius interdum rebelles clementia, quam
seueritate ad obfequium reuocari.

1

S. III.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Andreae in adeundo rolio Neapolitano obices.
Ab his curis domum reuersum Ludouicum
res Neapolitanae et vehementius, et diutius

exercuere. . Andreas Ludouici nostri germa-
1333 nus , quem A. C. 1333, a Carolo rege Nea-

polim deductum, eoque fine Ioannae maritum
dacum memininus, vt huius auo Roberto re-
gi succederet, perfidae coniugis odiis exa-
gitatus, nouis in dies obiectis difficultatibus
ab auito folio adeundo prohibebatur. Rober-
tus ipse , qui malis fontem obftruere debu-
erat, nimia in neptem indulgentia, iisdem
viam ftrauerat: condito enim paulo ante obi-
tum teftamento, contra , quam conuentum
erat , praeterito Andrea, Ioannam neptem
regni heredem fcripfit), praecepitque , vt il.
lico a morte fua pleno iure fceptro potire.
tur; ex aduerso Andreas sedecim tum annos
natus , non prius, quam altero, et vicefimo
aetatis anno completo, in regiminis commu-

nionem admitteretur. Itaque Roberto rege
1343 XIX. Ianuarii A. C. 1343. e viuis sublato,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

(a) Idein cap. IIL.

« PreviousContinue »