Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Fiala, Andrew. 2008. The just war myth: the moral illusions of war. New York: Rowman & Littlefield. (213 pages)
Andrew Fiala drukt in zijn boek the just war myth, zonder te zeggen dat alle
oorlogen fout zijn, een zware stempel op het fenomeen ‘rechtvaardige oorlog.’ De centrale vraag is of er überhaupt een rechtvaardige oorlog bestaat, of dat deze rechtvaardiging een manipulatie is om de politieke agenda te realiseren. Als telkens terugkomend voorbeeld in het boek wordt de Bush-doctrine genomen, op deze manier toetst Fiala zijn onderzoek aan de huidige situatie. Bush rechtvaardigde zijn oorlog tegen het terrorisme met incorrecte feiten, hij manipuleerde de burgers om zijn oorlog te mogen voeren. Een deelvraag die in the just war myth behandeld wordt is: ‘wat zijn de criteria voor een rechtvaardige oorlog?’ Ook de deelvraag of de ‘war on terror’ een rechtvaardige oorlog is wordt uitgebreid behandeld, deze vragen helpen een conclusie te vormen over de hoofdvraag.
De leidraad door het hele boek is de interpretatie van een oorlog, welke praktisch nooit kan gerechtvaardigd worden volgens Fiala. Deze mening wordt met verve verdedigd en onderbouwd. De schrijver heeft talloze argumenten om ‘the war on terrorism’ neer te zetten als een onrechtvaardige oorlog, maar hierin schuilt ook een gevaar. Door zoveel argumenten te formuleren zitten er een aantal argumenten tussen die niet altijd even sterk zijn. Zoals Bush redenen zocht om zijn oorlog tegen Irak in 2003 te rechtvaardigen, zo kan Fiala betrapt worden op het zoeken naar nóg meer redenen om zijn standpunt te versterken. Overdaad schaadt is hier dus het juiste spreekwoord.
Het boek is confronterend en vernieuwend, het kan mensen helpen een andere kijk op de ‘war on terror’ te krijgen en kan confronterend zijn omdat deze oorlog met harde argumenten wordt veroordeeld. Na het lezen van het boek is een vernieuwend inzicht over hoe deze oorlog is verlopen dus niet uitgesloten. Het kennisbelang van the just war myth is dat het de mens bewuster kan maken van het feit dat oorlogen vaak niet het rechtvaardige karakter hebben zoals ze voor het uitbreken ervan zijn aangedragen. Het centrale voorbeeld om het kennisbelang vorm te geven is de ‘war on terrorism’ en met name de moraliteit van de oorlog in Irak.
Het boek is onderverdeeld in drie delen, in het eerste deel wordt het principe van een rechtvaardige oorlog uiteengezet, dit wordt chronologisch uitgewerkt. De theorie van de rechtvaardige oorlog wordt gevormd door de normen en waarden die zijn ontstaan in de loop der jaren en de juridische rechten van een staat om een andere staat binnen te vallen. Het tweede deel kan als de kern van het boek beschouwd worden. In het eerste deel wordt de theorie van de rechtvaardige oorlog ontwikkeld, om in het tweede deel getoetst te worden aan de oorlog tegen het terrorisme. Het derde deel is een pleidooi voor het juist gebruiken van criteria voor een rechtvaardige oorlog, dit deel is ook een soort van slot. Fiala wil ons in dit deel duidelijk maken dat wat door leiders wordt aangedragen om een oorlog te rechtvaardigen, vaak totaal in het niet valt tijdens het oorlog voeren zelf.
De rechtvaardige oorlog- theorie en zijn basisprincipes zorgen ervoor dat we sceptisch moeten zijn over de moraliteit van de Irak-oorlog en de oorlog
 

All reviews - 1
5 stars - 0
4 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0
Unrated - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0

All reviews - 1