Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

35

[ocr errors]
[ocr errors]

40

„И напојии вина црвенога ;
„А ти велиш двема сиротама :
„Ид'т' одатле, један љуцки гаде!

„Не гад'те ми пред господом вина. “
„А мени је жао, беже, било,
Жао било двеју сиротица,
„Па ја узе до две сиротице,
„Одведо и доле на чаршију,
„Нарани и леба бијелога
и напоји вина црвенога,
„Па покроји на њи чисти скерлет,

Чисти скерлет и зелену свилу, „Па и онда посла двору твоме, „А ja, беже, гледим из прикрајка, „Како ћеш и онда дочекати; „А ти узе једно сирочади, „Узе њега на лијеву руку, „Друго узе на десницу руку, „Однесе и у дворе за столе: „Јед'те, пијте, господски синови.“ „Друго ти је, беже, нечовештво: „Што су били стари господари, „Па су своју азну изгубили, „И на њима стари скерлет беше, Оне мећеш у доњу трпезу; „А који су нови господари „И од скора азну заметнули „И на њима нови скерлет беше, „Оне мећеш у горњу трпезу, „Пред њи носиш вино и ракију „и господску ђакониjу редом.

66 66

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Треће ти је, беже, нечовештво:
„Ти имадеш и оца и мајку,
Ни једнога у асталу нема,
„Да ти пије прву чашу вина. “

60

61.

10

Марко Краљевиќ и Алил-ага.
Појездише до два побратима
Преко красна места Цариграда:
Једно јесте Краљевићу Марко,
А друго је беже Костадине.
Та и поче беседити Марко:
„Побратиме, беже Костадине!
„Сад ја идем преко Цариграда,
„Тева м' која сукобити беда,
„Те ме тева на мејдан зазвати;
„Ја ћу с тешко болан учинити
Од зла бола тешке срдобоље.
Пак се Марко болан учинио
Без болести, од мудрости тешке,
По добру се Шарцу положио,
На седло се срцем наслонио,
Тако иде преко Цариграда.
Добра копца сукобила Марка,
Сукоби га царев Алил-ага,
и за агом тридест јањичара;
Алил-ага беседио Марку:
„0 јуначе, Краљевићу Марко!
„Ајд на мејдан, да с надстрељујемо,
„Па ако ти Бог и срећа даде,

92

15

20 25

30

35

„Те ти мене данаске надстрелиш, „На част тебе моји бели двора „и у двори моје достојање „И кадуна моја верна љуба; „Ако ли те данаске надстрелим, „Не тражим ти ни двора ни љубе, „Теке што ћу тебе обесити, „Витеза ти освојити Шарца.“ А беседи Краљевићу Марко : „Остан” ме се, Турчине проклети! „Мене није до стрељања твога, „Већ ево ме тешка болест нашла, „Тешка болест, срдобоља љута, „Ни коња се држати не могу, „А камо ли да се надстрељујем ! Ал' се Турчин останути не ће, Вати Марку десни скут доламе, Трже Марко ноже од појаса, Те одсече десни скут доламе: „Иди бедо, аратос те било!. Ал се Турчин останути не ће, Већ увати леви скут доламе, Марко трже ноже од појаса, Те и лева одсијече скута : „Иди бедо, да те Бог убије!“ Ал' се Турчин останути не һе, Већ увати Шарца за вођице, Десном руком за вођице Шарца, Левом руком Марка за недарца. Плану Марко, како ватра жива, Исправи се на Шарцу витезу,

40

45

50 55

60

65

Добро Шарцу дизген потегао,
Игра Шарац, како и помаман,
и прескаче коње и јунаке;
Пак дозива бега Костадина :
„Побратиме, беже Костадине!
„Иди, брате, безистену моме,
„Донеси ми стрелу Татаранку,
„У којој је стрели Татаранки
„Девет бели соколови пера;
„А ја идем с агом на кадију,
„На мешћеми да нам синцилати;
„Да међ' нама после није кавге.“
Тад се беже безистену врати,
Оде Марко с агом на кадију.
Како иде царев Алил-ага,
Папуч скиде, седе код кадије,
Па извади дванаест дуката,
Те кадији меће под колено ;
„Ефендија, ето ти дуката,
„Не дај Марку правог синџилата.“
Али Марко Турски разабрао,
А у Марка не има дуката,
Већ буздован меће преко крила:
„Чујеш ли ме, ефенди-кадија !
„Дај ти мене правог синџилата,
„Јер видиш ли шестопер позлаћен,
„Акө тодем ударати њиме,
Не ће тебе мелем требовати,
„Мешћему ћеш и заборавити
„А дукате ни видети не ћеш.“
Ефендију попаде грозница

70

75

80

85 90

95

100

Гледајући шестопер позлаћен,
Синџилати, а дркћу му руке.
Кад пођоше на мејдан јуначки, .
За агом је тридест јањичара,
А за Марком не има никога,
До некол'ко Грка и Бугара.
Кад дођоше на мејдан јуначки,
А беседи царев Алил-ага:
„Делибаша, ајде мећи стреле ;
Ти се валиш, да си добар јунак,
„И валиш се цару на дивану,
„Да застрелиш орла крстатога,
„Крсташ” орла, што води облаке.“
Беседи му Краљевићу Марко :
„Ја, Турчине, ја сам добар јунак,
„Али ти си од мене старији,
„Јер је ваше господство и царство
„Твој је мејдан старији од мога,
„Јер си мене на мејдан зазвао ;
„Већ, Турчине, ајде мећи стреле. “
Метну Турчин прву белу стрелу,
Стрелу метну, пак мере аршином,
Престријели сто двадест аршина ;
Метну Марко прву белу стрелу,
Престријели две стотин аршина;
Метну Турчин другу белу стрелу,
Престријели три стотин” аршина ;.
Метну Марко другу белу стрелу,
Престријели пет стотин” аршина ;
Метну Турчин трећу белу стрелу,
Престријели шест стотин аршина ;

105

110

115

« PreviousContinue »