Page images
PDF
[ocr errors]

„Док је мене и на мени главе.“ 7.

| Кад то зачу дијете Стјепане, . . .
Довати се косната дората, : ,
Па окрену пољем широкијем, -
Оде право Јакшићу Тодору. | 280

- Тодору је право казивао, - "

Што говори Звијездић Ивaне. - *

Када зачу Јакшићу Тодоре,
Он узима своју Иконију, . .“
Па приведе вранца виленога, * 285
Иконију на вранчића баци, - .
Привеза јој ноге испод вранца, . . .
А привеза испод грла руке, - , , *
Виловиту вранцу бесједио: " .
„Хајде, вранче, на воду Трутину, 290
„Кад изиђеш у поље мезево, " " " ,

„Живо пређи у Голеш планину,
„Причекај ме мало у Голешу.“- "
Рече ријеч дилбер Иконија:
„Ој Тодоре, драги господару! - ' - 295
„Ако знадеш Бога јединога, “, “
„Не турај ме живу у Трутину, ““
„Веће мени осијеци главу.“ “” “ .
Вели њојзи Јакшићу Тодоре: ““ -
„Иконија, срце из њедара!“ износи 300
„Ако вранац буде среће старе, to
„Под тобом ће вранац испливати,“
„Изићи ће у Голеш планину; “ “
„Причекај ме у Толеш-планини, -
„Ако когођ дође од сватова,“ “... 305

[ocr errors]
[ocr errors]

„Тони вранца Бијограду моме, “3
„Ја имадем девет мили брата и .
„И љепшијех и виших од мене, 7
„Ти обери, кога теби драго, !... 310
„А тако ми никога до Бога!
„Не ћеш с мене бити прокорена.“
Па удари вранца по сапима,
Оде вранац на воду Трутину; * g. -
Кад изиђе на мезево равно, - I * - 315
Како звјезда преко ведра неба з-
Кроз хиљаду пролеће сватова, 3.
Неко виђе, неко и не виђе, - “ .
Али виђе Звијездић Ивaнe,
Па Иване тихо бесједио: . - 320
„Боже мили! чуда великога!
„Да ли соко пронесе лабуда,
„Да ли вранац Јакшића Тодора?“
Тодор чека за водом Трутином,
Па развија срмали дурбина, 325
Те угледа у Голешу вранца,
Па дружини бјеше говорио: .
„О дружино, моја браћо драга!“

[ocr errors]

* „Сви једнога Бога помените, , „“ .

„Добријех се коња приватите.“ “ 330 Па посједе косната дората, “ “, “ Право иде води на ћуприју“ i “- С Пред чадора Звијездић-Ивана, - Па Ивану Божју помоћ даје; но и Колико се ђида посилила, “. . 335 Он Тодору вако говораше: ***/

„Здраво да си, Јанково копиле!““

Проговори Јакшићу Тодоре: . . . . .
„Богом куме, Звијездић-Иване!... и 2%.
„Кумим тебе Богом великијем 4 : 340

* : „И нашијем светијем Јованом, . . .

„Кумим небо, над тобом које је, и .
„Земљу кумим, под тобом која је,“
„Не отимај моје Иконије, ,
„Јер је моја од прије ђевојка;
„Дружину ти зовем у сватове,
„А ти пођи на кумство вјенчано,
„И ево ти хиљада дуката, * -
„Што си дао мојој Иконији.“ - . .“

Рече њему Звијездић Иване: . . : 350
„Стани мало, Јанково копиле, а :
„Док се мога доватим ђогата.“ *
Па он скочи на коња ђогина, |-
А потеже мача зеленога: - - -
Десна му је прионула рука, }
Он привати и лијевом руком, и 4
Прионуше руке обадвије; “, “
Сину сабља Јакшића Тодора, а
Удари га по десном рамену, . . .“ “...
Раздвоји га на коњу ђогату, и ка). 360

345

[ocr errors]

988 А ђогата на земљици црној,“ “...

* *

4. st.

Па он викну, из грла бијела: „ “ “ „Браћо моја, стотина сватова! . . « It „Сад удрите кроз мезево равно.“, Па он пусти својега дорина, из кi, 365 4. Ударише кроз равно мезево, у за 24 Покрај њега дијете Стјепане,“ с" at Како кога копљем удараше, ако С.

[ocr errors]

Преко себе њега претураше.
Док су били у пољу мезева,
Три стотине глава осјекоше,
Грлом виче Јакшићу Тодоре:
„Немој брате, дијете Стјепане!
„Богу вала и светом Јовану,
„Кој" је њима повезао руке!“
У то доба у Голеш планину,
Стоји вранац на друму широку,
И на њему дилбер Иконија,
Па је скида Тодор са вранчића,
Те је меће на коња дорина,
Свога вранца међу очи љуби,
Па се њему на рамена баци,
Право оде своме Бијограду
И одведе дилбер Иконију,
Право ј води у Ружицу цркву,
Те се вјенча с њоме по закону;
Па написа књигу на кољену,
Те је шаље бијелу Будиму
На кољено госпођи краљици:
„Ој госпођа, Будимска краљице!
„Кад ти пођеш ћери у походе,
„Ти не иди Звијездић-Ивану,
„Већ ти хајде Јакшићу Тодору.“

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

, , . Још зорица није забјелила, , !
Ни даница лица помолила, .
Бијела је вила покликнула ... -
Са Авале зелене планине, |-
Вила зове у Бијоград Стојни , , * 5

- По имену два брата Јакшића,
Јакшић-Митра и Јакшић-Шћепана:
„О Јакшићи, зло вам јутро било!
„Ал' чујете, ал' се не бринете?
„На Бијоград ударише Турци, i : 10

- „Ударише Турци су три стране, а 4 :
„И још ћу ви по имену казат”: i

[ocr errors]

„Ево прво Ћуприлијh, везире, - ;
„За њим војске четртест хиљада, и
„А друго је паша од Видина, а у „“ 15

„За њим војске тридесет хиљада; 43.
„Треће паша с Новога Пазара, , , , .
„За њим војске двадесет хиљада; 4.
„Ако ли ми вјероват” не ћете; 4. st.
„Ви изађ те граду на бедене, | 20
„Па поглајте на поље широко
„Што је силне под Бијоград војске.“
Кад то зачу Јакшић Димитрије,
Он пoскочи на ноге лагане
И отиде граду низ чаршије, 25

« PreviousContinue »