Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

. „Док је мене и на мени главе. “ ...

Кад то зачу дијете Стјепане,
Довати се косната дората, : :
Па окрену пољем широкијем, ..
Оде право Јакшићу Тодору. . . 280
Тодору је право казивао,

Што говори Звијездић Иване. ?
Када зачу Јакшићу Тодоре, . . »
Он узима своју Иконију, і, : 1
Па приведе вранца виленога,
Иконију на вранчића баци, ст. !
Привеза јој нore испод вранца; - і
А привеза испод грла руке, '': ,
Виловиту вранцу бесједио: 4
„Хајде, вранче, на воду Трутину; 290
„Кад изиђеш у поље мезево, "13,
„Живо пређи у Голеш планину, і
„Причекај ме мало у Голешу. « . и т.
Рече ријеч дилбер Иконија: . :: 1.
„ој Тодоре, драги господару! : т... 29 5
„Ако знадеш Бога јединога, 11 4 3.
„Не турај ме живу у Трутину, 114, 11.
„Веће мени осијеци главу.“ 1, 41
Вели њојзи Јакшићу Тодоре: : : :..
„Иконија, срце из њедара! 1 і 1, 11, 14 300
„Ако вранац буде срећег старе, { :
„Под тобом ће вранац испливати; }",
„Изићи ће у Голеш планину; 3.1k ht...
„Причекај ме у Голеш-планини; • i ..
„Ако . когођу дође од сватова, 1, Т. В... 305
„Те ти каже, да сам погинуо, ч 1 .

в

„Гони вранца Бијограду моме, н.

„Ја имадем девет мили брата : ( с“ „и љепшијех и виших од мене, і .. * „Ти обери, кога теби драго; . !.. 310

А тако ми никога до Бога! , , ,
„Не ћеш с мене бити прокорена. “ ..
Па удари вранца по сапима,
Оде вранац на воду Трутину;
Кад изиђе на мезево равно, .:. .
Како зв'језда преко ведра неба ..
Кроз хиљаду пролеће сватова, 1..
Неко виђе, неко и не виђе, . .
Али виђе Звијездић Иване, ...
Па Иване тихо бесједио:

..: : : 320
„Боже мили! чуда великога! . . .
„Да ли соко пронесе лабуда, : :

„Да ли вранац Јакшића Тодора 24.
* Тодор чека за водом Трутином, , ,

Па развија срмали дурбина, ". ч325
Те угледа у Голешу вранца, с. :.
Па дружини беше говорио: . . . . .

„0 дружино, моја браћо драга! :
1. „Сви једнога Бога помените, ; . . !

„Добријех се қоња приватите.“ . 4; ? 330 Па посједе косната дората, :: : : Право иде води на ћуприју н . iri... Пред чадора Звијездић-Ивана, . Па Ивану Божју помоћ даје; i » :1 }

Колико се фида посилила, пін.; 4 335
Он Тодору. 'вако говораше: ".. {:11 13
„Здраво да си, Јанково копиле!“ . 11

Проговори Јакшићу Тодоре: * it. ..
„Богом куме, Звијездић-Иване! , ,

„Кумим тебе Богом великијем. . . . . . 340 ; „И нашијем светијем Јованом, ... .

„Кумим небо, над тобом које је, ...
„Земљу кумим, под тобом која је, ! !
„Не отимај моје Иконије, , , , ,
„Јер је моја од прије ћевојка ;.. 345
„Дружину ти зовем у сватове, ; .. ?
„А ти пођи на кумство вјенчано, ...!
И ево ти хиљада дуката, .. ..
„Што си дао мојој Иконији.“ . . :
Рече њему Звијездић Иване: . . . 350
„Стани мало, Јанково копиле, , ::
„Док се мога довaтим ђогата.“ , ,
Па он скочи на коња Ђогина, :: :.
А потеже мача зеленога :. . .. і
Десна му је прионула рука, : 355
Он привати и лијевом руком, і :::
Прионуше руке обадвије; . . . .
Сину сабља Јакшића Тодора,. . . . . !
Удари га по десном рамену, о{}..

Раздвоји га на коњу ђогату, 1,1 кг.??.. 360 {і. А ђогата на земљици црној, ip. ...

Па он викну: из грла. бијела: ; . . } }
„Браћо моја, стотина сватова! ! !
„Сад удрите кроз мезево равно.“,

Па он пусти, својега дорина, ... , 365 :: Ударише кроз равно мезево, , ::. :

Покрај њега дијете. Стјепане, r: # { }
Како кога копљем удараше. А., .....

и

Преко себе њега претураше. ...
Док су били у пољу мезева,

... 370 Три стотине глава осјекоше; Грлом виче Јакшићу Тодоре: „Немој брате, дијете Стјепане! „Богу вала и светом Јовану, „Ко” је њима повезао руке!“ 14: 375 У то доба у Голеш планину, Стоји вранац на друму широку, и на њему дилбер Иконија, Па је скида Тодор са вранчића, Те је меһе на коња дорина,

380 Свога вранца међу очи љуби, Па се њему на рамена баци, Право оде своме Бијограду и одведе дилбер Иконију, ј води у Ружицу цркву,

: 385 Те се вјенча с њоме по закону; Па написа књигу на кољену, Те је шаље бијелу Будиму На кољено госпођи краљици: „Ој госпођа, Будимска краљице! 390 „Кад ти пођеш һери у походе, „Ти не иди Звијездић-Ивану, „Већ ти хајде Јакшићу Тодору.“

. . 95. . . . . . . Роисш во и женидба Јакшића

Ш fеаана. . . . . . . . (из Бјелопавлића.) ; 11 Још зорица није заб'јелила, . . . Ни даница лица помолила, ... , . Бијела је вила покликнула . . . . . Са Авале зелене планине, . . . . . . . Вила зове у Бијоград Стојни ... ... 5 По имену два брата Јакшића, . . Јакшић-Митра и Јакшић-Шћепана: „0 Јакшићи, зло, вам јутро било! : „Ал” чујете, ал' се не бринете? :: „На Бијоград ударише Турци, .. , 10 „Ударише, Турци су три стране, „И још һу ви по , имену, казат”: „Ево прво Ћуприлијћ везире, " „За њим војске четръест хиљада ; „А друго је паша од Видина, і, 15 „За њим војске тридесет хиљада; { . „Треће паша с Новога Пазара, 3, .. „За њим војске двадесет хиљада; ? „Ако ли ми вјероват” не hете; ; ; - кі.. „Ви изађ'те граду на бедене, . 20 „Па поглајте на поље широко „Што је - силне под Бијоград војске. “ Кад то зачу Јакшић Димитрије, Он поскочи на ноге лагане и отиде граду низ чаршије,

25

« PreviousContinue »