Page images
PDF
EPUB

Но је њему срећа добра била: ...?
Бјеше паша из Нова Пазара, . . !
Пред везиром паде на диване:
„Не, за Бога, Куприлијһ-везиру! :
„А да ли му вјеру не зададе,

. 185
„Да му главу изгубити не ћеш?
„Но га продај мене за динаре,
„Хоћу ти га премјерити благом,
„Све дукатом жутом мацарлијом,
„Да га водим у Нову Пазару,

190 „И хоћу ти дати вјеру тврду, „Како дође момак у Пазаре, „Да се хоће потурчит. за наго.“ То је њему срећа прискочила, Одмоли га паша у везира,

195 .: Прода му га за дукате жуте,

Поведе га у Нове Пазаре.
Како паша дође у Пазаре
На оџаку и дивану своме,
Али своју слугу зовијаше,

200
Зовијаше слугу Усеина :
„Усеине, вјерна слуго моја! .
„На ти овог роба препродана,
„Хајде тамо на сараје доње,

„Па отвори дванаест одаја, ! „Удван'есту остави јунака,

„А затвори врата дван'естора,
„Да не гледа сунца ни мјесеца.
„Ни бијела данка ни јунака: : :

„Не ће ли се њему д
5. : „Не би ли се ваур потурчио.“

205

20

.

[ocr errors]

Вјерна смуга слуша господара, а
За б'јелу, гал руку довaтио, ні у који
Поведе вa нa сараје доње, з тігі,

Отворио дванаест одаја, у 215 . . У дван есту - њега оставио, , 2,

Дванаест је врата затворио; 4 науру ').

Ту га држа наша из Пазара, 1 ) }} $ Ту га држа по- године дана, је, {/

Док се самом паши ражалило, к? 220
Па дозива Хајкуну ћевојку: з 1
„Бери моја, чисто - злато моје! у 1,

„Послушај ме, што ћу рећи тебе:
. „Хајде тамо на бердиван кулу, н .

„Па отвори два сандука жута, i ' 225 ! „На се врзи ђузел одијело. Е, ня

„Од кадиве и жежена, злата, ; }г ч Х.

„Прекрни се чохом. назарлијом, а б і „Што је златном жицом премрежена,

„А у руке од злата јабуке, іt іѕ a 230 {} „Под пазухо боду тру

„У коју су биља од планине; rіgіr to:

„E сам чуо, казивали су ми, ан: 1. *, і „Да то јесте. вода заборавна; ryati

„Ко с', умије и ко се напије, ая ѕu) 235 і : : „Своја ће му вјера омрзнути,

„Заборавить своју породицу: 1 .

„Хајде тамо на сараје доње, тъкан) 1 „Те отвори врата дван'естора; ti +15

„Како која кли отвориш сврата, 8 3 2 1 , 240 {:}, „Све за собом затварај, Хајкуна, 11

„Док, Хајкуно, дођеш, доIhедана ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„Подај њему боцу трусовине, діні
4. ", „Да с умије и да се напије, земј іі: 16 би

„Не ћеш ли ѓа како преварити, чи и 245
„Не би ми се: момак потурчио, ми .
„Да те узме за вјерну љубовцу... е
То Хајкуна једва дочекала: 4:
Од ка” га је оком видијела, . ii, i {.
Тешке су је муке опануле: . . 1 250
Преоноћ је на сну та гледала, якая
Преодан је грозница ватала; } f :31,
Једанакак на ноге скочила, г; { і т.
На диван је кулу излазила, ?? ?.. ..
Отворила два сандука жута, 11 ...ki» f4 255
На се тури ођело од дике: . . . . . . .3
Све кадиву и жежено злато, * . . .

Прекрила се чохом пазарлијом, і
і Што је златном жиром премрежена, -

А у руку узима јабуку, т. 3 14, 15, 260
и под руку боцу трусовине, * 14, 15,
у коју су биља од планине, # 4, 43

Па отиде на сараје доње, і чі у
. . Те одаје честе отвараше; • і т. 1, 3, 5 .

Како која врата отворала, і * . 265
Све за собой тврдо затвараnіе, .
Док Хајкунадође до ?Шћепана; } } }
АБожју му помоћ називала, Ел... Х.
Скочи момак на ноге лагане на

Божју јој је помоћ приватно: :: : « 1 270 }} : „Бог мин с тобом, пашина Хајкуно!4.

Ал' Хајкуна њему бесједила: 15 : 1 ..
„Ој Шћепане, очи моје црне! : »

275

...

[ocr errors]
[ocr errors]

„Б'јело ти је лице потавњело, . „Живот ти се веле испуцао

„У затвору паше баба мога;
„На ти боцу ову воде ладне,
„Да с умијеш и да се напијеш.“
У руке је јунак довaтио,
Mа јунак је и одвише мудар: . . . 280
њу уд'рио камену од зада )
А прикупи скуте од доламе,
Да га вода не дотакне ладна.
На њега се була расрднула,
Ал' се опет брже повратила,

285
Па са њиме игру заметаше,
Овако му била бесједила:
„Потурчи се, црне очи моје!
„Узми мене за вјерну љубовцу.“
Ал' јој вели Јакшићу Шћепане: 290
„0 Хајкуно, за Бога једнога!
„Нигда ти се потурчити не ћу,
„Нит” ћу моју вјеру похулити,

„Ни Христови закон изгубити; . „Но сам радиј изгубити главу.“ 295

На њега се була расрднула,
Ал' се опет брже повратила

и са њиме игру заметала, А Шћепану ријеч бесједила: „Ој Шћепане, обљуби ми лице. * 300 А тако јој Шћепан одговара: „Турска було, јад те задесно!

en war 1) од зада“ значи од зида.

[ocr errors]

батила,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„Не може ми закон поднијети,
„Да каурин Турске буле љуби: ".
„Небо би се ведро растворимо, ..
„А из неба паднуло камење,
,,У било би и мене и тебе.“
На њега се була расрднула, .
Ал' се опет брже повратила, .
Па Шћепану ријеч бесједила: ..31
„Ој Шћепане, очи моје црне!
„Не бих ти се млада покрстила
„Ни за какво благо од свијета

До за твоју на рамену главу:
„Ако ћеш ми дати вјеру тврду,
„Да ме хоћеш узет” за љубовцу,
„Ја се хоћу покрстит” за наго;
„Да пашино благо покупимо, -
„Да бјежимо Стојну Бијограду.“ .

, лосос . . is goo
уо. Јакшићу Стјепане, , ; *
Од земље је на ноге скочио, , , , , ,
Па јој пружи обадвије руке :
и даде јој Божју вјеру тврду, у
Да је хоће узет” за љубовцу; . . .
Па скочише на ноге лагане
и дванаест отворише врата, ,,
Изидоше пред бијелу кулу, ... ,

Погледаше ка небу ведроме, за 1. Ал' на небу мјесец одскочио; они

2.!!! (). Уњегоше паши у сараје, :::

і 330 .


У одаје, ђе је благо било, ..,
Три товара блага покупили;
Уњегоше у коњске подруме,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »