Page images
PDF
EPUB

:: Те бирају хате четвртаке, , , , ,

Три товара блага товарише, . . 335
Још два хата за се изабрали. . . .
Јакшић Шћепан окрочи ђогина, т. і.
Ал' да видиш пашину Хајкуну! , , ,
У одаје паши улазила, . . . . . . . ! !
Пашину је сабљу довaтила, 44 340
Окојој су два гајтана златна, . , ,
А у њој је алем камен драги, . "
Ваља сабља по Нова Пазара; . .
Па изиђе пред сарајли кулу, а
Даде сабљу на коња Шћепану: 1. 345
„На ти сабљу, драги господару! "
„Кад се тамо друмом затуpимо,
„Ако би се ђегоћ натурило,
„Да се с пута не макнеш грђему.“
А Шћепан је һорду припасао, а 350
Ађевици ријеч бесједио:
„Јаши коња, за Бога, Хајкуно!“
A Хајкуна њему бесједила: : : :
„Стани мало, моје очи црне! : ",
„Да до наше у одају пођем, в 355
„Да довaтим диван-кабаницу, ,. ,
„Што је пуста од жежена злата ти :
„И по злату искиһена дивно: : : :
„Све стрелице и драго камење, 4,
„Те се сија, као сунце жарко. , 2114, 360
Кад изнесе диван-кабаницу - 1 3
и даде је на коња Шћепану, ; 17, s.
Тада була коња окрочила, 4, г. : : : і!
Побјегоше пољем од Пазара, , !

Једну ноћцу много прелазише, 1 365 г. Три б' конака ћирицијам била: iv,

Мркнуло је у Нове Пазаре,
A cвaнуло више Бијограда.
Здраво Шћепан у Бијоград дође
и доведе Турску булу младу,

370
Набавио дван'ест калуђера,
Крстише је изламеноваше; ... * * *
и узе је за вјерну љубовцу. . . . .
То је било кад се и чинило, , , , , ,

Већ за славу Бога да молимо “ . 375 4. и за здравље владике светога, г.,

Амин, Боже, вазда те молимо! . ! ..

Женидба Јаќш и ва Митра.

(нз Сиња). . ... ...
Дворбу двори богат у богата; .. .. .
А сирома један у другога; 4. } } } } ...
Јакшић Митар у војводе Јанка ; . .
Не двори га, да дворбу издвори, 5,
Нит” га двори, да му најам плати, і..
Већ да види његову сестрицу, зі ..

Да је види, и да је обљуби. - 19, int34, Дворио га девет годин' дана, 1 і..

Кад десета година - настала, ві: :
Не море је младе ни видити, 9.1; 1.
Камо . ће је јунак обљубити; fА. s 1
Разболи, се: Митар дите младо, - 31.

[ocr errors][merged small]

Разболи се , болом брез болести, іf.. К њем” долази робиња дивојка, 1.1. Па је Митру она говорила: . ... ... 15 „Што је теби, Митре дите младо? :: : „Која ти је, голема невоља, . . . } „Тере си се јунак разболио ?“.. ..", а у А вели јој Митар дите младо: .... „Кад ме питаш, робињо дивојко, 20 „Све ћу теби казивати право: ... „Ево има девет годин” дана, Г. . „Да ја дворим Јанка господара; 1 x „Не дворим га, да дворбу издворим, „Нит” га дворим, да ми најам плати; 25 „Већ, да видим његову сестрицу, „Да је видим, и да је обљубим; і „Већ те молим, робињо дивојко! „Састави ме с госпојицом твојом, .:.:. „А ја ћу те липо даровати: . . 30 „Даһу теби четвере аљине: ... „Двој од свиле, двоје од кадифе, “ Кад је било: вечер по вечери, і на Она Митру вечеру , носила і ч. 2 f и узела кључе од чардака, , , , , 35 Па га води госпоји дивојки, 8 и 1 Деветера, врата отворала, в ч. н. і. Док је Митра дивојки увела; 1 чі } } Кад дивојка Митра сагледала, { } .. Овако је њему говорила: 1 ч. і. 40 „0 радости, велика, драгости! :::.. „Душо моја, млад Јакшићу. Митре!.. „Љуби мене, колико ти драго, ч.4 .

„Пак ме води двору бијеломе: 4 , 13 љуби Митар гиздаву , дивојку, :. . 45 Љубио је до зоре бијеле. * * Кад је била зора забилила, .. . , Скочила се лијепа дивојка, . . . . . Скочила се на ноге лагане, . . . . . Паке иде у кулу бијелу, . . . . 50 Купи благо Јанка брата свога, Пака иђе доли у подруме, "Те изведе два коња голема, а Себи једног, а Митру другога, т. Па готове коња посидоше, д. 55 Така биже горицом зеленом. Кад у јутру јутро освануло, Иђе Јанко у кулу бијелу, Да обађе млад-Јакшића Митра, Али Митра у кули не нађе; иђе к секи у чардаке горње; , , , Ал' му сестре у чардаку није; : ... Када оде коњим у подруме, Добри коња у подруму није; . . Онда се је Јанко оситио, ... ; 65 Па је добра коња посиднуо, ... , . Те за њима иђе у потрагу, ... , .. и стиже и на трећем конаку, у . Па је Јанко Митру бесидио: гіт „0 бора ти, млад Јакшићу. Митре! : 70 „Ако си ми сестру ти одвео, 1 : : : : „За што си ми благо ти однио? { } „Благ' однио и коње одвео 24 11 і : А вели му Митар дите младо: 1

[ocr errors]

„Да мој, нура, војевода Јанко!.». 75
„Сестру не би, за бољег удао, . { ур
„Брез блага: је не би ни удар; 1 , біз
А имаде, девет годин' - дана, , , ,
„Да те дворим, војевода .Јанко, Аҫд
„Ја сам добра коња издворио: 48 , 8 } 80
Онда му је Јанко говорио; :, 14
„Ајде с Богом, Митре дите младо!
„Пази мени драге сестре моје! 13: Е
„На путу ти добра срећа била, а эх
„А под ногами, сви душмани твоји, 85
„Како коњу и плоче и чавли!“ , , , ,

. . . . . . 94 . . . Ті, і

{: Јакшић има двори аох арани.

Вино пију два брата.Јакшића, і 18
Јакшић Дмитар и Јакшић Богдане,
у Ужицу граду бијеломе, а з . 3.
Али њима ситна књига дођесі; әрі .
Од онога града Бијогряда : :: : : 5
„У зло сјели, два Јакшића, млада!і
„У зло сјели и вино попили! :) :
„Када ваши двори изгореше, ... ... .
„Стара мајка коњма прегaжена, зі з
„Одведени коњи из арова, а зі .. 10
„Однешено, благо из ризница, .
„Одведена сестрица Јелица.“ . . . .

Кад то чуше, два Јакшића млада, , , і". А скочише на ноге лагане,

« PreviousContinue »