Page images
PDF
EPUB

сая

Машише се коњма на рамена, ", - 4 15
Отидоне право Бијограду, 25 сі:
Мало нашли у животу, мајку, 1 -
Па је пита Јакшић Димитрија: ** { t
„Бога тебе, стара наша мајко! ».
„Тко попали наше: 6јеле дворе? riin; 20
„Тко је тебе коњма прегазие! :
„Тко одведе- KOње у из: арова?.. ... ...
„Тко - однесе благо из ризнице? - ..
„Тко одведе сестрицу Јелицу?.., г
„Какви коњи, какви ли јунаци?.. .25
„Куд одоше, на коју : ли страну?4. К
Онда њима, мајка одговара: : : : : :
„Два Јакшића, а два ; моја сина! ! !.
„Врани коњи, а црни, јунаци; к., 1..
„Отидоще право, ниә Дунаво.“ ч. г. 433, 30
Кад то чуще два брата Јакшића, 11
Прав” одоше у земљу Арапску, т.
Траже сестру три године дана, , ,
А не могу ни да чују за њу; : : :
Кад настала година четврта, ..., т. 35
Онда вели Јакшић Димитрија:
„0 Богдане, мој брате рођени! и т.
„Хајде, брате, да се растанемо: ..
„Па ти иди право Бијограду, але
„Виђи, јели наша жива мајка; ? : 40
„Ја сам идем кроз земљу. Арапску,
„Еда Бога, да ја сестру нађем!“ , ,
То рекоше, па се растадоше :
Оде Богдан натра Бијограду, і
Оде. Дмитар кроз земљу Арапску, 1 1 45

[ocr errors][ocr errors]

А кад дође на воду Ступницу, ні і. На њој нађе четири робиње, " } } Њима Дмитар Божју помоћ виче, : : : Оне њему добро приватише: . „Здраво да си, незнана делијо!... .н 50 Опет им је Дмитар говорио: „Бога вама, четири ђевојке ! .:.. „Зават'те ми воде са Ступнице, а „Јер сам, душо, врло ожеднио.“ ."; Оне њему онда бесједише: „Бога тебе, незнана делијо! „Можемо ти воде заватити, . . ! ! „Али није здрава по јунаке; „Већ кад воду Ступницу пријеђеш И кад будеш тамо кроз чаршију, .. 60 „Обазри се с десна на лијево, . , „Велике ћеш дворе угледати, і „Покривени лимом и ђумишем, .. „Око двора бакрена авлија, .... " „Пред капијом сребрна ћуприја; . . 65 „То су двори аге Арап-аге, .... „Да би Бог да", остали му пусти! :: „У њима је сестра Јакшићева, . . . „За онијем агом Арап-агом, .. }і.. „Когођ путем кроз чаршију прође, , 70 „Она носи студену водицу, з ! ... „Она поји по путу путнике „А за здравље двају браће своје. “ . . . Кад то чуо Јакшић Димитрије, і т. Он не тражи моста ни бродова, .. : Већ нагони коња на Ступницу, . :

[ocr errors]

А кад Дмитар дође у чаршију , 5:7: ? и угледа Арапове дворе, . 1 . ..3 Он запjева танко гласовито, , :: : :

У двору та сестра познавала, . , . 80 . Низ образе сузе прољевала; ; ; ; } ..

Питала је Арапка заова: „Што је тебе, снахо моја драга 24 сі.. . Она њојзи тихо говорила:. .. ... .. „Не питај ме, моја заовице! : !.. 85 „Ево јунак пјева кроз чаршију, . . . } . „Као да је од мог вилаета, . . . . . „Мину мене жеља брата мога. “ , А кад Дмитар на капију дође, : Он подвикну из грла јуначког :. .:. 90 „Изађиде, Арапагинице, „Изнеси ми да с' напијем вина ...... „А тако ти до два брата жива!“, i: Умах га је : сестра познавала, ... ... .. Па изиђе к њему на капију, ... { } 95 Руке шире, улице се љубе, . , ... Жалосно га за вилает пита; } . . !.. Не имаде да изнесе вина, .: 8 } ... Извади му тридесет дуката : : " .. „На ти, брате, тридесет дуката, 100 „Па ти иди меҳанцији Јову, і я!.. „Па пиј, брате, вино до јације; :* } .. „Oђе нема are: Арап-аге, ! ! ! !!! . .. „Арап-ага довече ће доћи, . . . . . „Ја ћу њега љуто опојити, т. 105 „А капије не : hу затворити; . . . . . . „А кад буде велика јација 5... .. .

„И зауче хоще на џамијам",
„Дођи брате, ос'јеци му главу. “ .
Оде Дмитар механцији Јову,

110
Па он пије вино до јације;
А кад била велика јација,
Заучише ходе на џамијам",
Уста Дмитар на ноге лагане,

Прав” отиде Арапову двору, - А кад јунак у авлиjу уђе,

Па погледа горе уз чардаке,
Ал' још сједи ага Арап-ага:
Вина пије с двома Aрадчади,
Вино служи сестра Јакшићева, ; 120

њој говори ага Арап-ага: 23. , 'n! :
„Ој Српкињо, драга моја љубо! ....
„Ево има три пуне године, у ч. і...
„Како си се ти моја назвала,
„Што 'во: никог од твог рода нема? • 125
„Јал' не маре, јал: не чују, за те, * *
Онда она њему бесједила: 1 : 1
„0 Бога ти, ага Арал-ага! : : : : :
„Колико је небо од земљице; !!
„Толико је и мој род од мене.. . 130
А то. Дмитар и гледа и слуша, " st?!..
Узе мача у десницу руку, :: : si...
Абуздован уг лијеву руку, та з:!!..
А помену Бога јединога, з ft: 'зик :) !!!
Прав” изиђе горе уз чардаке, 5-11 і 2 . 135
Ману мачем и десницом руком, ві...
Арап-аги одсијече главу, ! ! ! ! ! ..
и посјече двоје Арапчади, я :..

г.

145

Онда му је сестра говорила: . „Немој, брате, овога малога, . . . 140 „Жа” ми га је, ако је и црно.“, , , Дмитар му је дворе запалио, Мајку му је коњем погазиo, , , и његово благо покупио, Изведе му коње из арова, Па на коње натовари благо; .. Поврати му жалост за срамоту, Па узима сестрицу Јелицу, Па шњом бјежи на воду Ступницу; А кад дође на воду Ступницу, . 150 Ал процвили Арапинче црно, Онда вели Јакшић Димитрија: „Дај ми, сејо, Арапинче црно, „Хоће њега ујак забавити.“ Она даде Арапинче црно, Узе њега Јакшић Димитрија, Растави му главу и рамена, Па га баци у воду Ступницу. Онда му је сестра говорила : „Рашта, брате, да од Бога нађеш? 160

Жа' ми га је, ако је и црно, „Јер сам њега од срца родила.“ Вели њојзи Јакшић Димитрија: , „Сестро, ћути, немој будалити; „Боље ће те браћа удомити, „Бе ћеш бољи пород изродити, . „Нег за оним Арапином црним ; , „Од зла рода нек нема порода, „Од зла псета нек нема штенега.“

:

: 165

ема

« PreviousContinue »