Page images
PDF
EPUB

115

120

125

„Да ли знадеш Будимлију Јову ? „Јели здраво, јел' се оженио ?-А беседи Будимлија Јова: „Драга госпо од Ердеља града! Доиета сам местом из Будима, „Знадем добро Будимлију Јову: „Здрав је, госпо, није с оженио.“ Кад то зачу Јаночкиња Јана, Она просу сузе низ образе, А од Јове заклања рукавом; Јово прође на думен на шајку, Пак повика тридесет момака : „Браћо моја, тридесет момака ! „Не жал'те ми свилени једека, „Ако мене Бог утећи даде, „На част, браһо, сваком по девојка, „Мене красна Јаночкиња Јана. Кад то зачу тридесет момака, Одсекоше свилене једеке, Повезоше низ воду Морица. Ал Јовану вишњи Бог помаже: Ветар дува низ воду Мориша, Већма носи Јованову лађу, Her' што возе тридесет весала. Глас допаде од Ердеља бану: Зло ти вино, од Ердеља бане! „Зло ти вино, а гора ракија ! „Тебе Јован одведе госпођу, „И с госпођом тридест девојака.“ Скочи бане, кан” да се помами, Добрије се коња довaтио,

130

135

140 145

150

[ocr errors]

66

155

Под њим до три коња поцркаше, На четвртом испореди с Јовом На великој на скели Печварској; Пак Јовану бане беседио : „Врати, Јово, Јаночкињу Јану, Трипут ћу је дукати пресути, „Све дукати, осим ситна блага. “ А беседи Будимлија Јова: „Иди бане, једна луда главо! Што ће мене за Јану дукати, „Кад је Јана сама од дуката?“ „Врати, Јово, Јаночкињу Јану, „Живо јој је чедо под појасом.“ „Иди бане, једна луда главо! „Ако јї живо чедо под појасом, И код нас је родила пшеница, „Не ће доћи Ердељу на рану.“ „Врати, Јово, тридест девојака ! „Иди бане, једна луда главо! Не водим и, да робују мене; „Већ и водим, да и разудајем. “ Онда Јана поче беседити: „Врат” се двору, господине бане! „Волим с Јовом по гори одити, Него с тобом по чардаку твоме, „По чардаку, по дебелу ладу; „Волим с Јовом црну земљу јести, Hero с тобом бијелу погачу.; Волим с Јовом с листа воду пити, „Него с тобом слатку малвасију, „Медовину из кондира златна !

160

[ocr errors]

165

[ocr errors]

170

[ocr errors]

175

180

Оде Јово, одведе госпођу,
и с госпођом тридест девојака.
Када дође беломе Будиму,
Сваком момку даде по девојку,
Њему красна Јаночкиња Јана,
Те је венча себе за госпођу,
Големо је весеље чинио,
Од дан” до дан” читав месец дана;
и после су лепо живовали.
Не би чеда за годину дана,
Пак му роди мушко и девојку.

185

[ocr errors][ocr errors]

Поред све пажње поткрало се у овој књизи неколико малијех штамтарскијех погрјешака; наштампано је :

>>>

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

На страни 62 у стиху 45 Бачи 82

29 не мојијем 83

65

тунце 399

381 Краљевића 400

422 повисока 406

170 прекрсио 438

друмоме 453

86 те

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ти.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

тетиву. Жабљана нег '

[blocks in formation]

за тетиву.
Жабљака.
њег.
те већили.
прекорена.
кушају.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ALPHABETI SERBORUM

Cum

viciniorum popularium et aliis cultioris Europae alphabetis παραλληλισμός.

.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ఉ. - 03

W

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

8 8
d d
gydy, gy

[ocr errors][merged small]

d
d'

[ocr errors]

e

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

ZS

[ocr errors]
[ocr errors]

sh

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

A a a a Б бб b в в в Γ Γ και ддд

d 6 h f dj, gj E e e K X X 3 3 8

Z ини i J j i j ккк k 1 b b b lj . ммм нин Hb fb 16 nj 0 0 0 П пи

р

[blocks in formation]

j
í : lesen s: rosa
i
i i

i
i:ia i j i: mien
k 1

C:caro C: car
1?:wilk I 1

1
1: li

gl:gli il: ail
m

k

ee, y y: yes k 1

1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

m

m

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem

litera ad praecedentein aut seç ente syllabam trahatur, e. g. ymplo, rpuoge, lege u-mr-o, gr-0-0e.

« PreviousContinue »