Page images
PDF

25. Женидба краља Вукашина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

26. Зидање Скадра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

27. Душан хоће сестру да узме . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

28. Удаја сестре Душанове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

29. Женидба Душанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

30. Наход Момир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

31. Бан Милутин и Дука Херцеговац . . . . . . . . . . . . . 168

32. Женидба кнеза Лазара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

33. Смрт Душанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

34. Урош и Мрљавчевићи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

35. Зидање Раванице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

36. Опет зидање Раванице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

37. Милош у Латинима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

38. Марко Краљевић и вила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

39. Марко Краљевић и Љутица Богдан . . . . . . . . . . . . 219

40. Сестра Леке капетана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

41. Дјевојка надмудрила Марка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

42. Марко Краљевић и Вуча џенерал . . . . . . . . . . . . . . 245

43. Царица Милица и змај од Јастрепца . . . . . . . . . . . 255

44. Бановић Страхиња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

45. Цар Лазар и царица Милица . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

46. Пропаст царства Српскога . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

47. Мусић Стефан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

48. Смрт мајке Југовића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

49. Царица Милица и Владета војвода . . . . . . . . . . . . 307

50. Комади од различнијех Косовскијех пјесама . . . . . 309

51. Косовка дјевојка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

52. Јуришић Јанко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

53. Обретеније главе кнеза Лазара . . . . . . . . . . . . . . . 324

54. Марко Краљевић и соко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

55. Опет то, мало друкчије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

56. Женидба Марка Краљевића . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

57. Марко Краљевић познаје очину сабљу . . . . . . . . . 340

8. Опет то, мало друкчије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

[ocr errors]

V

Марко Краљевић и Филип Маџарин . . . . . . . . . . 348

Марко Краљевић и бег Костадин . . . . . . . . . . . . . . 355

Марко Краљевић и Алил-ага . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Марко Краљевић и Мина од Костура . . . . . . . . . . . 362

Марко Краљевић и 12 Арапа. . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Марко Краљевић и кћи краља Арапскога . . . . . . 376

Марко Краљевић у Азачкој тамници . . . . . . . . . 379

Марко Краљевић и Арапин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Марко Краљевић и Муса кесеџија . . . . . - - - - - - - 401

Марко Краљевић и Ђемо Брђанин . . . . . . . . . . . . . 410

Марко Краљевић укида свадбарину . . . . . . . . . . . . 417

Лов Марков с Турцима. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Марко пије уз рамазан вино . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Турци у Марка на слави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Орање Марка Краљевића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Смрт Марка Краљевића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Радул-бег и Бугарски краљ Шишман . . . . . . . . . 445

Љутица Богдан и Драгија војвода . . . . . . . . . . . . . 450

Опет то, али друкчије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Болани Дојчин . . . . . . . . . . . • * * * * * * * * * * * * * • 460

Женидба Ђурђа Смедеревца . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Ђурђева Јерина . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - 479

Смрт војводе Канце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Женидба Тодора од Сталаћа . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Облак Радосав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Смрт војводе Пријезде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Секула се у змију претворио. . . . . . . . . . . . . . . . 506

Опет то, али друкчије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Женидба Поповића Стојана . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Женидба Влашића Радула . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Женидба Максима Црнојевића . . . . . . . . . . . . . . . 524

Женидба Ђурђа Чарнојевића . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Смрт Јова Деспотовића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Женидба Змај-Деспота Вука . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Порча од Авале и Змајогњени Вук . . . . . . . . . . 587

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
« PreviousContinue »