Page images
PDF
EPUB

Post factam pacem anno 1605, navis Maria dicta, | ipse crudeliter habitus, et ad triremes missus. Unde Ambrosio Birch magistro, ad septentrionalem Hispa- amplius duo mille et quingentæ libræ sunt amissæ. niolæ oram in Occidentali India mercaturas faciebat;

Simile quiddam navi alteri, cui nomen The Ayde factum est a Lodovico Fajardo captæ, obtentu amicitiæ; hæc item cum bonis publicata est, omnesque naute ad triremes abducti; ubi nonnulli fustibus ad necem pulsati sunt, quòd remigium recusassent. Quæ navis et bona, Hispanis ipsis æstimantibus, septem millibes librarum æstimata sunt.

|

Eodem anno navis alia, Anna Gallant appellata, magistro Gulielmo Curry, cum ad Hispaniolam mercaturas faceret, similiter et navis et bona publica facta sunt, omnesque nautæ suspendio necati, assutis unicui que ad ludibrium chartulis, in quibus erat scriptum, "Cur huc venistis?" Haec navis cum onere octo millibus librarum æstimata est.

magister, cum sacerdote quodam patre Joanne, sic enim nominabatur, cum sex sociis, tuti et liberi commercii promissis allectus esset ut in terram videndarum mercium quarundam causa egrederetur, et Hispani duodecim ad Anglicanas merces inspiciendas in navem ascenderent, dum Angli suas merces ostendunt nihil doli metuentes, dante signum ab littore sacerdote, Hispani, educta quisque sica, omnes in navi Anglos jugularunt, præter duos duntaxat qui in mare desiluerunt; cæteri in terra exquisitis cruciatibus necati sunt; magister ipse exutus vestibus et ad arborem alligatus, nudus muscarum morsibus expositus est ; ubi post horas viginti Nigrita quidam, audito hominis ejulatu, accedens, jam antè moribundum lancea transfixit: navis hæc cum mercibus quinque milibus et quadringentis libris æstimata est.

[blocks in formation]

Hæc exempla satis ostendunt, cujusmodi nobis pacem Hispani in Occidentali India temporibus Jacobi servarunt; qui rex diligentissimè curavit vel potis pertimuit ne pax cum iis dirimeretur. Ejusmodi hostilia plenè et cruenta vestigia, ab illa etiam proxima pace, quæ anno 1630 confecta est, ad hanc usque diem, persequi licet.

|

De iis coloniis, quæ, ab hujus nationis nobilibus quibusdam viris, in insulam Catelinam (ab his Providentiæ dictam) et in insulam Tortugam (ab iisdem Asseciationis dictam) deductæ sunt, primum dicemus. He autem anno circiter 1629, cum essent incolarum et pecorum omnino vacuæ, indicto inter Anglos et Hispanos tunc temporis bello, ab Anglis occupatæ sunt atque possessæ. Sequente anno pace inter utramque gentem facta, cum de iis insulis haudquaquam ab Hispanis in fœdere exciperetur, Carolus rex, non impediri se hat pace arbitratus, suo diplomate, quod et magno sigillo Angliæ signatum erat, supradictam insulam Provider tiæ, simul et alias vicinas ditionis esse suæ declaravit ; easque nobilibus quibusdam viris eorumque hæredibus possidendas concessit; et sequente anno ad Tortagam usque insulam concessionem illam extendit.

Et quanquam supradicti coloni, ejusdem regis con cessione in earum insularum possessionem venerant, eaque concessio jure optimo fundata erat, primum naturæ, eò quòd neque Hispani, neque alii quicunque in eorum locorum possessione essent, deinde belli, quardoquidem belli tempore occupatæ sunt, et in pacis arti culis nequaquam exceptæ, unde extingui jus Hispanorum (si quod illic juris habuissent) ipsorum assensu, ex secundo proximi fœderis articulo, sequitur; quanquam etiam neque supradicta colonorum societas, nec suorum quisquam ullo suo facto justam offensionis causam vel Hispaniæ regi, vel Hispanorum cuiquam præbuerat, donec priores ipsi naves nostras atque colonias viinvasissent, et Anglorum haud paucos, incensis etiam eorum ædificiis ac sedibus, interfecissent; Hispani tamen, cum nullam iis in locis pacem servare statussent, circa 22 Januarii 1632, nulla injuria lacessiti, navem quandam societatis, cui nomen Flos Marines, ab insula Providentiæ redeuntem, inter Tortugam et

erat Joannes Lock,) a classe Hispanorum ad insulam Torturam capta 95%, propterea quod mercaturam fecisset, et arhores cecidisset, ob id tar publicata, et nauticorum plerique morte multati, reliqui ad tries da nati: blc quinque millium et trecentarum librarum jactura facta est

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Floridæ caput hostilitèr aggressi sunt, in qua pugna | sunt, donec rationem aliquam profugiendi invenissent. nonnullos in ea navi occiderunt, alios vulnerarunt.

Et quamvis supradicti socii satisfactionem omnibus modis postulassent, rexque proximus per residentem suum Dom. Balthasarum Gerberium, perque literas tam sua manu, quam à secretario Coco scriptas, eorum nomine reparationem poposcisset, nullam tamen neque bonorum restitutionem, neque ob ea ut compensatio ulla fieret, impetrare potuerunt.

Post hæc anno circiter 1634, Tortuga insula ab Hispanis cum quatuor navibus oppugnata est, cum ab Anglis nulla injuria exorta esset: in qua oppugnatione sexaginta vel amplius occisi sunt, multi sauciati ac capti, sedes deletæ, domus incense, bona haud parvi pretii ab Hispanis asportata, Angli penitus ex ea insula dejecti, quorum alii suspendio sublati, alii Havaanam abducti in servitute miserrima retenti sunt; unus præ cæteris, cui nomen Grymes, qui in Tortuga bombardarius fuerat, crudeliter est trucidatus ; pars ad depesertam quandam insulam confugiens, cui Sanctæ Crucis Lit nomen est, ab Hispanis, qui eo etiam cum tribus navibus longis fugientes persequebantur, oppugnata L mense Martio 1636, quadraginta occisi, reliqui capti et crudelissimè accepti.

Sunt et alia recentioris et acerbioris etiam memoriæ exempla, illud nempe Sanctæ Crucis ab Hispanis à Portorico provectis oppugnatæ anno circiter 1651, insulæ quidem antea non habitatæ ; illo autem tempore colonia Anglorum, duce Nicolao Philips, eam tenuit; qui cum centum circiter colonis ab Hispanis crudeliter occisus est; qui etiam naves in portu occuparunt, sedes diripuerunt, vastarunt, et funditùs exciderunt. Cùmque plures quos occiderent invenire non possent (cùm incolarum pars alia in silvas profugisset) Hispani Portoricum reversi iis miseris et fame propemodum confectis reliquiis ad alias vicinas insulas recipiendi sese, illamque Sanctæ Crucis penitus deserendi, spatium dedere. Sed brevi post tempore Hispani ad pervestigandum et

Anno 1635 Julii 24, Hispani duabus navibus magnis unaque longa advecti in Providentiæ quoque insulam impetum fecerunt, compluriumque horarum spatio prælium ibi commiserunt; et tum quidem rejecti sunt, et ab incœpto desistere coacti; donec idem rursus tentantes circa annum 1640, cum duodecim navibus mag-quasi venandum eos qui in silvas sese abdiderant, renis et minoribus, quarum prætoriæ Armadillo Carthaginensi nomen erat, ex majoribus regiæ classis argentariæ triremibus, cum magnum militum numerum in terram exposuissent, totius insulæ expugnationem polliciti sibi sunt, verùm, haud parvo accepto incommodo, repulsi denuò recesserunt. Altera tamen classe instructa paulò post cùm revertissent, coloni dissidiis laborantes, non tam qua se ratione defenderent, quam quibus conditionibus commodissimè se dederent, cogitarunt, quas, tradita demum insula, facilè impetraverunt. Sed insula hoc modo et colonis erepta est, et reipublicæ, illis octoginta amplius millium librarum damno dato, huic detrimento et ignominia publica simul accepta. Ita in Hispanorum potestatem cum esset redacta, navis quædam, quæ vectores aliquot ab Nova Anglia in eam insulam transmigrantes advexerat, intra ictum bombardarum callidè perducta est (ignorabat enim eam insulam in Hispanorum potestate jam esse) nec sine permagno discrimine ac difficultate se extricavit, amisso etiam navis magistro, viro probissimo, quem ictus tormenti ab insula displosi transverberavit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Nec contenti intra fines Americanos hostilitati suæ in illius coloniæ socios modum statuere Hispani, in his etiam partibus Europa eandem in eos exercuerunt: anno enim 1638 Decembris 25, navis quædam ejusdem societatis, Providentiæ nomine insignita, cui Thomas Newman præfectus erat à promontorio Dengioleucis duabus in ipsa Angliæ ora à Sprengfeldio Dunkirkanæ navis prædatoriæ præfecto oppugnata atque capta est; Dunkirkam deinde adducta; ubi navis onera retenta sunt; (quæ multorum etiam illic æstimatione triginta millium librarum summam conficere existimabantur;) Anglorum autem partìm occisi, partim vulnerati, cæteri postquam in ipsa navi sua barbare atque inhumanè essent habiti, Dunkirkam abrepti haud melius accepti

Similiter etiam factum fuerat eodem in portu navi cuidam Joannis

verterunt: verum illi ex manibus eorum effugiendi, et in alias insulas dilabendi, rationem aliquam invene

runt.

Eodem anno 1651, navis quædam Joannis Turneri, cum esset in portum Cumanagotæ vehementioribus ventis appulsa, ab illius loci præfecto occupata, et cum omni onere in fiscum redacta est.

* Similiter factum est navi et bonis capitanei Cranlei. Et anno 1650 navis quædam Samuelis Wilson, quæ Barbados insulas petebat, equis onusta, in alto capta et Havanam abducta est; navis et bona publicata, nautarum plerique in custodiam traditi, et mancipiorum more in munimentis operas dare coacti.

Similia experti sunt nautæ cujusdam navis Barnstapulensis, annis abhinc circiter duobus, quæ navis cum propè Hispaniolam, dum à coloniis quibusdam nostris in insulis Caribiis reverteret, rimas agere cœpisset undamque accipere, nautæ ejus in scapha sibi consulere coacti ad littus evaserunt, ubi omnes captivi facti, mancipiorum ritu, in munimentis operas dare cogebantur,

His, aliisque permultis hujusmodi exemplis, quæ omnia recitare nimis longum esset, manifestissimum est Hispaniæ regem eique subjectos arbitrari, se nulla pacis conditione nobis præstanda illis in regionibus obligari: cum et omne genus hostilitatis in nos exercere, immò graviora hostilitate, consueverint, eaque inhumanitas, qua illic Anglos tractare solent, usque eò à pacis legibus aliena sit, ut ne belli quidem legibus non internecini convenire videatur. In illo tamen Hispaniæ regis embargo, quo mercatorum nostrorum naves ac bona proscribi ac retineri imperat, in Anglos culpa omnis confertur; quasi "fœdifragos" nimirum "et sacrosanctæ pacis atque commercii liberi violatores, tam religiose," ut ipse ait, "ab se servati; idque tam inopinata atque professa hostilitate fecisse nos, ut urbem Sancti Dominici in Hispaniola insula oppugnare ado

Blandi, cui præfectus erat Nicolaus Philippus.

[ocr errors]

|

riremur." Quod solùm causæ affertur, quamobrem | quod attinet, scimus papam in donandis regnis ac regiAnglorum bona in Hispania proscribantur, negotiato- onibus liberalissimum semper fuisse, illi intereà dissiresque retineantur: quanquam et hoc prædicata ejus millimum cujus vicarium se esse profitetur, qui ne hoe humanitate exaggeratum est, "Se nostras classes in quidem tantulum sibi sumere volebat, ut in dividendis * portus suos, quoscunque ingredi aut attingere com- hæreditatibus constitui se judicem pateretur, nedum ut modum nobis fuisset, amicè recepisse; neque ministros suo arbitrio cuiquam donaret, quemadmodum Anglim, suos exegisse rigidè a nobis illos pacis articulos inter Hiberniam, aliaque regna papa largitus est. Veran utramque coronam sancitos, qui cum amplius sex vel nos authoritatem in eo istiusmodi nullam agnoscimus, octo navibus bellicis intrare portus utrinque vetant." neque gentem ullam usque adeo mentis inopem existimamus, ut in eo tantam authoritatem inesse credat; vel Hispani ipsi ut credant, aut essent assensuri, si abes papa tantum abjudicasset quantum largitus est Quod si Galli atque alii, qui authoritatem papalem in ecclesiasticis rebus agnoscunt, hunc Hispanorum titelum pro nihilo habent, nos ut de eo alitèr sentiamus non est expectandum, adeoque hoc relinquimus, respons ampliore prorsus indignum.

15

1

Sed neque alter titulus majoris est ponderis; quasi verò, si Hispani paucas quasdam Americæ partes primi perscrutati sunt, insulisque aliquot, fluminibus, ac promontoriis nomina imposuere, idcircò novi illius orbis dominium jure sibi acquisivissent. Verùm imaginarius ejusmodi titulus tali præscriptione nixus sine possessione jus aliquod verum aut legitimum creare non potest. Jus optimum tenendi Americanis in locis quod quisque habet, est coloniarum deductio, et possessio vel ubi nulli omnino incolæ fuere, vel, sicubi fuere, eorum assensu, vel saltem in desertis quibusdam suarum regienum et incultis locis, quibus vel colendis vel habitandis ipsi non sufficiant; quandoquidem Deus terram hominum usibus creavit, præcepitque iis ut universam implereut.

Verùm quemadmodùm ipse, dum hæc dicit, classes nostras omni commisso ac fœderis violatione illis in portubus absolvit, cùm, siquid ejusmodi, quod objici-iis tur, factum et condonatum sit, id ipsius et ministrorum suorum permissu ac bona venia sit factum, et quemadmodùm luce clarius est non eum gratuitò tam facilem fuisse, si, quanta à classibus nostris momenta suis rationibus accesserint, secum cogitet, ita è contrario rex ille ejusque ministri, quas ipse commemorat, pactiones minimè sanè observarunt; quarum articulo vigesimo tertio tam disertè cautum est, "Si contingat ut displicentiæ" inter utramque rempublicam "oriantur, ut subditi hinc inde ita ea de re admoneantur; ut sex menses à tempore monitionis babeant ad transportandas merces suas, nulla interea arrestatione, interruptione, aut damno personarum aut mercium suarum faciendis vel dandis." Qua in re rex ille exiguam sanè pactionum illarum, quas contra nos profert, in illa nuper nostrarum rerum proscriptione rationem habuit. Quod autem in eo edicto declarat, hostilitatem in Occidentali India exortam, his in partibus violationem pacis liberique commercii habendam esse, nova, adeòque alia plane interpretatio est, atque hactenùs ab utravis republica in medium unquam allata est: tametsi hoc declarandi occasiones utrinque non defuere.

Verùm cùm Hispaniæ rex ipse et verbis et re ipsa declaraverit pacis articulos intelligi sic debere, efficitur binc ut tot contra Anglos iis in regionibus hostilitèr factis et ab ipso primum exortis, et ab ipso tempore proximè percussi fœderis, ut supradictum est, buc usque continuatis, ab se primo soluta sacra amicitiæ vincula ipse se coarguisse videatur. Quæ res tam clara per se et manifesta est, ut adversarios nostros certè ipsos puduerit in hac controversia factum negare, de jure potius nobiscum disceptaturos; quemadmodùm scilicet Hispaniæ rex, inter titulos suos, regis Indiarum titulum sibi sumpsit, ita universam Indiam, mareque Indicum tam Boreale quam Australe suam esse propriam ditionem, hostesque omnes et piratas esse, qui ejus injussu illuc accesserint. Quod si ita esset, et nos et omnes cæteræ nationes, quicquid iis in locis possidemus, ei relinquere ac reddere, et, reductis coloniis nostris, injuriæ sibi factæ veniam petere deberemus. Verum si rationem ac veritatem illius tituli altiùs inspiciamus, tenui admodum atque infirmo eum niti fundamento comperiemus, quo tanta contentionum ac belli moles superstruenda sit, quantam hanc verisimile est futuram. Duplex titulus præfertur, papam videlicet ea loca donasse, seque primos omnium perlustrasse: ad primum

• At vero navarchus noster Swanleius in Sicilia non ita est anicè in portu Drepani acceptus, ubi anno 1653, circa mensem Junium navis ejus, cui nomen Henricus Bonaventura, unà cum Hollandica navi magna et opulentissima, cui nomen Petro, quam ceperat, proditione Hispanici præ

Hoc si verum est, quemadmodum Hispani iniquissimo jure parta illic obtinere invenientur; cum omnia invitis incolis, et quasi ex ipsis eorum visceribus sibi acquisiverint, quorum sanguine suum imperium illic fundarunt, magnasque insulas et regiones totas non reperere quidem desertas sed reddidere, indigenis onnibus eradicatis, ita Angli, quæ illic habent, jure op timo possederint; easque nominatim insulas in quibus Hispani colonias eorum oppugnarunt atque delerunt; quæ aut incolas omnino non habuere, aut si ab Hispanis interfectos, desertæ etiam ab iisdem et sine cultoribus relicta sunt: adeo ut naturæ gentiumque jure occupantibus quibusvis eas et possidentibus cedant; juxta illud in legibus notissimum, “Quæ nullius sunt et pro derelictis habentur, cedunt occupanti." Quanquam si Hispanos expulissemus iis locis in quæ nostras colonias deduximus, unde ipsi priùs incolas radicitus exturbaverunt, nos tanquam occisionum et injuriarum illius populi ultores meliore jure regiones illas obtinu issemus, quam oppressores ejusdem et interfectores. Cum autem nostræ coloniæ iis in locis fuerint, ubi neque indigenæ neque Hispani possessionem ullam tenuerunt, neque habitationes ullas aut pecora post se reliquerant, aliamve rem, quæ possit ullo modo jus possessionis retinere, tanto evidentius jus nostrum is in locis fuit, et Hispanorum injuriæ nobis illatæ tante

fecti, qui ei loco præerat, a septem navibus Hollandicis juniors Trampo ductu, in ipso portu, non longiùs a munimentis quam sclopi miners f ferri potuit, oppressa est; unde mercatores, quorum illa navis fuit, plus sexaginta tribus millibus librarum amiserunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

apertiores; iis præsertim in locis quæ indicti utrinque belli tempore occupata sunt (quo in genere Providentiæ insula atque Tortugæ fuit) quas si Hispani suas esse ullo priore titulo necdum prolato ostendere potuissent, tamen cum in pacis proximæ tractatione id non fecerint, per secundum ejus articulum talem omnem prætextum ipsi sibi in posterum amputarunt, jusque ipsi suum, si quod erat, extinxerunt.

Hoc argumentum copiosiùs tractare nihil attinet; neque est quisquam rerum peritus quin facilè perspiciat, quàm inanes atque infirmæ sint istæ rationes, quibus innixus Hispanus tam immensi tractus imperium arrogare sibi soli non dubitat. Verùm id egimus, ut obtentuum istorum debilitatem paucis aperiremus, quibus Hispani, quicquid in nos indignè atque atrociter in Occidentali India commiserunt, defendere conantur; mancipationes, suspendia, demersiones, cruciatusque nostrorum hominum ac neces, navium ac bonorum spoliationes, coloniarum summa in pace depopulationes, idque nulla prorsus injuria affecti, ut Anglicana gens, quoties hæc tam acerba atque atrocia in suum sanguinem, et ejusdem orthodoxæ fidei cultores, perpetrata meminerit, non naves bellicas sed decus suum omne obsolescere et interire cogitet, si his indignissimis modis tractari sese diutiùs æquo animo patiatur; neque solùm tanta ac tam opulenta orbis terrarum parte contra jus legesque gentium communes ab omni libero commercio excludi, verùm etiam pro piratis atque prædonibus haberi, eodemque supplicio plecti, si illa maria navigare, si vel aspicere vel aspirare, si denique vel cum nostris ibi coloniis usum aliquem aut commercium habere ausa fuerit.

De inquisitione Hispanica sanguinaria nihil dicimus, inimicitiarum causa universis protestantibus communi; neque de tot seminariis sacerdotum ac jesuitarum Anglicorum sub Hispanico patrocinio nidulantium, offensionis causa et periculi gravissimi huic reipublicæ propria; cum propositum nobis potissimum sit controversiarum in Occidentali India nostrarum causas et rationes exponere. Hoc verò æquioribus cunctis et incorruptis rerum æstimatoribus planum fecisse confidimus, necessitatem, existimationem, justitiam ad hanc nuper susceptam expeditionem nos evocasse; necessitatem, bellandum enim necessariò est, si per Hispanos pacem colere non licet; existimationem atque justitiam, neutra enim harum nobis constare poterit, si injurias tam inhumanas atque intolerandas impunè civibus nostris ac popularibus inferri desides patiemur, quales in Occidentali India illatas iis esse demonstravimus.

Et certè parum vident, qui de consiliis ac rationibus Hispanicis conjecturam capiunt ex ea persona ac specie quam in præsentia suarum rerum inclinatio induere versùs nos in his orbis terræ partibus coegit; quasi non nunc mens eadem, iidem sensus animorum ac rationum suarum sint, qui tum fuere, cùm anno 1588 subju

gare hanc totam insulam suumque sub imperium ac ditionem subjungere affectabant, immò quasi ex hoc immutato apud nos rerum statu formaque reipublicæ non accensa potius eorum in nos odia auctæque suspiciones sint. Quòd si hæc opportunitas, quæ, propter nunnulla quædam quæ nuper acciderunt, ineundi rationem aliquam, qua ab hoc tam vetere et implacato religionis nostræ ac patriæ hoste nobismctipsis (Deo bene juvante) consulere possimus, occasionem fortè suppeditaverit, prætermissa fuerit, fieri poterit ut eas vires facilè sit recuperaturus (animus enim certè illi neque unquam deerit neque deesse poterit) ex quibus intolerandus æquè et formidabilis reddi possit atque antea fuerit. Nos interea si injurias tam immanes in Occidentali India sine satisfactione ulla aut vindicta nostris fieri, si excludi nos omnes ab illa tam insigni orbis terrarum parte, si infestum atque inveteratum hostem nostrum (pace præsertim cum Batavis jam facta) ingentes illos ab Occidentali India thesauros, quibus præsentia incommoda sarcire possit, nostra pace domum deportare, resque suas in eum rursus locum restituere patiemur, quò eandem iterum possit deliberationem suscipere, quam anno 1588 habuit, "Utrum fuisset consultius ad recuperandas Belgii fœderatas provincias initium facere ab Anglia, an ab illis ad subigendam Angliam," proculdubiò non minus multas immò plures causas excogitabit, cur potius ab Anglia initium sit faciendum: Quem finem ut assequantur ullo tempore ea consilia, si Deus permitteret, expectare meritò possemus, ut in nos primos, in omnes denique ubicunque protestantes, exerceatur quod restat occidionis illius immanissimæ, quam fratres nostri in Alpinis vallibus passi nuper sunt: quæ, si illorum miserorum editis querimoniis orthodoxorum credendum sit, per illos fraterculos, missionarios quos vocant, Hispanicæ aulæ consiliis informata primitùs ac designata erat.

His omnibus animadversis, speramus quidem fore, ut omnes Angli, præsertim sinceri, privatas adversùs se mutuò inimicitias deposituri sint, suisque propriis commodis potius renunciaturi quàm propter cupiditatem lucri, haud ita multi, ex mercaturis illis faciendi (quod non nisi inhonestis conditionibus et quodammodo improbis parari, et aliundè etiam suppeditari poterit) multorum adolescentiam negotiatorum animas, ex iis conditionibus quibus nunc in Hispania negotiantur et degunt, summo periculo, sicuti faciunt, objecturi, vitamque et fortunas multorum in America fratrum Christianorum, hujus denique nationis totius agi existimationem passuri; quodque gravissimum est, oblatis sibi à Deo ad gloriam ipsius, regnumque Christi amplificandum opportunitates præclarissimas ex manibus dimissuri. Quæ quidem non dubitamus quin, remotis quæ veritati penitus inspiciendæ officiunt, expeditionis nuper nostræ in Occidentalem Indiam contra Hispanos susceptæ potissimum fuisse finem appareat.

AUTORIS EPISTOLARUM FAMILIARIUM

LIBER UNUS:

QUIBUS ACCESSERUNT

EJUSDEM, JAM OLIM IN COLLEGIO ADOLESCENTIS, PROLUSIONES QUÆDAM ORATORLE

[FIRST PUBLISHED 1674.]

THOME JUNIO Præceptori suo.

1. QUANQUAM statueram apud me (præceptor optime) epistolium quoddam numeris metricis elucubratum ad te dare, non satis tamen habuisse me existimavi, nisi aliud insuper soluto stylo exarassem; incredibilis enim illa et singularis animi mei gratitudo, quam tua ex debito vendicant in me merita, non constricto illo, et certis pedibus ac syllabis augustato dicendi genere exprimenda fuit, sed oratione libera, immò potius, si fieri posset, Asiatica verborum exuberantia. Quamvis quidem satis exprimere quantum tibi debeam, opus sit meis viribus longè majus, etiamsi omnes quoscunque Aristoteles, quoscunque Parisiensis ille dialecticus congessit argumentorum Tóc exinanirem, etiamsi omnes elocutionis fonticulos exhaurirem. Quereris tu vero (quòd merito potes) literas meas raras admodum et perbreves ad te delatas esse; ego vero non tam doleo me adeo jucundo, adeoque expetendo defuisse officio, quam gaudeo et pene exulto eum me in amicitia tua tenere locum, qui possit crebras à me epistolas efflagitare. Quod autem hoc plusquam triennio nunquam ad te scripserim, quæso ut ne in pejus trahas, sed pro mirifica ista tua facilitate et candore, in mitiorem partem interpretari digneris. Deum enim testor quam te instar patris colam, quam singulari etiam observantia te semper prosecutus sim, quamque veritus chartis meis tibi obstrepere. Curo nempe cum primis, cùm tabellas meas nihil aliud commendit, ut commendet raritas. Deinde, cùm ex vehementissimo, quo tui afficior desiderio, adesse te semper cogitem, teque tanquam præsentem alloquar et intuear, dolorique meo (quod in amore fere fit) vana quadam præsentiæ tuæ imaginatione adblandiar; vereor profecto, simulac literas ad te mittendas meditarer, ne in mentem mihi subito veniret, quam longinquo à me distes terrarum intervallo; atque ita recrudesceret dolor absentiæ tuæ jam prope consopitus, somniumque dulce discuteret. Biblia Hebræa, pergratum sane munus tuum, jampridem

accepi. Hæc scripsi Londini inter urbana diverticula, non libris, ut soleo, circumseptus: si quid igitur in bac epistola minus arriserit, tuamque frustrabitur expecta tionem, pensabitur alia magis elaborata, ubi primum ad musarum spatia rediero. Londino, Martii 26, 1625.

[ocr errors]

ALEXANDRO GILLIO.

2. ACCEPI literas tuas, et quæ me mirifice oblectavere, carmina sane grandia, et majestatem vere poeticam, Virgilianumque ubique ingenium redolentia Sciebam equidem quam tibi tuoque genio impossibile futurum esset, à rebus poeticis avocare animum, et furores illos cœlitus instinctos, sacrumque et æthereum ignem intimo pectore eluere, cum tua (quod de seipse Claudianus) " totum spirent præcordia Phoebum." Itaque si tua tibi ipse promissa felfelleris, laudo hic tuam (quod ais) inconstantiam, laudo, siqua est, improbitatem; me autem tam præclari poematis arbitrum à te factum esse, non minus glorior, et honori mihi duco, quam si certantes ipsi dü musici ad meum venissent judicium; quod Tuolo Lydii montis Deo populari olim contigisse fabulantur. Nescio sane an Henrico Nassovio plus gtuler de urbe capta, an de tuis carminibus: nihil enim existimo victoriam hanc peperisse poematio hoc tuo illustrius, aut celebrius. Te vero, cum prosperos sociorum successus tam sonora triumphalique tuba canere audiamus, quantum vatem sperabimus, si forte res nostræ demum feliciores tuas musas poscant gratule trices. Vale, vir erudite, summasque à me tibi gratias carminum tuorum nomine haberi scias. Londino, Maii 20, 1628.

Eidem.

3. PRIORI illa epistola mea non tam rescripsi tibi, quam rescribendi vices deprecatus sum, alteram itaque

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »