Page images
PDF
EPUB

„А Фочанке најљепше дјевојке :
„Када дође љетни ’Бурђев данак,
„Ишетају Фочанке дјевојке
„По башчама, те уФате коло,
„Обуку се, што најљепше могу,
„Прип’јевају пјесне свакојаке,
„Кунем ви се мојом вјером Турском!
„Ја какве су Фочанке дјевојке,
,,Мамиле би са неба облаке,
„Камо л' не би са земље јунаке!”
Ту бијаше Влајсављевић Јово,
Још говоре Московска господа:
„Капетане, Влајсављевић-Јово!
„Води наске, да Фочу робимо,
„Да пл’јенимо Фочанке дјевојке!"
Насмија се капетане Јово,
Те овако њима одговара:
„Луди ли сте, Русијнска господо!
„Залуду су лијепе Фочанке,
„Није ласно Фочу поробити.”
Ал' говори сужањ Хасан-паша:
,,Бре не лудуј, капетане Јово !
,,Фоча равна, не имаде града,
, Ласно ће ју они поробити."
Ал' говори капетане Јово:
„Бре не лудуј, сужањ-Хасан-пашо !
„У Фочи су до три града тврда:
„Једно Дрина, друго Ћиотина,
,, А трећи је Црни врх планина,
„Тер се Фочи приступит, не даду.’

99) т. ј. домамиле би? Или помамиле бн?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

30

35

40

45

50

55

ИМЕНА ГГ. ПРЕНУМЕРАНТА

Бајша.

Благород. Г. Ђорђије Зако, спахија од Бајше, и сл. међе бачке Ассесор

Бездин (манастир).

Преч. Г. Самуило Маширевић, архимандрит, за себе
и за библиотеку манастирску
Препод. отац Арсеније Петровић, јерођакон

Беч.

Његова Свјетлост књаз Милош Т. Обреновић.
Његова Свјетлост књаз Михаило М. Обреновић.
Благород. Г. Гаврило Владислав, спахија од Новога
мјеста и Топличице

Теодор Д. Тирка, великокупац, и краљ.
Грчкога ордені Спаситељева кавалер
Госпођа Матица М. Думба рођена Германи
- Ксанта В. Спиро рођена Германи
Фрајла Марија Н. Германи.

Влаг. Г. Јефрем Ј. Германи

Благор. и Високоуч, Г. Стеван Величковић, заклетн маџ.

адвокат

[ocr errors]
[ocr errors]

С. Завишић, доктор мед. и хир.
Аугустиновић Ђуро, доктор мед.

Високоуч. Г. Тоша Мандић, IV год. права Аустр.

[ocr errors]

слушател

Петар Козлер
Дан. Медаковић

Антоније Зурхалек, I. г. права Аустр.

слушатељ

Ђорђије Поповић, П. год.
Ђорђије Натошевић, V.г.медиц.слушате.

1

1

1

1

1

Високоуч. Г. Каппер Витомир, Чех Смиховљанин, V.

г. мед. слуш.

Чанћ Антоније, IV. год. мед. слушатељ
Стефан Ерцеговић, слуш, хирургије

Искусњејшн Г. Урош Кнежевић, акад. молер
Пошт. Г. Василије Алексић, трговац
Крестић Стефан .

[ocr errors]
[ocr errors]

Високоуч. Г. Јован Илијћ, питомац правитељства Српск.
Г. Јосиф Ножинић, пушкар, родом из Јошавице уХрватск.

Г. Андрија Дада, житарски трговац

4

Тома Димић и син, трговци, из Томашеваца
Ђорђије Дада, комтуариста
Ђорђије Будимлијћ,
Венјамин Калиѣ,
Ђорђе Хаџић,

Благ. Г. Ђорђије Чокић

Бечеј нови.

Бечеј стари.

[ocr errors]

Бечкерек велики.

Благород. Г. Јован Димитријевић, адвокат.

[ocr errors]

Петар Стакић, краљ табље закл, нот. .
Милош Влаовић, адвокат,
дишт. Потиск, вице-Фишкал

и крал. корон.

Бијоград (у Србији).

(од Г. Лаза Зубана).

Његова Свјетлост Господар Александер Карађорђевић, књаз Србије

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Његово Високопреосвештенство Г. Петар Јова-
новић, архиепископ Београдски и митрополит
Србије и пр. .
Високородни Г. Стојан Симић, предсједатељ Совјета н

10

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

кавалер

Стефан Стефановић вице- предсједа-
тељ Совјета, генерал-мајор и кавалер
Алекса Симић, полковник и кавалер и
пр., од све три књиге по

Илија М. Гарашанин, попечитељ вну-
трењих дјела, полковник и кавалер
Павле Станишић, попечитељ Финан-
сије, полковник и кавалер

Паун Јанковић, попечитељ правосу-
дија и просвјештенија

Милосав Здравковић, член Совјета,
полковник и кавалер

Мато Ненадовић, член Совјета и ка

[ocr errors]

валер

Лука Лазаревић, член Совјета, пол

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ковник и кавалер

Стефан Стојановић. член Совјета,
полковник и кавалер

Јован Вељковић, член Совјета, подпол-
ковник и кавалер.

Лазо Зубан, член Совјета .

Стојан Јовановић, член Совјета и мајор
Стефан П. Книћанин, член Совјета и

подполковник

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ЛазарАрсенијевић,членСовјета и кавал. Високоблагородни Г. Алекса Јанковић, директор књажеске и попеч. ин. дјела канц. и кавалер

[ocr errors]
[ocr errors]

Радован Дамјановић, помоћник
попечитељтсва внутрењих дјела
Јован Стеић, доктор медицине и
главни секретар Совјета .
Атанасије Николић, началник
полицајно - економическог одје-
ленија при попечит. внутрењих
дјела

Јован М. Здравковић,
окружија Београдског, мајор .

началник

[ocr errors]

1

1

1

1

1

1

1

Високоблагородни Г. Јован С. Поповић, началник одјеленија при попеч. просвјеште

нија

. .

Јован Нинић, началник контроле
Јован Мариновић, секретар Со-
вјета .

Благородни и високоучени Г. Јован Хаџић, Новосадски
сенатор и свију права доктор

..

Преч. Г. Сава Јовшић, А. Е. М. синђел, катихета
ексхортатор у лицеуму С.
Благородни Г. Стефан Херкаловић, чиновник по особ.
поруч. при попечитељству внутрењих
дјела .

Александер Николајевић, столоначал-
ник при попечитељству внутрењих дјела
Симеон Божић, столоначалник при по-
печ. внутрењих дјела..
Јован Печеновић,
секретар начални-
чества окружија Београдског

Милан Стојковић, канцелиста при по-
печитељству внутрењих дјела

Ђорђије Петровић, столоначалник кња-
жеске канцеларије

Јован Филиповић, стол, књ. канцеларије
Данило Данић, протоколист књ, канце-
ларије

Стојча Иванковић, протоколист књ. кан-
целарије

Никола Христић, архивар књаж. канцел.
Јован Димитријевић, член суда вароши
Београда

Јован Савић, рачуноводитељ при попеч.
внутрењих дјела

Павле А. Поповић, секретар попечи-
тељства правосудија

Милован Ј. Спасић, директор школски
Михаило Г. Радивојевић, регистратор
и архивар у попеч. просвјешт.
Атанасије Георгијевић,
архидијец. конзист.

протоколист

Иван Матић, канцелиста у Совјету . Високоучени Г. Јанко Шафарик, др. медицине и проФесор физике и литературе Славена у лицеуму књаж. Србије

1

-

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »