Page images
PDF
EPUB

99

..Ако ли се хоћеш оженити,
„Жен’се, синко, у добри час било!
„И ја ћу ти ашлук поклонити,
А благосов на теб оставити :
,,Еда Бог да, лијеп пород имʼо:
„Двије шћери и четири сина."
Ал' бесједи само уче ђаче :
,,Не кун, мене, оче игумане!
,,Мене књига није омрзнула,
,,Ја се, оче, оженити не ћу,
„А на ум ми није пала мајка;
Већ сам, оче, чудан сан уснио,
„Чудан санак, а у чудан данак'
„У суботу у очи неђеље :
„Ја ђе паде горњи канат цркве,
„Земљи паде, и потр иконе;

99

20

25

30

,,Па се санку осјетит' не могу, „Бог ће дати, да ће добро бити; „С тога цвилим, ниђе се не тјешим.” 35 Ал' бесједи старац игумане: „Красно чедо, самоуче ђаче! „Ласно ти се санку осјетити, „Таквог санка другог не уснио! „Што је пао горњи канат цркве, „Земљи пао, потръо иконе,

99

То ће доћи Хасан-паша с војском, ,,Поробиће нашег намастира, ,,Поробиће, ватром попалиће, ,,Игумана мене погубиће." Истом они у ријечи били, Ал ето ти Хасан-паше с војском,

40

45

'Бе он води дванʼест хиљад’ војске :
Товни коњи, а бијесни Турци,
Изнад цркве поље притискоше
И по пољу попеше чадоре,
Па на цркву попријеко гледе;
Хасан-паша свилен чадор распе
Према б'јелој цркви Миљешевци,
Виче паша из чадора свога :
„К мене боље, црни калуђеру!
„К мене боље и чадору моме,
„И понеси света каурина,
„Каурина вашег свеца Саву,
„Когано си на сунцу сушио,
„Док си моју рају изварао.”
Кад то чуо старац игумане,
Сузе проли, па пође у цркву,
Сузе лије, а Богу се моли,
Моли Бога и светога Саву,
Да он с њиме пред пашу изиђе;
Бога моли проигуман стари,
Бога моли и светога Саву,
Бога моли, па се домолио:
Голема се чудества створише:
А из неба луча полећела
И кроз кубе цркви улећела,
Она паде на светога Саву,
Под лучом се ћивот отворио,
У ћивоту светац потрептио,
Игуману на руке се даде,
Као мајци у радости д’јете.
Узе Саву проигуман Васо,

50

55

60

65

70

75

A

Однесе га пашину чадору;
кад дође паши пред чадора,
Спусти Саву на зелену траву,
Игуман се паши поклонио,
Скрсти руке, више Саве стаде,
Гледа паша светитеља Саву,
Гледа паша, па се грлом смије.
Сви се Турци онђе начетили,
Те гледају светитеља Саву;
И паша је’вако говорио:
„Нуто вале, влашког светитеља!
„Светитеља, сува каурина!
,,Међер су га на сунцу сушили.”
Викну паша Туре Дилавера :
„Слуго моја, Туре Дилавере

99

„Ти повади моју бритку сабљу,
„Која с’јече сваку амајлију,
„Исијеци влашког светитеља;
,,Кад ис'јечеш влашког светитеља,
„Игумана онда исијеци.”
Тад’ Дилавер на ноге скочио,
Пак пашину сабљу повадио,
и засука свилене рукаве,
Ману сабљом и десницом руком,
Да сијече светитеља Саву;
Сватко виђе, што светац уради:
Дилаверу увати се рука,
До руке се сабља растопила,
Студен вјетар од истока дуну,
Модар пламен светитељу Сави,
Модар пламен из уста му плану,

80

85

90

95

100

105

И попали по војсци чадоре, Сва се Турска помамила војска И побјегла у гору зелену; Помами се пашин Дилавере, И он оде, утече у гору; Паши узе и ноге и руке, И обје му очи искочише. А кад паша оста без очију, Цвили паша, како ластавица, Игумана Васа дозиваше: ,,Богом брате, игумане Васо ! ,,Мол' се Богу и вашему свецу, ,,Нек ми пусти и ноге и руке, „Нек ми врати моје очи чарне, ,,Нек ми врати неколико војске, „И поврати мога Дилавера ; „А тако ми дина и имана! „Не ћу нигда на цркву војштити, „Нит' ћу дират' у вашега свеца; ,,Од сребра ћу ћивот саковати, ,,Светитељу вашем приложити, „Свег ћу свеца у свилу завити, ,, Ћивот ћу му кадифом покрити ; „У цркву ћу прилог учинити, „Златан ћу јој кандил саковати, „Златан кандил од седамнаест ока, „Што ће служит' светитељу Сави; ,,Па ћу од сад харач дават' цркви ,,На годину све по три товара: „Један воска, а други тимјана, „Трећи товар бистра зеитина,

110

115

120

125

130

135

140

То ћу дават', док кољена тече."
Кад то чуо проигуман Васо,
Бога моли и светога Саву,
Док с игуман Богу домолио,
Молио се три бијела дана,
Док се једва светац повратио:
Пусти паши и ноге и руке,
Поврати му обје очи чарне,
Поврати му неколико војске,
Поврати му Туре Дилавера;
Али и то све је вртоглаво,
Нит' ће игда бити кʼо је било.
А кад паша очима прогледа,
Чисто Турски авдес узимаше,
Па цјелива светитеља Саву;
Даде паша, што је обећао :
Ћивот Сави од сребра сакова,
Пови Саву у црвену свилу,
Ћивот покри зеленом кадифом,
A
у цркву кандил саковао,
Златан кандил од седамн’ест ока,
Што ће светом Сави послужити ;
Харач паша поче дават цркви,
Три товара на сваку годину:
Један воска, а други тимјана,
Трећи товар бистра веитина,
Што ће служит светитељу Сави.

145

150

155

160

165

« PreviousContinue »