Page images
PDF
EPUB

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

СКУПИО ИХ И НА СВИЈЕТ ИЗДАО

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ.

КЊИГА ТРЕЋА, 30 Воск

У КОЈОЈ СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ СРЕДЊИЈЕХ

ВРЕМЕНА.

berori sosess from the intermediate time

С У БЕЧУ,

У ШТАМПАРИЈИ ЈЕРМЕНСКОГА МАНАСТИРА.

1846.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ У ОВОЈ КЊИЗИ.

1. Старина Новак и кнез Богосав 2. Новак и Радивоје продају Груицу 3. Старина Новак и дели Радивоје 4. Груица и Арапин *) 5. Груица и паша са Загорј 6. Женидба Груице Новаковића 7. Невјера љубе Груичине 8. Турско војевање на Беч 9. Комад од друге Бечке пјесме 10. Маргита дјевојка и Рајко војвода 11. Цар Сулеман и Саво патријар 12. Турски цар и Нико патријар 13. Саво и Турски цар

14. Свети Саво и Хасан-паша

15. Московски дарови и Турско уздарје
16. Султаније робиње
17. Паша Подгорица и Ђуро чобан-баша
18. Женидба Ива Голотрба

19. Хајка Атлагића и Јован бефар
20. Јанко од Кошара и Мујин Алил
21. Женидба Стојана Јанковића
22. Опет женидба Стојана Јанковића .
23. Јанковић Стојан и Смиљанић Илија

24. Женидба од задра Тодора

25. Роисшво Јанковића Стојана. 26. Женидба Ива Сењанина

27. Опет женидба Сењанина Ива
28. Кунина Златија

29. Млади Марјан и Арнаут-Осман
30. new mo`, али друкчије
31. Смрт Сењанина Ива .
32. Смрт Илије Смиљанића
33. Сватови Нука Новљанина
34. Женидба Йвана Ришњанина

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

*) Које су пјесме овдје назначене овако рукописнијем

словима, оне до сад нигда нијесу штампане.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »