Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

су Б ЕЧУ,
у І ТАМ ПАРИЈА ЈЕРМенскОГА МАНАСТИРА.

1846.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ У ОВОЈ КЊИЗИ.

[ocr errors]

1 4 10 14 16 23 34 45 50 52.

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Старина Новак и кнез Богосав 2. Новак и Радивоје продају Груицу 3. Старина Новак и дели Радивоје 4. Груица и Арачин *) 5. Груица и наша са Загорја 6. Женидба Грунце Новаковића 7. Неејера љубе Груичине 8. Турско војевање на Беч 9. Комад од друге Бечке пјесме 10. Маргита дјевојка и Рајко војвода 11. Цар Сулеман и Саво патријар 12. Турски цар и Нико патријар 13. Саво и Турски цар • 14. Свети Саво и Хасан-паша 15. Московски дарови и турско увдарје 16. Сулшаније робиње 17. Паша Подгорица и туро чобан-баша 18. Женидба Ива Голотрба 19. Хајка "Атлагића и Јован беһар . 20. Јанко од Кошара и Мујин Алим 21. Женидба Стојана Јанковића 22. Опет женидба Стојана Јанковића 23. Јанковић Сшојан и Смиљанић Илија 2. Женидба од Задра Тодора 25. Роасиво Јанковића Сшојана. 26. Женидба Ива Сењанина 27. Опет женидба Сењанина Ива 28. Кунина Златија 29. Млади Марјан и Арнаут-Осман 30. (аеш шо, али друкчије 31. Смрт Сењанина Ива. 32. Смрш Илијe Смиљанића 33. Сватови Нука Новљанина 34. Женидба Йвана Ришњанина

[ocr errors]

60 66 72. 78 84 88 94 103 107 117 129 142 146 168 173 192

199 . 211

216 223 225 227 245

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*) које су пјесме овдје назначене овако рукописнијем

словима оне до сад нигда нијесу штампане.

[ocr errors]
[ocr errors]

е

[ocr errors]

е

35. Два Куртића и Бончић Алил

36. Боичик Алија и Глумац Осман-ага

37. Оиеш шө, мало друкчије

38. Пеул капетан и Хрњетина Мујо

39. Сењанин Тадија

40. Златија старца Бенвана

41. Јерко Машинин ч Головран Луко

42. Гавран харамбаша и Лимо .

43. Вишњић Јован и Воин шрговац :

44. Оаеш шо, мало друкчије

45. Мајстор Манојло .

46. Костреш харамбаша

47. Четири ускока.

48. Од Хорваша Машо

49. Љуба хајдук-Вукосава

50. Сшари Вујадин

51. Мали Радоица .

52. Раде од Сокола и Ашин-бег

53. Оаеш шо, мало друкчије.

54. Вук Јеринић и Зукан барјактар.

55. Куна Хасан-ага и Драгић војвода

ода :

56. Иво Сецковић и ага од Рибника

57. Вук Анђелиј, н бан задранин

58. Опет Вук Анђелијћ и бан задранин

59. Mов на божић.

60. Бој и међу собом

61. Вучко Љубичић

62. Човјек-иаша и Михаш чобанин.

63. Дружина Михаша хајдука

64. Опет то, али друкчије

65. Виде Даничић

66. Махаа Томиќ и наша од Требиња

67. За шшо Бајо оде у хајдуке

68. Ришњанин xација и Лимун трговац

69. Шаа освеша чини

70. Баjo IIивљанин и бег Љубовић

71. Синовица пола Милушина

72. Сесара Бурковић-сердара

73. Женидба Јова Сарајлије

74. Женидба Плетикосе Павла

75. Иво усарин и Аврам сиалија

76. Мирјак и Грчић Манојло.

77. Заручница Сењанина Ива

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »