Page images
PDF
EPUB

2

[ocr errors]

12

Злд, bel, male.

Злочинац, нца , m. der Uebelthäter, Злба , f. Sіе Bosheit, malitia.

sons,

malefactor. Злобан, бна, но, übelmolens, mali- Злочинсиво, . дie uebetthat, malefvolus.

cium. злобии, им, v. impf. einer Bеləіді. Змај, m. See Tea me, gin wurm, draco.

gung gedenken, einen übel, wollen, 3 Majes , Ba, Bo, des Drachen, draconis. omnia mala alicui cupere,

Змајевип, па, пo, gemalfig, wie eit Злобљење, р. Вав Шебеlmоdеn, male Drache(Lindwurm) draconis vim habens, volentia.

Змајогњени, на, но, (сп.). н. п. Вук, Зловољан, љна, но, иптиthis, tristis : Feuerdrache , draco igneus, ein Beinas.

,,Јер је Марко иза сна зловољан me des Despoten Vuk aus Königs MaЗлог ўк, т. злослупі, пі. ј. онај, који thia® 3eit (пјевасе како је Ђурђева

све зло слуши и говори, деr unt Јерина казивала Турцима кад се glücksprophet, vates mali. Hekakab родио Змајогњени Вук; Босански спаија, који је имао у „Умог сина слијепца Гргура, своме селу паковог злогука, спре

„ў њега се мушко чедо нађе; мисе на Кабу, но прије него пође, „Није чедо чеда каквано су: дозове злогука к себи, па му рече: „Вучја шапа и орлово крило,

Злогуче! ја полазим у име Бога „И Змајево коло под пазуом; на ацилук ; но и да не говориц за „Из успа му, модар пламен бије, мном: ништа зло, док не дођем ку „Маптери се не да задојипи —) ћи, па ћу и онда поклонили ші „Моме брапту Змајогњеном Вуку Ник проса” „Добро господару Змија, f. pie Chlange, serpens, cf, гуја, (одговори злогук); али ако пи не змијоглав, ва , во , н. п. кокош.

дођеш, ко ће мени дапти просо ” Анак, m. Вав 3eiben, signum. Злопампило, т, бер еіnе Beldibigung Знаменипі, па, то, вивезеіфnet, in

nicht vergißt, der nachträgt, rachsüch signis. tig ist, memor mali, injuriae.

Знан, на, но, бећапnt, notus. Од зна. Злопатша, f. Pa8 $leno, miseria,

на зеља глава не болir, fagt man, Злопашини, им, v. impf. parpen, Sten wenn einer unter Bekannten beuratet. leiden, egeo, patior,

Знанац, нца, і. Оer Betagnte, famiЗлопаћење, дав geisen, miseria.

liaris, cognitus. 31onornéka, m. (cm.) det, erboßt Bli: 3hanna, f. die Bekannte , femiua famicende, iratum tuens;

liaris. „Оно јеспе Срђа Злопоглеђа Знање, п. Зав 2Bijen, scientiя. Злорад, т. дer Свадеnfro), laetus Знаптан , шна, но, беваnnt, notus. damno aliorum. ,

Знапіі, ам (говорисе и знадем), т. Злоран, на, но, fфіефt verbauens, di impf. wissen, scio. gestionis malae : дијеле злорано.

Значење, п. біe Beventung, nоtіо. Злослуші, т. vіdе злогук.

Значити, им, y. impf. редецten, sigЗлдерепан, пнa, нo, vidе злосрећан. nifico, Злосредњик, т. Иngli@liber, infelix. Зној, m. Bеr Сф meip, sudor. злосрепињица, f. Die Mugliitiie, in- Знојав, ва, во , im ефweipe, sudans. felix.

Знојан, на ,

но , vide знојав, acpeka, f. Unglückskind, infelix. Знојење,

n. das Schwißen, sudatío. Злосрећан, бна, но, иnjelig, infelix. Зноjиписе, имсе, т. г. impf, fфwiger, Злосрећник, vidе злосрептык.

sudo. Злосрећница, f, vidе злосрепњица. 366, f. der Haber (und was man state Злосіпавипи!, им, v. impf. uno pf. •uit= dessen dem Pferde gibt), avena et omne

glücklich machen (eine Jungfrau), ihr frumentum quod equo datur.

Gewalt anthun, vim inferre virgini. Зобање, п. бав $jet .pon Rörnet, Злостављење , п. сав Цnglücəli ma:

manducatio granorum. chen, violatio virginis.

Зьбапти, бьем, у. impf. ($örner) fref= Злолвор, m. Bеr seino , 23erfolger, in fen, manduco fruges: зобље коњ, коimicus : он је мој злопвор.

кои; људи зобљу прење, грожђе. Saoka, f. die Bosheit, malitia. зобити, им, ү. impf. п. ј. коња, füt. Злоћа , т. (Рес, и Срем.) vidе злоћor: tern mit Körnern, sagino frugibus. Злоко,

(Epy.) ein schlimmes Kind, 306bême, n. daß füttern mit Körnern puer malitiosus.

pabulatio. Злокуд, да, до, bösartig, pravae 306hvga, f. der Haferface, aus dem das злоћудан, дна , но , indolis.

Pferd frißt, saccus ayenae, saccus pam Злочесіп, ша, пo, fwlet, malus.

bularis,

р.

pune illudas.

nae.

зобовина, f. vіdе зовина.

mаlаm mеdіtаtur in illum. 2) у пуш31ba, f. die Holunderstaude , sambucus ке (доњь и горњи). nigra. Linn.

зубак, пка, m. hyp. . р. зуб. Зовина, f. polunserbols, lіgnum sam Зубаці, па, о, 1) gegdbnt, mit 3%) buci.

nen versehen, dentatus. 2) der Haare В внути , немі, v. pf. rufen, inсlаmо. auf den Zähnen hat, acer, cui non imBóna, 1. Art Hiegenden Infekts, bestiolae genus : лети уочи као зоља.

Зубац, піца, m. Ser 3abn (бев &amm8), зопца, f dim. . зоб :

dens pectinis. ,,Сви су коњи зопцу позобали, зубача, f. panicum dactylon Linn.

„А мој доро није ни такнуо - зубити им, v. impf. н. п. песпере, Sop*, m. die Heftigkeit, vehementia, im die Zähne (der Säge) fchärfen, acuo petus. cf. сила,

dentes serae,

limae. 3opa, f. die Morgenröthe, aurora., 3y6uk, m. dim. das Zähnchen, dentulas. Bopa, f. Frauenname, nomen feminae. зубља, f. н. и, зубља луча, п. ј. цеп. Здрана, f. Ўrayennanie, nomen femi. чица луча , ein Spann, assula ,

ramentum. Зорац, рца, m. „Успани снао, зора зубљење, п. Зав ефärfen per Gägee је” (звао свекар снау). — „Зора ли је, zähne, acutio serae. зорац ли је: нешто напело рел, па зубљица, f, dim. . зубља. прчи око куће” (одговорила снаа; зубни, на, но , Зафn, dentium.

а оно се обадала говеда око куће). Зубјн, m. eine Art Jacke (jupon), tnверили, ри, v. impf. (сп.) roth fеп nicae genus. Зубуне у Србији носе и (von der Morgenröthe), rubeo.

және и људи, а у Сријему, у Бач„Зора зори, петли поју

кој и у Банату, само жене. ЗубуЗорица , f. dim. E. зора :

ни шліо се носе у Србији, они су „..3 ош зорица не забијељела,

бијели (од домаћега сукна) и без „Ни Даница лица помолила

рукава ; женски су дугачки, готово Zopka, f. Frauenname, nomen feminae. до земље, а мушки сукрапки, мало Зорли*, јако, силно, здраво, beftig, дужи од појаса; а што носе жене veliementer.

то Сријему, по Бачкој и по Баназбрњак, т. зора ли је, зорњак ли је : пу, они су од картуна, па су пC. напело реп, па при око

тављени планом и наложеңі паKyke, cf. sopat.

муком; имају рукаве, и мало су Зорњача, f, vide Даница.

дужи него у Србији муникн. Зрак, т. 1 деr ёоппеntrаh, radius Зубунић, m, dim. р. зубун. Зрака", f. 7 solis.

Зубунчина, f. augm. v. зубун. Врачица, f. dim. 9. зрака.

зујање, т. дав биmfen, ѕuѕurrus (apis) зрелина , f. Die Reife", matritas.

cf. зучање Зрео, зрела, лo, reif, maturus. Зујай, jим, т. impf, jummen, jumfen, Зрети, ем (и зрим), v, impf. reifen, ѕuѕurro. cf. зучати.

mәturor: зру јабуке ; зри грожђе. Зука, f. Dав биттеп, ѕuѕurrus apium. зрна, f. Travenna me , nomen feminae. Зуква , f. eine art depfel, mali genus. Зрнёвље, р. (coll.) Die Rörner, grana. зукнути, нем, у. pf. 1) fu mmеn, inз днка, f, frauenname, nomen, femi susnrro. 2) ein Wort fallen lassen,

ins Ohr fagen, in aurem insusurro. Зрно, п. 1) бав Worn, granum.2) (пуш-. Зулови*, . pl. Bie gotten, cincinni, Tano) die Flintenkugel, glans plum

cf. вилице. bea.

3ynym*, m. die Gewaltthätigkeit, vioзрнце, п. dim. 9. зрно, cin Rörnment, "lentја. granulum.

3yaymkâp*, m. dør Tyrann, Interdrüs Зрњка, f. vіdе зрика.

der, tyrannus. 3phKâie, n. das Auffressen (z. B. der Zym6a* , f. ein Durchschlageifen, um runs

Kukuruz) - Körner die dem Schweinen de löcher damit ins Leder zu stechen , vorgeschüttet werden, manducatio gra . B. zu einem Siebe, ferrum efficien

dis foraminibus in corio. Зрѣкаши, ам, т. impf. купили зрна Зумбул*, f. eine 2rt Blume, floris genus.

(н. пкрме кад једе окомљене ну- зурна, f. Die Pfeife bei Per türtifфеа kypyue), die Körner nach sinander aufs Musik, fistula turcica. frenjen, grana depascor.

3 цнути, нем vide зукнути, зуб,ni. 1) беr Зарп, dens; он има зуб на зучање, п, vide зујање.

њега, et bat einen 3abin (pit) auf 1)п, зучали , чим, vide зузати,

HeumO

[ocr errors]

nae.

norum.

[ocr errors]

Кладе ?

[ocr errors]

cum.

HIабачкој наији, накрај Цера под И.

Видојевицом. Ивањско цвијеће, р. (жуто и бије. 10) das Labkraut (Balditroh, Unser

Frauen Bettstrob), galium verum Linn. би, et ego, et tu; и тамо и амо. mann, sarmentum. Куд ће ивер од й, fie, eos : tbrer, eofum: ја сам и

виђео ; зовни п; ја и се не бојим. Ивёрак, рка , m. hyp. 6. ивер, и, cf. ии

Иверак, рка , m. Gebirge imііфеп бет Ибар, бра, m. STuр in Certien. Ибар Supe Jaдaр uno бem Berge Цер.

утјече у Мораву више Карановца. Ивёpje, (colf.) бie Opänne, poljabfdle, Ибрик*, m. ethе tupferne 28affanne, sarmenta. vas cupreum, aeneum.

Иверчик, m. dim. р. ивер. ибричић, m. dim. р. нбрик.

MBK, m. ein Weidenwald, salicetun. Ибришим *, m. свилени конци, Сеі. Ивица, f. а) dim p. ива. 2) дав пое (ат denzwirn, ein Faden Seide, filum seri. Tuch, an der Leinwand), latus panni,

Ивка, f. Trauenname (cf. Ивана), поибришим - тканица, f. (ст.) п.ј.мка men muliebre. ница од ибринима:

HBko, m. Manusname, nomen viri. „Притеже му четири колана, Ивница, f. планина у Ерцеговини А и пету ибришим - тканицу

(у Дробњацима): Ива, m. (Рес. и Срем.) vide Иво. „Сан уснила љуба војводина, Иea, f. eine 21st 23eise, salicis genus „Анђелија Стоја Караџића, (quod quaere).

„Бе вас Дробњак магла притиснула, Hbah, m. Mannsname, (Johann der „А из магле вила покликнула

Täufer) nomen viri (Joanues Baptista). 2,Са Ивнице високе планине — Ивана, f. Зођапna (Seauennanae), по Иво, m. (Ерц.) hyp. p. Иван, men feminae.

Ивов, ва, вo, von Beisen, salignus. Иваница, f. dim. . Ивана.

Ивовина , f. Dав 23eisenboli, liguu Hibahậ, m. Mannsnanie, nomen viri. salignum. Иванчић, m. dim. 2. Иван.

Игда (б. і. и гда), је, aliqando,cf. ккад. Ивањдан, ња днe, m, Seft бев Б. Зоз игла, f. Die apet, acus.

hann des Käufers, den 24. Junij, dies Uruap, m. der Nadler, opifex acuarius, festus S, Joanni Baptistae. Србљи при- Иглени, на, но, н. п. утии, бав Хая повиједају, да је Ивань дан та del : Dehr, foramen acus. ко велики свептац, да на њега сун. Игленица, f. Die Zavelbüфfe, руxis це на небу припут од спираа спа

acuaria. не. Уочи Ивања дне је обично на Иглица, f. Тав ?äselen, acula, acicula. неким мјестима (као н. п. у Јадру) Игња, m. (Рес. и Срем.) vide Игњо. палити лилу око пора: нагуле чо

Игњап, m, бани лиле (брезове или трешњове) Игњатија, т.

Ignatius, ein Manns, и метну у процјепове, тие начине Игњатије, т.

name, Ignatius. као велике киле, па у очи Ивања Игњо , (Ерц.) hyp. 9. Игњап. дне, пошто се смркне, запале те игра, f. ) бас ерiel, lusus, ludus. 2) процјепове и обнесу око порова, der Taný, chorea. потом неке зађену у пор не изго. Игралиште, n. Bеr &piеtѕ, bеr Xanie ре, а неке узму чобани и изнесу на plaß, locus 'saltatorius. какво брдо, ђе дође и више чобана, Играње, р. ) газ ёpielen, lusus. 3) пе се играју. Тако се пали лила и das Tangen , saltatio. у очи Петрова дне. А на неким играли, ам, v. impf. fpielen, ludo, мјестима (као по сријему) беру ђе.

2) tanzen, salto. војке (уочи Ивања дне) Ивањско . Игратисе, амce, v.r. impf. fpielen, ludo. цвијеће те вију вијенце и међу ис. Играција, f. (angeeignеt uno ferbijirt пред куће по спреи или по плопу. statt perpayuja, recreation, von Ha Берући ћевојке цвијеће пјевају раз rpamu, spielen) das Ey, was am Dons. личне пјесме, а особио ову:

nerstag dem Schullehrer dargebracht „Ивањско цвеќе Петровско,

wird, damit er die Knaben , ftatt des „Иван га бере те бере :

Lernens, spielen läßt, manusculum ovi „Majil га баца у крило,

datum ludimagistro die Jovis, quo „А мајка с крила на земљу

pиeri Jusum dimittuntur. Који не дойвања, f. зидине од намастира, у несе играције, онога (кашо) запр.

[ocr errors]

2

evoco,

?

вори учитељ у школу, ме учи сам Изаврели, ври, у. pf, bеrроrfprusein, чип ав дан

scaturio. Hrpaus m. 1) Der Spieler, lusor, 2) der Изагнапи, ам, v. pf, аивtreibet, ejiwerer, saltator,

1 сio, exturbo. Игра чица. f. .) ci Срiсlеrinn, feminа изадирање , D. Bag Диreigen, evulsio;

Tulous, 2) die Tanierin, saltatrix. fuga. Игрчка, 1 (у Сријему у Бачк. иу изадирани, рем, т. impf. 1) аивееі»

Бан.). ole opelerey, (fur finger), cre Beni evello. 2) Reißaus nehmen, fu- расія.

gio. Игрі не , (сп.) vide игралишле :. Изадрепи, ем (и задерәм), и задръо, „Ја усади ві1 шњу на игриштипу (Рес. п Срем.) vidе и задријепн.

Дол по игриппт ), по девојачком Изадријепи, рем (и изaдeрeм) иза1. - ум!н (gi. нг умна и нг умана), дръо, v. pf. ". (Ерц.) 2) bеrаureigen, mi ring og les vos; der gaumen eines Klojters, evello. 2) Reifiaus nehmen, aufugio: h: унин ноҳ состоріі.

једва је изадръо. Игуманија, г. і угги ) Bie Обеrin in Изазвашій, зовем, у. pf, yerau&rufen,

pilieni Siloiter, mgumena monasterii. й. Туманов, ва, во De3 цаrtіалів, Изазивање, . да феrаudrufet, evo : едені,

catio. и умански, ка, но, 2) бeдитenif, Изазнівали, ам (и изазивьем), v, impf. heyu.menicus' 2) adv. nach Guardians berausrufen, evoco. Art, more begumeini.

Изанђаши, фа, у. pf. fi, vertiegen, и уманство, р. - Die pegцтеnfфаft, jacendo corrumpor (de panno). munus et diguitas hegumeni,

Изaпрaпи, перем, vidе испрати. ї

умнов, ва; во, уide игуманов. Изсипанье, п. 1) дав 24u$f itten, cf. Muu uls interj. auf und davon, uvolat, fusio. 2) das Ausschlagen, eruptio. И дребит. (изждребили), им, (Рес. Изсипали, ам (и изасипљем), v. impf, и Срем.) yde, ижаријебити.

ausschütter, effundo. Иак её липисе (изждр-бипписе), бесе, Изасипаписе, пасе (и изасиљесе), у.

(Рес и Срем.) vidе иқаријебнписе. r, impf. ausschlagen , erumpo: Их. дије били (изждријебипи), им, Изасрами, серем, v. pf. "bеrаu &fei= pfi Epr.) werfen (von Stutin), eni. 1 Beti, proca co. "Који његову иглу из

ова је добила иждријебила једе, онај преба чувалдуз да иза ІІе све Коње.

cepe, wer seine (des boren Mächtigen) Ик,дријебипінсе (изждријебитписе), бе Näynadel frißt, muß dafür wenigitens

ce, v. г, pf. (Ерц.) п. ј. кобиле, ink eine Padnadel sch**. gesammt werfen, 'enititur alia ex alia : Mzacpamuce, cepemce, v. r. pf. lapie: све су се кобиле индријебиле.

ren, evacuari. и кђен упи, нем, v. pf. (Ерц.) . ј. име Изасули, спем, у. pf. аивfфütten, йжђести, ђенем. v. pf. Seinen effundo.. m Spißnamen geben, aufbringen, impono Изасуписе , спесе , v. r, pf. авјфTa= nomeu irrisorium.

gen (aus der Haut), erumpo, prodeo. Ижеңили (изженими), - им , v. pf. pers Изапікапи, изачем, у. .pf. fertig mea beuraten, colloco filios.

ben , pectexo. Иженилисе (изжениписе), нимосе, Изапога, р. і. иза пога, Sarauf, exv. r. pf. sich nach einander verheuraten,

in cf. иза. uxores duxere alius ex alio,

Изаќи, зађем, vidе изићи. Ижиімање (изжимање), п, баз див? изба, f. (по Ерцеговини и по Србији

drücken (des Wassers), expressio. око Новог пазара) vide соба. Иж імати (изжимапии), ам, v. impf. избавиши, им, у. pf. befreyen, lіbего. ausdrüden; exprimo,

набављање , n. бав Befresen, liberatio, Ижина, f. vіdе клијеп.

избављаппи, ам, v. impf. befreyet, liЙ.късвање, д. (Ерц.) vidе излијеване, bero. И кљевапiн, ам, (Ерц.) vidе излијевами. Избадање, о. Рав 28 fteфen, effossio Ижљубиши, им, vide изљубити.

excisio. Ижљубилисе, имосе, vidе изљубишисе. - Избадали, ам, Ү: impf, вив ftement,

effodio, excido. Иза (из за), pon Der bіntеrn Ceite, избaлиши, им, ү, pf, epkig mафеп,

von jenseits, a parte postica : goke 13a muco maculo, брда; иза зиме попило, иза кише сун Избацивање, п. 1) бав феrаu mеrfеп,

це; ласио је иза града спријељалии. ejectio. 2) Das äusschießen, rejectio, Изабрапи, берем, y, pf. cewaylein, eligo. 3) das 26 feuern der Flinte, ejaculatio,

V.

tor :

[ocr errors]

J13, aus, ex.

[ocr errors]

mero.

Зило.

Избијелити, им, т. pf, вр7 фер:

Избацивати, цујем, т. іmрr. i) беrѕ Избости, бо дем, у. pf. 1) аивіtефеп,

auswerfen, ejicio, 2) ausichießen, re expungo 2) zerstechen, compungo. jicio. 3) Совјереп, абfeueen, ejaculor. Избрапти, берем, vidе изабрапии. Избацилін, им, v. pf, i) bесаuѕ mеrfеп, избрисаши, ришем, Ү. pf. qulfфен, ejicio. 2) аивiфiepen, rejicio. 3) пуш

deleo. ку, поп, аbfeueen (bie &linute), еја- Изброjипи, им, v. pf. аив;ählen, enu

cillor (glandes). Избегнули, нем, vide избели. изброћине, f, pl. See zaфerapp, rubia Избежати, жим, (Рес. и Срем.) vide tinctorum secunda, (der Saß der Fär: избјежами.

berröthe, nachdem sie einmal gebraucht Избелели, лим, (Pec.) vidе изби. worden). Man braucht ihn z. B. zum Изб•липин, лим, (Срем.) јељепн. Färben der Dstereyer, wie das BapИзбећи (говорисе и избегнупи), бег

нем, (Рес. и Срем.) vidе избјећи.. Избубати, ам, v. pf. (opomatop.) зе. Избечили, им, v. p. п. ј. очі , ftiere bläuen, contundo.

Augen machen, oculis rigidis tueor. Избудни, им, v. pf. паф ўer teibe избивати, ам, Ү. impf. не избива, као weden, excito aliuin ex alio,

куга из Сарајева, er ijt nie abwefeno, Избушилпи, им, v. pf. serlüyeen, perist unmer daheim, wie die Pest in foro, pertundo. Sarajewo.

Извадити, им, 'v. pf. 1) berauBnebm еп, Избојање, и, Фав реrqu&fФlagen, ex bеrроrbolen, promo, 2) (сп.) кавгу. tusio,

п. ј. заметнути : Избfјали, ам, v. impf. berau8fwagen, „шћаше Милопи извадити кавгу – extundo,

Извалигаи, им , v. pf. ummerfen, eyer

to, prosterno. Избијељепн, лим, y, pf. Ерц.). Извалипписе, имсе, т. г. pf. fib bina деп, albesco : избпјељела чоа.

werfen, procumbo. й збирак , pкa, m, дав 11ебеrbicipfel, Ber Изваљапки, ам, v. pf. berau в mälsen , Nieft, residuum , reliquiae.

evolvor, Избирање, в. Вав Диüklauben, Biblеп, Изваљаписе, амсе, у. г. pf. 1) fi) electio.

herauswälzen, provolvor. 2) sich fatt Избрапи, ам, у. impf, austefеп, mübe wälzen , satior volutando. len, eligo,

Изваљивање, в. дав Итреrfеп, фine Избирач, ш. беr E3%bler , Ser vіеt 24uk, werfen, prostratio.

Ёlabt, difficilis. Избирач нађе опи- Изваљівати, љујем, т. impf. иттер» рач (кад се који жени).

fen, prosterno. Изб.сприписе, "рисе, v. pf. Elаr, bell Изваљиватисе, љујемсе, т. г. impf.

werden, sich klären, claror, limpidus fio, sich hinwerfen, prosternor. Избити, бијем, v. pf. 1) becausfbla> Изран, (по Ерц.) 4uper, extra : он је

gen, elido, extindo. 2) zerimlagen, изван себе. Zerbläuen, contundo.

Изварати, ам, т. pf, betriegen, deciИ.бјегнути, нем , vide, избјећи. pio. избежати, жим, (Ерц.) vidе избјеђи, извесно, (Рес. и Срем.) vidе извјесно. из ујећн (говори се и избјегнупи), бје-- Извести, ведем, v. pf, binаивүйреп, гнем, v. pf. (Ерц.) binаuѕfliebeit, Bere educo. fliehen, diffugio.

Извести, извезем , у. pf. tіdеп, аса избл.за (избліза, м. ј. из близа), реп perscribere. nahe, cominus.

Извести, извезем, у. pf. berausfüh = избљував, вка , m, оно што се у је

дан пупи избъyje, Ber 21ивриrf, sри- Известисе, извеземсе, т. г. pf, bers tom, ejectamentum.

ausfahren, evehor. Избљувати, љујем, т. pf. "аивjpeien, Известипи, (Рес, й Срем.) vidе извиexspuo.

јестипи. Избљувалисе љујемсе, у.г. р. fіф аив: Известиянсе, имce, (Рес. и Срем.) yisveien, satis spuisse.

de зивијестилписе. Изболеши, лим, у. г. pf. (Рес.)) абma* Изветриши, им, (Рес. и Срем.) vide Изболдватн, лујем, v, pf. gern Иаб љети, лим, v. pf. (Ерц.) J (оur Извешатли, ам, (Рес. и Срем.) vide

извјетрипти. Krankheit) morbo macresco, #360p, m. das Gewähite, die Blüte,

извјешаши. delectus:

Извидати, ам, v. pf. beilen, aucuriter, По избору бољи од бољега

medеог, cf. излијечипти:

2

ren, eveho.

« PreviousContinue »