Page images
PDF
EPUB

главе.

на њега.

molendo paro.

[ocr errors]

Намјештапи, ам, v. impf. (Ерц.) 1. Наносилисе , имсе, т. г. pf. fit fatt terbringen, colloco.

tragen, gestando ѕаtiоr ; наносиписе Намјешћање, п. vіdе намјештање. Намјешкали, ам, vidе намјештапи. Наношење , п, фав 2ntragen, comporНамилалипти, им, v. pf. 1) апрrеfфе, tatio. triturando paro, 2) get ug berunterfФІa» на», п. ј. на њ gen, (Birnen, Zepfel) decutio.

Нањушипти, им, v, pf, auffpurent, auf= Намљепн, мељем, v. pf. aптablet , stöbern, investigo.

Hoa, m. (cm.) Der Fund) Tjecajy kaНамдлии, им, у. pf. kora , einen er.

ко је некакав игуман поранно на bitten, bewegen, rogando flecto. Дунав на воду да се умије, па наНамолитисе, имce, v.' г. pf. jid fatt шао под обалом мало дијете у beten, satis superque precatus sum: сандуку, піе га донијо у намаслир да се пуста Бога намолимо (у и нађео му име Наод C и ме у н. приповијелки, cf. пусп упо јаг- Набдаписе, амсе , v, r, pf, fi, fatt gе. њиво).

ben, ambulando fatigor. Намоловапи, лујем, у. pf. malen, Наодаkе (р. і, на одаће), feil, venalis : pingo.

ово није на одаће. Намошавање, п. Фав аnbаjpeIn, in- Наддипи, им, v, impf, finsen, inveductio in rhombum.

nio, Намотавати, ам, т. impf. anhafpeIn, Наодипінсе, имce, v, r. impf, fit, bes paro ducendo in rhombum.

finden, sum , reperior. Намішати, ам, v. pf. 1) апб аfpeInt, Häодник, m. (сп.) Per Sinbling, infans

duco in rhombum. 2) voll anhaspeln, expositus et ab alio sublatus : paro ducendo in rhombum.

„Симеуне један наодниче! — Намргодишисе, имce, v. r. pf. Sie Hadђење , п. vіdе налажење.

Stirne umwölken , frontem obnubilo. Hàokono, rund herum, circumcirca. Намргoдиосе, као да ће му киша Наопак (comp. наопачнији), кa, кo, из чела ударипти.

verkehrt, perversus. Намрштиписе, имісe, v, г, pf. 1) bie Наопако, па bіntеn gеtebrt, vertebrt,

Stirne runzeln, rugo frontem. 2) rich retrorsum, perverse : свезали му, руке umwöllen, obnubilor,

наопако ; зло и наопако! наопако и Намуси, зем, v. pf, anmelten, mul.

узао час ! gendo paro.

Haonauke, rückwärts, retrorsum. Намучити, им, т. pt. qualet , ftrара. Надрати, рем, v. pf. Dur, teen vol.

zieren, fatigo. Hána, f. 1) Mama, mater. 2) eine Art Haouapu, f. pl. die Briten, vitra ocu

enden, perarp, arando perficio, Kraut, um die Suppe zu würzen, con laria. Нанети, несем, (Рес. и Срем.) vide Наочиглед, 1 augenfфеinlib, fiФtbar, нанијепін.

Наочиглеце , evidenter, manifesto. Нанізати, ижем, v. pf. (1. 3. perlen) Наочип, па, то, fффn su febеп, аѕресauf Fäden zieben, infilo ).

tu pulcer, bonus. Наниз (на низ) брдо, bergab, deorsum. Надшприпи, имі, v. pf fфärfеп, асио. Нанијети, несем, нанијо (нанијела, Нападање, в. дав 21ufaden, 24nfabren,

ло), v. pf. (Ерц.) 1) vol antragen, invectio. satis adportasse, 2) (im Zielen, Schie- Hanafamı, am, v. pf. 1) darauf fallen, Ben) um soviel seitwärts zielen, als die desuper incido. 2) (v. impf.) anfallen, Flinte etwa abträgt; antragen! corrigo anfahren, invehi in quem. telum, 3) није ни нанијело, е в Pommt Наталити, им, v. pf, н. п. расадник , nicht von weitem gleich, uec appro

anzünden, incendo. pinquat.

Напаљивање, р. дав 2nfengen, incenНанилиши, им, v, pf. п. ј. нити, sio. (im Weben) den Faden anbinden, reli- Haradibami, myjem, v. impf. ansengen,

incendo. Нанішанипи, им, v, pf, siele, collineo, Напамет (на памет), augmentiq, medirigo telum.

moriter. Наново (на ново), печеrbing, aufв Напањкапи, ам, rіdе налагати. neue, denuo.

Hanapımı, HM, v. pf. 1) mit warmem Наносити, им, v. impf. 1) antragen Dunst einrauchen, infumo vaporc cali(auf den Haufen), comporto. 2) ähs do. 2) напарни очи, дie 2ngеn wеі. nein, simile est: наноси мало,

den, pasco oculos,

dimenti genus.

go filum.

њега шљемена и

1

Hattacm, f. Unglüd, Unfall, malum , Бог и овај дом, и у дому дома дара casus adversus,

купитьег господара. и П. д. Кад напаствовање, п, бав аnfаlеn un пију коме у здравље, н. ш. домаAnfahren, invectio.

Һину: „Домаћине! за твоје доНапаствовапн, ствујем, т. impf, и. бро здравље: прво твоје главе pf. einen anfahren, inyehi.

пвоје домаћице , твоји спари роНапасти, паднем, v, pf, anfalen мп3 дитеља (ако и има), синова, кћеanfahren, invehor.

ри, браке, братучеда, кумова и напасписе, пасемсе, y, z, pf, fit fatt пријатеља, и свега рода и порода : weiden, pascendo satior.

што піи Бог дао, Бог ли удржао Налапипі, им, y, pf. кога, quélen, (ѣе који јошле наспаве: „За купиvexo, cf. намучити.

конопљана сјеНаприпи, им, v. pf, ri+ten (bas Bes мена, випорогије волова и дугоwehr gegen jemand), ubverto.

реније крава, прмака и крмака, Напети, пнем, v. pf, in pie pübе ridф. пора и обора.)” и т. д. Кад онај, ten, aufrichten, erigo.

шio напија, нагне чашу да пије, Напећи, печем, v. pf, 1) уоu аnbастей, онда (кашпіо) који други меніне satis pinsuisse. 2) genug braten, assare прст у уво, па запjева из гласа: multa.

„Учије се здравље вино пије, Напецати, ам, v, pf. п. ј. рибе, іn „Све му здраво и весело било. hinlänglicher Menge angeln, hamo ca

Домаћине! све у швоје здравље, pio.

„Бог и дао и срећу и здравље. Напијање, n. Sав Зutrinten, prоpіnаtіо. Кад полазе на пуш: „Ко ће на Капијали, ам, v, impf. zutrinken,

пут, срећан му пут, ко остаје у propino, Срби напијају кадго, пи

дому, остао у велику добру ако

Бог да (често се додаје: ако Бог • ју ракију или вино ; а особимо кад

да).” Кад оће да устају: „Часно су у друштву, као н. п., на крсноуг

сјели, поштено усали.” Кад у веимену, на свадби, на кршћењу и

че оће већ да спавају, или да се т. д. у горње чело не смије (од срамопіе) сјести, који не зна напи-

распају: „За лаке ноћи, од Бога помоћи.

ил. д. јами. Они напіију различно (како

Кад онај, шпо држи чашу урукоји зна) ;

почињу:

ци,, напија, оспали кашпо реку 10„Прва за помози Боже : Боже по

лако: „Амин да Бог да (или: амин мози, Боже дај добар час и добру

Бог пе чуо).” Кад већ оће да пије, срећу. Ко о чем, ми о добру, оли-.

онда рече ономе , коме наздрави јепу разговору; дао нам се Бог

(који ће да пије послије њега): радовати и веселити : пити адо

„Здрав буди, или спасуј се, бро бити, зла никад не имали и т. д. Ако ли је у јутру рано :

или спаси Бог.” А онај му одСрећан уранак, миран данак, од

говори: „На спасеније РисБога живота и здравље.” ?? Кад је на

пово.” Кад већ нагне чашу и гије, каквом раду: „За срещна рада :

онда оспали подигну капе (ако не

сједе гологлави), па полако говоре: који рад радили, радом се валили,

„Ристе Боже наш! помилуј нас као сретна и чеспипа браћа,” Кад

амин.” Кад већ престане піmін и се састіану пријатељи или позна. ници :" Срепіно виђеније, срећан

одујми чашу од успіа, онда оспасаспанак, дугу љубав, од Бога жи

ли повичу: „На здравље.” А он одво и здравље.

„Бог вам
Уз другу чашу:
говори:

Здравље дао Чашом другом, љубави дугом :

(или: од Бога вам здравље). да Бог подужи живот и здравље, Напијатисе, амсе, т. г. impf, fіф род срећу и напредак и свако добро? trinken, inebrior saepe. и пп. д. уз прећу :

Чашом пре

Напињање, п. 1) Bag 21ufriten, erectio. Ком добром срећом (или преtіом 2) das Anstrengen, intentio. а срепном), у име Бога и свеле Напињаппи , њем, v. impf. 1) aufriФte, Тројице (овће се треба прекрсти erigo. 2) anspannen, intendo. ти) живоначалне Богородице, која Напипапии, ам, v: pt. Our) Харреn finə може да нам поможе: сваком бра den, invenio circumferendo manus. ту на свом занапту, а и нас гре. Написати, ишем, v. pf. Зufamnenшне да не заборави; bе ми њу за (dreiben, conscribo. боравили, она нама најбоља помоп- Напітак, шка, в. деr grunt, potus ; њица нила.” и т. д. уз кино: „Вин нема напитка, ¢¢ іft nibt8 u trius це кисело, срце весело; весело

ten da.

некі

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

moneo.

[ocr errors]

contexo.

Напитали, ам, v. pf, ба& Sino fatt Напомињање, п. Зав &tinueen, admofüttern , saturare infantem.

nitio. Напітапи , ам , v. pf. erfragen, ex Напомињапи, њем, v. inpf. erinner,

quiro, exploro. Напиши, пијем, v. pf. коме, 3utrina Напоміл (на помол), im 2ngejihte, in. ken, propino.

conspectu: кад бисмо на помол Бечу. напиписе, пијемсе, v. r. pf, jih уоu Напон, т. дie slute дeв аltеr, flos. trinken , inebrior.

aetatis: сад је у највећем напону Напишавање, т. бав 2nbarnen,

(н. п. моман). Напишавати, ам, v. impf. 1 anbarnen, Напопасти, паднем, v. pf. кога, ана Напишани, ам, v. pf. mejendo fallen, nidyt auslassen, aggredior, teneo. impleol.

Hanóce, für sich, abgesondert, separa Наплаптак, пока , m. Die Bogenfegmente tim. am Rade, rotae partes.

Hanpåbaj, in gerader Linie, ohne Um. Наплашиши, им, v. pf. gol auf3ablen,

beg, recta. exsolvo.

Направили, им, (у Сријему, у Бачк. Наплапитисе, иімсе, т. г. pf. fich be: Бан.) vidе начинити.

rechnen, invicem solvere debita. Направилисе, имce, (у Сријему, у Наплаћивање, р. бяв Rolen8 = $ableп , Бачк. и у Бан.) vidе начинипписе. exsolutio.

Напрасан, сна, но, 1 güb , praeceps : Наплаћівати, кујем, v. impf, безаря Напрасип , mа, то, човек, смрт. len, exsolvo.

Напрдепін, Дим, (Pec.) yidе напрНаплаћиватисе, fујемсе, v. г. impf. hem.

fich berechnen, exsolvere mutua debita. Hampabaibe, 1. das Schwägen, nugae Наплести, етем, . pf. 1) аn fіlефten, (narratae). adplecto, attexo. 2) "pol antepten, Haлрдивани, дујем. у. impf. Papera

schwaßen, fabulor. Наплетi, m, дав 2ngeftефte, super- Напрдиши, им, Срем.) vidе напрtextum,

фепи. Наплетање, па дав 2nflekten, adbexio. Напрђепти, напрдим, v. pf. (Ерц.) ап. contextura.

fargen, vollfargen, crepitu impleo. Наплетами, лећем, v. impf. апрефа Напрегнутисе, немсе, vide напреten, attexo.

кисе. Напливати, ам, v. pf.l anfфwimmen, Напред, (Рес. и Срем.) vide напријед. Напловили, им, v. pf. 7 uatare coepi. Напредак, пка, т. 1) унапредак, Напљувати, љујем, v. pf. an(резуеп, in Zukunft: inposterum. 2). der Fortconspuo.

gang, progressus : срећу и напреНапнигуша, f. Die Sebaufbtаfеrіn, in

tentrix gutturis (6atrad, oтpоmафі. Напредан, дна, но, qute Sortfritte fes Bort): напнигушо крекетпушо! machend, bene succedens (labor). курвина магарицо (говорно" рак Напредање, р. Вав 2nfpinnen, lеtіо. жаби, кад су се псовали. сі. седмо. Напредали, амі, v, impf. anypinnen, крак). Hano (б. і. на но), auf baloem (Bege Напредовање, и. Вав Sortfreiten, и: ), dimidia (via).

progressus. На под ногу, абwärte, deorsum. Напредовали , дујем, v. impf, fort. Напојилан, им, v. pf. tränPen, do bi chreiten, progredior. bere, potionem.

Hanpesaje, n. das anhaltende HuflaНапојница, f. Der Trunt; pak grine. chen, risus solutus.

geld, congiarium, munusculum. Hanpesamice, exemce, v. r. impf. rich Напола, 3r palfte, dimidia раrtе. außer Uthem lachen, risu solvi. Наполнца , f. ein efфäft (Bertrag) sur Напреламати, амі, v. pf. anBreфen in Hälfte, , opus dimidiatum.

Menge brechen, frangendo paro. Hanoanyâp, m. ein Contrahent auf die Haupemâce, gegenüber vor sich hin, e

Hälfte , qui dimidiam partem pactus regione prae se : погледај де напре. - est.

масе, не видиш ли ми ће оваца. Наполичење, n. Pa® Rietben auf bie Напререзнівати, зујем, v. pf. і 2Xen»

Hälfte Ertrago, pactum dimidii. ge zerschneiden, dissecando paro. Наполичипи, имі, у, іmрt. site bütfte Напресни , едем, v. pt. in 2kenge an:

miethen, pacisci dimidium lucri. fpinnen, neudo paro. Напоменуін, нем, ү. pf. erinnern, Hanp•Кисе, (говорисе и напрегну

шийсе) прегнемсе, т.г. pf. напрегао

[ocr errors]

дак !

nendo paro.

mopeo.

cresco.

nen, mando.

ce 04 CMuja, fich außer Athem lachert, Вgno unhm ex alio : нарађала досrisu solvi,

mа синова,

цару војника. Напречац, 1) auf per Gttle, confe- Нарамак, мка , m. ein 25üncel, fascistim : умро напречац. 2) in geraper culus , I. 11. npyka, ein Bund Pflöde

Birie , recta : овуда је напречаің. (soviel man auf einmal na pawę aufé Напржипи, им, y, pf. in mеngе rüftеn Tadet)

(in Schmalz), trigendo paro. Нарамивање, n. Dав (ein menig) intent, Напријед, (Ерц.) voraив , votan, prae. claudicatio. Напросили, им, v. pf. апреtteln; ju. Нарам івати, мујем, y, impf. ein menig fammen betteln, emendico.

hinken, claudico. Hanpomîb, wider , gegen, contra. Нараними, им , v. pf. fütter, pasco, Напрспак, тка, m. per Singerput, mu рutrio, nimentum digiti.

Hápacm, f. die Begattung des Hahns, Напрпити , им, т. pf. auflatein, im coitus galli. pono humétis.

Нарасти , cmем, у. pf. er mafen, sucНаприписе, имісе, т. г. pf. fi) фр. mít beladen, onero humero.

Нарастити, им, у. pf. бед аttеn (орт Напрһили, им, v. pf, п. і. усне, бie Geflügel), coeo (de avihus). Lippen aufwerfen, protendos:

Нараштај, m. Die Beneration; садашНапрһинисе, имce, v. г. pf. Die gip. Hn, das lebende Zeitalter, qui nunc pen aufwerfen, labiis proteutis flere vivunt, aetas nostra. aut irasci.

Наредба, f. Die 21npronung , mandatum. Напуати, ам (и напушеуі), у. pf. (an? Наредили, им, v. pf. ahoronen, inando.

feisten) anfargen, ohne Geräusch, ven- Hapehamnu, am, v. pf. in Reihe stellen, tis impleo.

reihen, ex ordine pono. Напукао, кла, хо, angebor ften, let, Наређивање, р. дав 2nipesnen, mana rimosus.

datio. Напукнути, нем, vidе напући. Hapehuíbamu, hyjem, v. impf. anordНапунити, им, v. pf. :) anjulet, im

pleo. 2) laдen (oie Slinte, $anone), Нарезапи, ежем, т. pf: 1) anschneiden, impleo.

scissuram facio. 2) anschneiden, scinНапуниписе, имce, yi r. pf. pod wers den, impleor.

Нарезивање, д. Ваз 21nfфneipen, ascisНапупипи, пи, v. pf. 8. 9. шума,

Knospen bekommen, ausschlagen, gem- Hapezi sami, zyjem, v. impf. anschneis mas protrudo.

den, ascindo. Hanўспити , им, v. p. 1) qehen Taf? Нарескали, ам, dim. 6. нарезапи.

fen, permitto: Hanycmno robeda, me Hapeku, eren, v. pf. zudenken, anmeis разбукала сијено. 2) loslaffen, pota

nen, destino aufheben, immitto (nee).

Нарніцаіње, п. 1) ба зидеnЁen, destiНапупити, им, v. pi, кога, апweifen, natio. 2) das Beklagen eines Todten, viàm monstro.

naenia. ef. нарицай. Напући (говорисе и напукнути), пук- Наріцаінги, нчети , v. impf. і) зидеn = Hem, v. pf. leck werden, rimas, duco.

- ken, bestimmen, destino. 2) einen Tods Напулівање, п. Вав 2nmeifen , 24nleia ten beklagen, queror de mortuo, cf. inductio.

тужити. Напућивати, кујем, т. impf, anleiten, Нарнупи , (не - рнупци, наърнути); induco, moustro viam.

нем, v. pf. н. п. нарнули піси, bef= Наукитисе, имсе, т. г. pf. fф molen, tig bellen (wenn der Feind ganz nabe. grollen, succenseo, iratus sileo.

ift), latro vehementer. Напўшіпање, п, дав goliaffen, immis- Народ, m. дав 23QIE , gens, populus ,

natio. Напуштати, ам, т. impf. Tоstаffеп, Народипінсе, имce , v. r, pf. in Ren. immitto.

ae geboren werden, anmachsen, nach: Напушћање, п. vidе напуштатье.

wachsen, succresco. Напўшћани, ам, vide напушталиа Народній, на, но, (једини, особипо Нарав, Ғ. (у сријему, у Бачко и Бан.) сељаци, говоре народњи, ња; die Gemüthsart; das Naturell, indoles. the) Volkss, populi, nationis.

Hapoumio, ausdrücklich, plane, de ins Нарадиши, им, т. pf. fertis maфen, нарочно, dustria absolvo.

Нару гаписе ,амce, v. pf. коме јpottest, Нарађапи, ам, т. pf.. you angebären, ludo,

P

dendo paro.

S10.

ten,

S10.

cf. fiуд.

non

[ocr errors]

Наружити, им, V. pf. beschimpfen, Hackmo (na camo), seitwärts, ohne Zeus. igaominia adficio.

gent, sine arbitris. Наруквице, f. р. :) bie Armbänter, Насап, спа, m. See 2nfфutt , За бег

armillae. 2) die Armbänder des Pries rölle am Ufer. stero, armillae sericeae sacerdotis de Hacanyhumi, HM , v: pf. anseifen, eins τουργούντος.

feifen , saponem illino. Наруменипи, им, v. pf, eot, fфті. Насантисе, семсе, vide нaсисатисе. fen, fuco,

Наседање, р. (Рес. и Срем.) vide нacjeНаруч, f. Das Reisen (зит шебнаиф, дање.

gegen Rüdjtelung pes namliken Be: Наседали, ам, (Рес. и Срем.) vide genstandes), commodatio : y3eo y Ha насједати. руч ; не може човек ни наручи на- Населиппи, им, т. pf. ansiedeln, col. Ки (н. п. у рђаву комшилуку).

loco. Наручатисе, амce, v. . pf. fit fatt Населитисе, имсе, т. г. pf. jih anjies mittagmalen , coena saturari.

dein, commigro. Наручбина, f. vіdе наруџбина,

Häсеље, п. части, што даје дома. Наручивање, и. дав Зеftеlеn, consti

ћин (по обичају), кад се пресели у tutio.

нову кућу. Наручнівати, чујем, y, impf. beiteden, Насесіпи, седем, (Рес. и Срем.) vide committo.

насјеспін. Наручиши, им, у. pf. beftеlеn, com. Насели, сечем, (Рес. и Срем.) vide mitto.

насјећи. Наручје, п. беr Sфов, sinus , 3. 3. у Насецање, п. (Ресь и Срем.) vide нaHa pyyjy, auf den Armen, in brachiis.

сијецатье. Наручније (comp. р. на руку), mebe Насецати, ам, (Рес. и Срем.) vide нa

an der Hand, bequemer, commodius. сијецати. Наруџбина, f. Deftеlung, bеffеltе 2r: Насецапти, ам, (Рес. н Срем.) vide beit, res constituta de industria , насјецати. facta dubiae venditioni.

Насијецање, р. (Ерц.) бав 2nbauet, Нарушни, им, у. pf. verteben, perina anscissio. reinigen , polluo :

Насијецапи, ам, у. impf. (Еец.) ana „Црепом покривену,

bauen, anscindo. „Праом нарушену;

Насип, m. vіdе насап. „А моја би мајка

Насипање, п, ба8 21nfфütten, affusio, „Јутрошњицу пила,

Насипапій, ам (и насипљем), т. impf. „Јутрос донешену,

anschütten, affundo. Шлипом покривену,

Насирање, п. гав 3olfфеipen, conca„Цвежем нарушену —

catio. Hacay, m. 1) die Brüteyer, die man der Hacúpamu, am, v. impf. voljcheißen, Henne unterlegt, ova supposita galli concaco : Eјвала пи мени: ову пен

скидам, шу ти насирам, fagt Bee За вуруном двa нaсaдa jaa

Gespiele, der sich hönisch unterwirft 2) cf. вршај.

(indem er die Kappe abnimmt). насадити, нм , v. pf. 1) кокош, беr Насисаписе, самсе , v. г. pf fit, vo

Henne Eger unterlegen, inipono galli. faugen, sugendo satior. pam ovis. 2) Barben sunt 21 и врrеfфеин, Насилни, им, у. pf. sättigen, saturo. praeparo frumentum triturationi. 3) auf Hacje aube, n. (Epy.) 2) das Sißenbleis den Stiel anstecken, insero manubrio. ben (des Schiffs) auf einer Sandbant 4) воћа, шљива, in Xenge pflangen, adhaesio nayis in syrte. 2) das Unlaus

sero. 5) лађу, fbettern, impingo. fen, Anschwellen (eines gepreßten MusНасаднтисе, дисе, т. r, pf. н. п. ла kels), circumpletio), inflatio.

қа, феіtеr, іn аrеnаm impingo navim. Насједати, да, y, impf. 1) н. п. лађа, Насађивање, п. 1) сав аnfeken, Ber fißen bleiben (vom Schiffe), insidere

Benne, impositio. 2) der Garbenschicht, arenae. 2) rund herum anlaufen, inflor paratio. 3) das anstecken der Hade, in

circumcirca. sertio. 4) das Scheitern, naufragium. Hacjecma (говорисе и насједнути), Насафтівати, љујем, т. impf. ) дie сједе (и насједне), т. pf. (Epy.) sißen

Henné, impono. 2) die Garbenschicht, bleiben (vom Schiffe), insidere arenae. praeparo. 3) anstecken, insero. 4) schei. 2) anlaufen, inflor. tern, frango, impingo navim.

Насјећи, сијечем, Ү. pf. (Ерц.) 1) ап. Hacakusamnce, hyjece, v. r. impf. H. hauen, aneido. 2) anbauen in Menge,

1. Aata, scheitern.

2)

22

[ocr errors]
[ocr errors]

nae :

22

caedendo paro.

« PreviousContinue »