Page images
PDF
EPUB

тисе.

tero.

но сваки

човек

[ocr errors]

Задрматписе, амce, v. pf, ertebet, Задупстисе, дубемсе vіdе задуби

contremisco. Задрубиши, им, v. pf, einbjeIn, in- Задушни, на, но, н. п. неђеља, по

неђељник, бie armen Geelen angt. Задромбуљапи, ам, у. pf. Bas Brum. bend, defunctorum cf. 3a Aywnuge.

eifen, (die Maultrommel) ertönen lass Bazywange, f. pl. der Armen. Seelen ren, impello crembalum.

Sag, commemoratio defunсtоrum, Пра. Задруга, f. Caugenoffenfфaft (in Be. ве су задушнице у суботу уочи

geniaße der einzelnen Familie), месни поклада (и она се сва неђеplures familiae in eadem domo (mo ља, зимеђу бијеле и себичне, зове re Serbico).

задушна неђеља). Онда обич. Задружан, жна, но, niФt cing eln Im

свима мртвима Hause, magna suorum societate pollens. својим, које он пампи, или има за. Задубитисе, имce, y. r. pf. ft eingra: писане у читули, начини по свијећу

ben, vertiefen, dеfоdiеr. cf. задупсисе. воштану, па све пе свијеће са. Задувапнсе, амce, v. г. pf. Peuфен, ставин у једну руковел и запали anhelo.

те изгоре мртвима за душу (али Задужбина, f. Die frоmme Stiftung, најприје мора свакоме намијениmonimentum(?). Највећа је задужби

ова отцу, ова матери, ова на начинити намастир, или цркву,

ђеду, ова баби и пi. д.). Ако ли је као што су Српски цареви и краље

близу намаспир или црква , онда BII градили; потом је задужбина се пie свијеће однесу мамо, и сваначинаяпти Куприју на каквој води, ки своју чиптулу да свештенику или преко баре; калдрму по рђаву пе све мртве спомене на служби; и путу; воду довести и начинити пу онда сваки своје свијеће запали близу пута (и по се

каже гра

кад свештеник стане спомињати. дни, ІІ начини т н — себи Потом, кад свештеник све мрзадужбину) ; усадини или накала пове спомене, зађу ђаци, слеђе. мні волку близу пута, гладног

ном воде

и скошарицама , пе наранипін, жедног націојипи, голог свијеће погасе и покупе (послије ођеспін (но ово се каже чини ми, калуђери, или попови, граде од њи и учинити задужбину) и т. д. друге свијеће и пале у цркви). На Турци и данашњи дан граде и чи

неким мјестима иду на задушнице не све пе задужбине. Млоги бегови и на гробље с попом, mе и онђе Босански надгледају и отправљају спомињу мртве, чате им молипчесме и ћуприје по Србији, које су ве, пале свијеће и дијеле за душу. ынови спари прије спіолпине година Зађевојчиписе, имce, v. г. pf. (Ёру.) градили, као н. п. Рустамбеговић zum Madden hecanmachsen, in puelнз Зворника Дугу чесму у Тешић.

lam adolesco. . ком пољу, и други некакав (Бо- Зађести (говорисе и зађен упи), фесански бег) Јадранску Куприју из нем, v. pf. (Ерц.) ftečen, pono. међу љешнице и Липнице. "Такове Зађесписе (говорисе и зађенулисе), задужбине други не смије ни по Бенемсе, у. г. pf. (Ерц.) eleben, шпо оправљати, него онај чије су bangen bleiben, adhaeresco : од старине.

„Зађе јој се купина „Да ви знате наше намастире

„За свилену кошуљу. „Славни наши цара задужбине Заерёзиши, им, v. pf, наметнути „Да видите дивну Сптуденицу, epesy, zuhäkeln, den Ebürbaten zu. „Не далеко од Новог пазара,

werfen, obdo. serae repagulum. „Задужбину цара Симеуна

Заечар, m. Xuinen einer Gtact am 3. „Прву бабо саградио цркву,

sammenfluß der beiden Timok. „Красну славну себи задужбину. - Зажагриппи, им, v. pf. п. і очима, Задужівање, р. дав 23erfфulsen, obae Feuer sprühen aus den Augen, ignem ratio.

jaculor ex oculis. Задужівали, жујем, y, impf, beta зажалипи, им, т. pf. Leid empfinden ,

schulden, obaero. Задужніватисе, жујемсе, у. r, impf. „Пјевала бн ал' не могу сама, sich verschulden, obaeror.

„Драгог ми је забољела глава, Задужипи, им, v. pf perfфидеп, eb „Пак ќе чупи па ће зажалили

за квалити, им, v. pf. Den Pferbe Задужиписе, имсе, т. г. pf, jih pers das Unterfinn mit der Halfter vers (djulden, obaeror.

binden, capistro mentuin obligo equi.

aegre fero:

aero,

ам,

г.

Заждипи, им, т. pf. angansen, accep- Заигравали, ам, v. impf. аnfаngеn its

do; заждио из пушке, Xeuer geben. tanzen, exsulto. Зажећи, жем, v. pf. angunten, in- Заигравалисе, амce, v. r. impf auf up cendo.

Papon rennen, avolo 3. 5. коњ; као Зажмуриши, им, v. pf. blingeln, cou јелен. niveo.

Заиграпи, v. pf. anfangen 34 Зажўпепти, уншим, (Pec.) vidе зажу tanzen, exsulto. кети

Заигратисе, амсе, т. г. pf. auf uno Заж упенисе, ушимсе, (Pec.) vide зa davon tanzen, avolo. жукетисе.

Заимање, и. За Зоrgen, Borgnebmеп, Заж утиши, им, (Срем.) vidе зажу mutuatio. . temи.

Займапи, ам (и заимљем), v. impf. Закупиписе, имce, (Срем.) vide зa borgen, mutuor. жуһеписе.

Заинаптимисе, имce, v. r, pf, jih it Заж упiнути, нем, v. pf. gelbli mer. den Kopf feßen , troßen, renitor: sailden, flavesco.

нациоce па не ќе Зажућешнсе, улимсe, v. г. pf. (Ерц.) Заінтачили, нм , v. pf. etmas immer gelb erglänzen,

adgilvesco (8. 6. von widerholen, semper idem vociferor: bingebütteten Dukaten).

заинтачио пе иште; шта си піни зазвали, зовем, v. pt. rufen, Табе, заинтачно! auffordern, voco, provoco.

Зайра*, vide рана. Зазвеnеmапти, ећем, y, pf.] ertlingen, Заліскали, иштем (у Босни,

особиЗазвечами, чим , v. pf. j rеѕоnо. по по варошима, заншћсм) , v. pf. Зазваждати, дим, y, pf. einen Фfff verlangen, begehren, peto. thun, sibilo.

Зайскаписе, ишемсе (у Боснии, осоЗазвониши, им, т. pf, läuten, rеѕоnо. бито по варошима, заншKevice), у. Зазвање, о. Тав ДuTorpern, provo pf: die Erlaubniß verlangen, peto. catio. .

Заиспокој душе, auf Die Rube Per Зазивали, ам (и зазивљем), v. impf. Seele, ut requiescat iu pace (ein Trints

aufortern, provoco ; на част, хит Spruch bei der Aaka). cf. Aaka. Gastmal einladen, voco ad coeuam : Занспia, mabraft,

vere; gewiß, „Љубовић ме на мејдан зазнва

certe. Зазидати, ам, v. pf. реrmаueen, muго заншање, р. уidе заватање, claudo.

Заишати, ам, vide зaвaтапи. Зазиђивање, п. бав деrmаueen, inclu- Заитили, им, vidе завапити. sio opere lateritio.

Зајазипи, им, т. pf. perme brea, pers Зазиђивати, ђујем, v. impf, permau= dammen, mole cohibeo. ern, claudo muro.

Зајам, зајма, m. Borg, mutuum: у 30Зазимими, им, v. pf. Dom Віntеr wo ја дати, -узеи; вратити зајам.

überfallen werden, und deswegen dort 3ajanpamuce, imce, v. r. pt. roth wordent bleiben, hieme impedior.

vom Feuer , ab igne rubeo. Зазирање, в. дав ефеufebe (5ев зајацу, m. (у крајини Неготинској) vi

Pferdes), aspectus pavidus, pavor, consternatio.

Заједница, f. BaB Bemeingut, mas Зазирапи, рем, т. impf. fфеи fehen, Zweden oder inehrern zugleich gehört, pavide aspicio.

bonum commume. Зазнали, ам, v. pf., bewut merten, Заједничкi, ka, кo, gemeinfфаftli .

erkennen, conscius sum, aguosco, novi: communis. од како сам зазнао за се.

Заједно, зuglei), 3ufammen, una. Зазор , m. дав йbеlаnjeben einer Pano: Заједрапии, ам, v. pf. pol, bit mere lung, reprehensio.

den, deuseri. Зазоран, рна , но, übel angefeben, in- Зајмили, им, y, pf. 1) окупити, поfamis.

Керами кога, или што, роr fit, ber Зазрети, рем, v, pf fфеи Бliten, pa treiben, cogo. 2) vidе узајмити. vide aspicio.

Зајуларити, им, vide зауларипи. Зазубица, f. Befфwür im 3abufleifфе Заһадијатисе, амсе, v. pt. (etwas

epulis; распу ми зазубице, беr Runo komisch) sich eintadijen, fiadia wäffert mir

den, fio judex : Зазујапи, јим, v. pf. аnfаngеn 31 A Bе ти је син ?

suminen , iususurro, inmurmuro. Б.Опиниао у Зворник да се закадија. Заигравање , п. дав 2nlaufen, дав $t: А, Пa uma ради сад памо ? tanzen, exsultatio,

Б. Тимари коње од Али - бега.

байса; }

de 3ell.

[ocr errors]

mer's

[ocr errors]

у.

STо.

[ocr errors]

Закадпи, им, y. рт. н. п. буре, des Spechts hören lassen, sonum pici кошницу, анхаифеn, infamo.

edo: закликта жуња, вила, Закађ..вање, п. дав 24nrauфеn, infu- Заклињање, п, рав Вејфwören, obte

statio. Зака, нівати, ђујем, т. impf, araи. Заклињати, њем, т. impf. beschwören, фи. mtumo.

obtestor. Заказапи, кажем, т. pf, fagen, dico, Заклињаписе, њемсе, у. г. impf. ji jnbeo.

verlainoren, jule juraudu me obstringo. Заказніванье, р. дав Cagen, edісtum ? Заклон, m. Зирифівәrt, por Дsino uno Заказивали, зујем. , impf. fageii, Reyen (franz. abris), perfugium ? dico.

Заклонити, им, у. pf. jayirmen yor Ваканитисе, имce, v. г. pf. jih cnt. Wind, Regen, Sonne, defendo. falscre, statu0.

Заклонилінсе, им се , г. pf. ji Закінули, нем, v. pf. Metropfen, gut. Ichúßen, rerten, Uetendo me. tativi perfundu.

Заһлоњање, т. дав офіrmеn, dеfеnѕiо. закаснити, им, (у Сријему ну Бач- Заклоњан,ам, у impf, fфirmen defenso. кој) vіtlе задоцнили.

Заклоњаписе, амce, v, г. impf, jih fфіс» закачили, им, v. pf. arhaken, unco

men , defcuso me. prebendo.

Заклоп, р. Сфор unt Riegel, ѕеrа. закачка , f., доr ефneiderhafen, uncus Заклопац, пца, m. per pedei, орегsartorius,

culuni. Закəсернпи, им, v. pf. п. ј. браду, Заклопили, им, v. pf. 1) bedecken,

(tomiiraj) in die Hune heben, levo bärbam. coutego. 2) verschließen, claudo. Закивање, в. дав 2nfфт:even, adcи. Закључавање, в. дав 23erfфiiepen, ос

clusio. Закивапн, ам, v. impf. anfфmieдein, Закључавали, ам, т. impf, perfwlics adcudo.

Gen, occludis. Закидање, р. Раз Вероrtbeiler, frau- Закључали, ам, т. pf. perfФliepen,

occludo. Закидали, ам, т. impf. beportbeilen, Зако, m. hyp. . Зарија. fraude.

Заковали,

кујем, v. pf. versdamies Заһинути, нем, т. pf. beporteilen, dell, coucudo. delraudo.

Заксврнути, нем, v. pf. у један пут записелити, им, v. pf, jqueen, aci zaheroku, plößlich erkranken, repeudus reddo.

tino morbo corripior. Записывање, п. Сав гар mеrеn, hu. Заповрчили, йм, pf. н. п. реп,

(vunu Lowen, Hunde, Schweine) den Записівати, сује, у. impf. н. п. пуш Šthwanz in einen Kranz chlagen, re

liar iuden (vom Regen), hu turqueo caudam. mector pluvia (kmua).

Заковчавање, п. Заѕ Зubäfeln, fibuЗакиснупііі, не , v. pf. н. п. путика ,

latio. von Regen naß werden, madelio a Закопчавами, ам, у. impf. 8ubüteln, pluvia.

fibulo. Заклсізье , л. Рав ефlattent, mactatio : Зановчапін, ам, v. p. 3udeeln, fibulo.

„Је ли веќе јање за заклање ? Закон, м. 1) Die keligion, cer 35laube, Заклапање. р. ) Pag 3иссt ei, operitio(?). religio : кога си ми закона? по на2) das Derichliefen, ocelusio.

шемі закону то не може бити ; не Заклапан, ам, v. impf. 1) зидефеп, доносн закон. 2) сав beilige abелд: operin. 2) verichließen, clando.

mal, euсhаristia: ајдемо на закон; Закланпин, нм, v. pf. Єфаи іn betone Данас сам узео закон. triell, spunescu.

Закоп, m, дав Зеgrаbniji, sepultura. заклат. Кољем, ". pf. fblatten, mаctо.

cf. погреб. . Заклепіва (заклепіва), f. Der ефре, Закопавање р. Das begraбen, sepul

jusjuraudum. Заlілётои, кунем,

v. pf. 1) einen be: Закопавали , v. impf, begraben, Taiwören, ontestor. 2) den Fluch an sepelio. hebiti, coepi maledicere, esecrari: Зандап , ам, х. pf. 1) begraben, se„Ка, закуну, сса се земља пресе. pelvo. 2) inchoat. idarzen (mit dem Fus Заклёпансе, кунемсе, у. г. pf. jia, Burd) Бе), rado.

cinen wür verbinden, jurejurando Zakona, f. H. п. по је моја заКОnic obstringo.

пина, cer 24nbru, Xebru. ubi Заклыкшаш, кем, т. pf, деn gaut ego prinus coepi laborare.

[ocr errors]

a pluvia.

ка ,

tura.

ам,

[ocr errors]

qua re.

Закопитити, им, у. pf. erwerhen, Закуввати, ам, т. impf. gübrət mа. acquiro.

chen, fermento. Закопчавање, п. vіdе заковчавање. Закуваваписе, васе,

impf. Закопчавали, ам, vide зaкoвчавами. gäbren, ferveo, paror. Закопчаши, ам, vide зaкoвчати. Закувати, ам, v. pf. 1) н. п. меб, Закорачити, ні, v. pf. einen falfфен Wasser ins Brotmehl gießen, aquauh

Tritt thun, (iich verwickeln wie das infundo fariuae. 2) н. п. кавгу еnt. Pferd das sich in die Stränge zc. bera stehen machen, existo. wickelt) impedire se.

Закуватисе, васе, т. г. pf. entitehet Закошак, ішка, im. Der 2uftritt binten еxіѕto: закувала се кавга.

an der Kutsche, wo der Padtoffer 2c. Zakykamy, am, v. pf, den Stuckucklaut zu stehen kommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Занирајннитн, им, v. pf. Жrieg begins

pf. Жrieg begin= „Закукала сиња кукавица nen, bellum infero.

Закупіити, им, v. pf. рафten, conЗакрајинитисе, нисе, v. г. pf. закра

duco. јинилосе, ее іft krieg entitansen, ex- Закупљивање, д. Тав Рафteit, condus ortum est bellum.

ctio. Закрапити, им, v. pf. коме того, Закупівати, љујем, v. impf. раф. einem etwas verwehren, prohibeo alia ten, conduco.

Закусвање, п. Вав 23erFoftеn laffe, Закраћівање, . дав Зеr wеbren, pro cum quid praebeas ad gustandum. hibitio.

Закусівати, сујем , v. impf. su eoffeit Закрабівати, кујем, т. impf. pers geben, praebeo gustandum. Kycanov wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи вади. Закрвавилоят, им, v. pf. п. ј. очима, Закусилін , им, . pf. кога, cinem sus

mit blutdürstigen Augen ansehen , ocu Kosten geben, praebeo gustandum.

lum quasi cruentum deligo in aliquem. 3akyųábame, n. das hineinschlagen, ima Закрилиimit, им, у. pf. иtеr feine Slüs missio.

gel nehmen, beschügen, alis tego et Zakyyábati', am, v. impf. hineinschlas defendo : свети шесіпокрили Аран

geri, immitto. ђеле! закріпли ме крилом твојим ; Закуцалин, ам, v. pf, i) bineinflas „Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, gen, н. п. Блин, immilto, 2) flopfen „и Србију крстом прекрстио, (an die Thüre), pulso fores : „И својијем крилом закрило, „Па закуца алком на вратима „Од Видина па до воде Дрине Зак учили, v. pf, беpоrtheilen, fraudo. Закрсtіни, имі, v. pf. н. п. челе, бе. Закушљавиши, им, v. закрила

tre gen, ѕignаrе сruсе. Код Срба је Закупиљапи, ам, у рr. jљавитиі. и сад обичај у Србији, кај који залагање, п. 1) ба 3erpfänдеп, ор на је челе у шуму, а он изреже сје pigheralio. 2) do 8 Füttern (eines , кітром крспи на кори онога 'лрвета der nicht selbst mit der Hand fun! у коме су челе, па други послије, Mnnde tann), pabulatio )

ако и нађе оне челе, неле инсјећи. Залагалин, лажем, у. impf. 1) erpfäncert, Закружлівање, п. Зав Иmfreijci, con oppignero. 2) füttern , pasco. prehensio.

заласивање, n. das Dorlügen (und Закружлівати, жујем, т. impf. in pie

Schmeicheln), mendacia adui toris. Runde sid, zueignen, circumdo (?). Залаі івапії, tујем, v, impf. око кога, Закружниот, имі, v. pf. in Die Runbe porlügen und vorschmeicheln, meuda

umfassen, complector circumcirca. ciis et adulatione uti. закршљавили, им, v. pf. pertün1= Заладити, ди, v. pf. З bаttеn metben,

mern, an inbra fit: пред ноћ кад заладів. Utrophie leiden, inedia consumor. uno кaд залади сунце. Закршћавање (закршћање ?), в. дав Заладнели, ни, v. pi. (Рес.)

Falt wers Befreuzen , crucis incisio, Закршћівати (закршћапіні?), ам, v: Заладњепти, ни, v, p. (Ерц. Јgesco.

impf. bekreuzen (3. B. einen Baum mit 3a ake, n. (cm.) schattiger Dre, umbrae: Blenen) crucem incido.

„Ђурађ коси по побрђу, ладоле миле ! Закръати, ам, vide зaбити.

„Конња пење по залађу , ој ладо Тој Закръаписе, амce, vide забитисе. Залађивање, das Nachlassen der Закувавање, п. 1) ба8 Biepen be8 13 аfə Sonnenbite, remissio aestus solaris.

rers ins Brotmehl, aquae in farinam Zanakiibami, hyje, v. impf. fühler wet, infusio. 2) dic Gährung zu einem Kriea den (wenn die Sonnenhiße nachläft). ge, Aufruyr u. 1. 1. fermentatio

remittit aestus,

pf. vid.

.}

[ocr errors]
[ocr errors]

т.

tro.

199

залажење, п. 1) беr liebergang bеr Залигивање, р, дав реrumfфmeiteln,

Gonne, occasus solis. 2) das Berges blanditio. hen, Verirren, aberratio.

Залигивати, гујем, v. impf, око кога, Залазилии, им, v. impf. 2) біntеr bie herumich meicheln, blandior, Serge geben (vor Der ёonne) occido. Зализак, ска, m. ein angelettes etüd, 8) hinter etwas gehen, ire post 3) res adlambita (?). verirren, aberrare,

Зализали, лижем,

pf. anleđen, ad. Залајати, јем, v. pf. anbelen, alla Tanbo.

Зализнівање, р. Вав 2nleten, adlambiЗаламање , п. 1) ба3 215bre en Ber за

tio (?). bonen Neben, anfractio vitium. 2) das Baalsríbami, zyjem, v. impf. anlecken, 2lubrechen, anfractio.

adlambo. Залімати, ам, v. impf. ) н. п. вино. Залијепити, им, у. pf. (Epr.) verkleis

rpaq, die Reben oben abbrechen, aufrin ben, oblino. 80 vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аnbreфen, аn- Залијепіање, р. (Ерц.) 1) дав 2nflies fringo.

gen, advolatio. 2) der Anlauf, impetus. Залапили, им, y, pf, ingingeIn ипо Залијетапи, ећем, v. impf. (Ерц.) vor sich hertreiben, cogo.

anfliegen, irreflieaen , sevolo. Заледили, им, v. pf. 8k &ів 'namen, Залијепансе, ећемсе, v. г. impf.

congelo: овај ће вјетар заледили (Epy) anlaufen, impetum facio. Дунаво.

Залијечили, им, v. pf. (Ерц) зubei. Залідитисе, дисе, т. г. pf, sufrieren, Ten, claudo vulnus sanando. congelari.

Залити, лијем, v. pf. 2) begiepen, itЗалежансе, жимсе, т. r. pf, jih pers rigo. 2) fich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben, situ cor- Zámor, m. das Pfand, pignus. rumpi.

Zanora, f. 1)die Verpfändung,oppigneratio: Залепипи, им, (Рес. и Срем.) vide дао у залогу.2)ein RetЁblatt іm Вифе. залијепипін.

Залогај, m. pet sijfen Brot, bolus (волоs): Залётање, п. (Рес. и Срем.) vide зa не ма љеба ни залогаја. лијепање.

Заложили, им, v. pf. ) füttern (einea Залетапій, лећем, (Рес. и Срем.) vide #ruppel), pasco ; оди да заложимо залијетапії.

мало ; заложи мало меба: Залёпансе, лећемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, vilе залијепалисе.

„Умије га студеном водицом, Залелепи, летим, (Pec.) vide зaлeкeти. „Залије га вином црвенијем, Залі пелисе, летимсе, (Pec.) vide зa „И заложин мебом бијелијем лекетисе.

2) verpfänden, oppignero. Залепити, им, (Срем.) vidе залећепти. Заломни, им, v. pf. 1) виноград, Залетипи, пMI, (Рес. и Срем.) vide bеlу айеп, rеѕесо. 2) н. п. чеп, аnbreфei,

anfringo. Залепиписе, имce, (Срем.) vidе зале. Залудан, дна, но, müfig, unnik, келисе.

otiosus. Залелепи, лепим, v. pf. (Ерц.) іеrе. Залудeпи, дим (Гес.) vide залуђеfliiuen, sevolo.

Залу.Анти, им (Срем.) пи. Залелеписе, лепимce, v. г. pf. (Ерц.) Залуду, petgebeni, fruѕtrа. anlaufen, aggredior.

Залуђепти, дим, v. pf. (Ерц.) Беtps Залёћи, лежем, v. pf. einniften, nidu ren, decipio. lor.

Залупати, ам, vide зaбити. Зален, леже (говорисе и залегне), у. Залутати, ам, v. pf, заћи с пуша,

pf. hinreichen, decten die Schuld), suf den Weg verlieren, sich verirren, aberro: ticio.

„Ил' је њего, с пута залутала Залёкисе, лежемсе , v. r. pf. sich eins

„Ако буде с пупа залутала, mijien, nidulor.

„Да Бог даде да ме скоро нађе Залечти, им, (Рес. и Срем.) vide Залучнівање, р. das Abjondern, das залијечипи.

Entwöhnen (ubfeßen) der Lämmer, Bánni *, müssig, ohne Arbeit, unbeschäftigt, Sî älber, Ferkel, ablactatio. Von Kino

оtiоѕе : воденица споји зали (fonit Dern fagt man oдбити. онако).

Залучнівали, чујем, v. impf. нп. јагањ. залив, m. bie Bar (im glupe , pper im це од оваца, аbjegen, ablacto. Deere), sinus.

Залучили, им, v. pf. entwöhnen, ab= Заливање, п. (Срем.) vidе заљевање. Teßen, ablacto. Заливати, ами (©рем.) vidе заљевал, Залучити, мм, т. pf. упући бијелога

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »