Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

часне се поспе обично причешћују, а о другим годовима иду као на панађур. Код ђекоји намаспира скуписе (кад је лијепо вријеме) о Благовијеспи, о Цвијепима, о Преображењу и о Госпођама, по неколике иљаде са 6 о ра. ту продају прговци различну. рубу , крчмари крчме вино, ракију и јабуковачу; месари пеку јагањце, овце, козе и свиње, пе продају месо, my гледају момци ђевојака (обично иду ђевојке највише о Цвијепима, а младе о Васкрсенију); пу се са спају кумови, пријатељи и познаници, и договарају се о свачему. Тако иду Бачвани о Тројичину дне по Сријемским намаспиpима, али се они слабо баве код кога намаспира, него само путују из намаспира у намаспар пе цјелују, и гледају парпезарије (као н. п. у Раван и ци, ђе с измолована Косовска бипка, и у Јаску емрп цара Уроша), али у Србији дођу црква р и из даљни села на конак (у очи празника), а из оближњи села дођу у јупру, па плу буду до послије подне. Кад људи иду намаспиру, онда сви (и женско и мушко) обуку спајаће аљине (шпогођ које љепше има). Ђекојим намаспирима иду људи, који су побогапи, по десеп дана ода дале ко (као н. п. у Спуденицу иду чини ми се о Тројичину дне? из цијеле Србије, из Босне и из Ерцеговине, и носе прилог. Тако би испо долазили и у Сријемске намаспире да нема лазарепа). Намаспирина, f. augm. v. намаспир. Намаспирић, m. dim. 9. намаспир. Намаспирашпе , n. Ort po einit ein St(ofter genefen, locus ubi olim fuit nouasterium. Намаспирска, ка, ко, 1) f(čiterfid, monasticus. 2) adv, mie im Slofter, more monastico. Нама ћи, (говорисе и намакнупли), намакнем, v. pf. 1) ammerfen (oen “pferbe ben 3aum), injicio. 2). Fleinmeife šufammen bringeu, minutim comparo. Наменшпи, им, (Рес. и Срем.) vide намијенипи. Намењивање, n. (Рес. и Срем.) vide намјењивање. Намењивапи, њујем, (Рес. и Срем.) vide намјењивалпи. Намера, f. (Рес. и Срем) vide намјера Намеравање, n. (Рес. и Срем) vide намјеравиње.

« PreviousContinue »