Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

*Напијапи, ам, v. impf. šutrinčem, propiuо. Србл и напијају кадгођ пију ракију или вино; а особило кад су у друшпву, као н. п. на крсном имену, на свадби, на кршћењу BI п. д. У горње чело не смије (од срамоте) сјеспи, који не зна напијапи. Они напију различно (како који зна); неки овако почињу: „Прва за помози Боже: Бoжe пoмози, Боже дај добар час и добру срећу. Ко о чем, ми о добру, о лијепу разговору, дао нам се Бог адовапи и веселипи: пипи а доš? бити, зла никад не имапи „“ и пт. д. Ако ли је у јупру рано: „Срећан уранак, миран данак, од Бога живоп и здравље.” Кад је на каквом раду: „За срепна рада: који рад радили, радом се валили, као срепна и чеспипа браћа.” Кад се саслану пријапељи или познаници:“ Срепно виђеније, срећан састанак, дугу љубав, од Бога живоп и здравље.” Уз другу чашу : „Чашом другом, љубави дугом : да Бог подужи живоп и здравље: срећу и напредак и свако добро” и под. Уз прећу: „Чашом прећом добром срећом (или прећом a cрепном) у име Бога и свете Тројице (овђе се преба прекрслинпши) живоначалне Богородице, која може да нам поможе: сваком брапу на свом занапу, а и нас грешне да не заборави, ђе ми њу заборавили, она нама најбоља помопњица нила.” и пт. д. Уз вино: „Винце кисело, срце весело, веселио

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »