Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

га (повампирисе). Попком вукодлан нзлази ноћу из гроба и дави људе по кућама и пије крв њиову. Пошпен се човек не може повампирипи, већ ако да преко њега мртва прелепи каква птица, или друго какво живинче пређе : запо свагда чувају, мpца да преко њега што ме пређе. Вукодлаци се обично појављују зими (од Божића памо до Спасова дне). Како почну људи млого умирапи по селу, онда почну говорити да је вукодлак у гробљу (а ђекоји почну казиватни да су га ђе ноћу вуђели ćпокровом на рамену), и спану пог ђали ко се повампирио. ашпо узму врана ждријешца без биљеге, па га одведу иа гробље и преводе преко гробова, у којима се боје да није вукодлак: зашло, кажу да пакови ждријебац не ће, нипи смије, прећи преко вукодлака. Ако се о ком увјере и догодисе да га ископавају, онда се скупе сви сељаци с глоговим кољем (зашпо се он само глогова коца боји : запо говоре, кад га спомену у кући, „на пупу му броћ и глогово прње” — зашпо су и бропињаци покривени глоговим прњем —), па раскопају гроб, и ако у њему нађу човека да се није распад , а они га избоду оним кољем, па га баце на вапру пе изгори. Кажу да паковога вукодлака нађу у гробу а он се угојио, надуо и поцрвењео од љуцке крви („црвен као вампир”). Вукодлак долази кашпо и својој жени (а особипо ако му је лијепа и млада) пе спава с њоме; и кажу да оно дијепе нема коспију које се роди с вукодлаком. А у вријеме Глади чеспло га привиђају око воденица, око амбара жилније и око чардака ји кошева кукурузније. Вукоје , m. Dantename, nomen viri. Вукоједина, f. ber isolfèbig, admorsus lupi , (приповиједају) кад жена прудна једе меда од овце, или од козе, коју је вук је о, онда по њезином ђепелу, кад се роди, изиђу некакве ране, које се зову вуко је дина. Вукоједина се кади измечепом и пим се лијечи. Вукола, m. 95tamněname, momen viri. Вукоман, m. Shannéname, nomen viri. Вукосав, m, 9)lannéname, momen viri. Вукосава, f. Srauen name , nomen feiminae. Вукопа, пn. Thannéname, momen viri.

[ocr errors]
« PreviousContinue »