Page images
PDF
EPUB

ДОДАЦИ

1. [Прво] Обявленіе о Сербскоме Р+чнику 2. Второ обявленіе о Србскоме Словару 3. [Треће] Обявленіе [о Српском рјечнику]

ПОГОВОР

Др Павле Ивић: О Вуковом Рјечнику из 1818. године

БЕЛЕШКА О ОВОМ ИЗДАЊУ

Штампарске грешке

3

10

15

19

49

50

СРПСКИ РЈЕЧНИК

(1818)

[blocks in formation]

Lupi Stephani F.

Lexicon Serbico-Germanico-Latinum.

у Бечу Wien, Viennae),

gedruckt bei den P. P. Armeniers.

1 81 8,

« PreviousContinue »