Page images
PDF
[ocr errors]

нику) . . . . . . . . . . . . . . 15 ПОГОВОР Др Павле Ивић: О Вуковом Рјечнику из 1818. године . . . . . . . . . . 19 БЕЛЕШКА О ОВОМ ИЗДАЊУ . . . . . . . 49

Штампарске грешке . . . . . . . 50

СРПСКИ РЈЕЧНИК (1818)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »