Page images
PDF
EPUB

ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА

Приредио
Павле Ивић

БЕОГРАД

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ

СРПСКИ РЕЧНИК

(1818)

ПРОСВЕТА • НОЛИТ

САДРЖАЈ

PG
/375
К/Ч
117

СРПСКИ РЈЕЧНИК истолкоВАН

ЊЕМАЧКим и ЛАТИНСКИМ РИЈЕЧМА

Предговор

III Имена ГГ. пренумеранта по азбучнoме реду ХХІ Српска граматика

XXIX Ословима

XXIX Опретварању полугласни слова XXX о удвојавању слова

XXXIII ославенским словима

XXXIII Огласоударенију

XXXVI Склоненија

XXXVII Оимену прилагателном

XLII оимену бројителноме

XLVI Омјестоименију

XLIX
Оглаголу

LIII
Alphabeti Serborum

LXIX Штампарске погрјешке

LXX Додатак

LXXI А — [речник)

стуб. 1—928

[ocr errors]
« PreviousContinue »