Page images
PDF
EPUB

ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА

Приредио
Павле Ивић

БЕОГРАД

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ

СРПСКИ РЈЕЧНИК

(1818)

ПРОСВЕТА • НОЛИТ

САДРЖАЈ

PG

1375

K14s

1987

СРПСКИ РЈЕЧНИК ИСТОЛКОВАН

ЊЕМАЧКИМ И ЛАТИНСКИМ РИЈЕЧМА

Предговор

III Имена ГГ. пренумеранта по азбучноме реду XXI Српска граматика

XXIX

О словима

XXIX

XXX

XXXIII

XXXIII

XXXVI

XXXVII

О претварању полугласни слова

О удвојавању слова

О славенским словима

О гласоударенију

Склоненија

О имену прилагателном

О имену броjителноме

О мјестоименију

О глаголу

Alphabeti Serborum

Штампарске погрјешке
Додатак

А-Ш [речник)

[ocr errors]

стуб.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »