Page images
PDF

ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА

Приредио
Павле Ивић

БЕОГРАД

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ

СРПСКИ РЈЕЧНИК

(1818)

ПРОСВЕТА о НОЛИТ

[merged small][ocr errors][merged small]

Предговор . . . . . . . . . . . . . . . III
Имена ГГ. пренумеранта по азбучноме реду ХХI
Српска граматика . . . . . . . . . . . . ххix
О словима . . . . . . . . . . . . . ххix
О претварању полугласни слова . . ХХХ
О удвојавању слова . . . . . . . . ХХХIII
О славенским словима . . . . . . . ХХХIII
О гласоударенију . . . . . . . . . хххvi
Склоненија . . . . . . . . . . . хххvii
О имену прилагателном . . . . . . хlii
О имену бројителноме . . . . . . . хlvi
О мјестоименију . . . . . . . . . . хliх
О глаголу . . . . . - - - - - - - ILIII
Alphabeti Serborum . . . . . . . LXIX
Штампарске погрјешке . . . . . . . . . |lхх
Додатак . . . . . . . . . . . . . . . . |lххi

А—Ш (речник) . . . . . . . . . стуб. 1—928

« PreviousContinue »