Page images
PDF
EPUB

29

( Бога вам два путника стара!
„Кад питате, да вам право кажем:
„Та нисам се јунак помамио,

Нити сам се данас потурчио,

""

Нит' сам своју веру изгубио, „Нит, сам крста под ноге згазио, Часног крста и красног закона; „Већ је мени велика невоља; „Зашт' ја раним у мојему двору ..Девет немо, друго девет слепо, „То ја раним с мојом верном љубом; ,,И Бог ће ми греха опростити.” Ал беседе два путника стара: „Ајдемоте ђаконовом двору, Да видимо ђаконову љубу, Што нам ради љуба ђаконова." Одшеташе ђаконовом двору, Ал' је љуба рано уранила У недељу пређе јарког сунца, Пређе сунца и пре летургије, Она чини белицу пшеницу; Божју су јој помоћ називали: „Божја помоћ, ђаконова љубо!" Она њима лепше одговара: „До Бог добро, два стара путника!" А.1' беседе два путника стара: „Бога теби ђаконова љубо! „Која теби велика невоља,

Те си тако рано уранила,

29

29

[ocr errors]
[ocr errors]

„Уранила у свету недељу
„Пређе сунца и пре летургије,

30

35

40

45

50

55

Те ти чиниш белицу пшеницу ?

39

,,Или си се млада помамила ?

Или си се данас потурчила

29

„И своју си веру изгубила,
„Часног крста под ноге згазила,
Часног крста и красног закона;
„Теси тако рано уранила
„У недељу пређе јарког сунца,
„Пређе сунца и пре летургије,
„Те ти чиниш белицу пшеницу?"
Ал' беседи ђаконова љуба:
,0 Бога вам, два путника стара!
„Кад питате, право да вам кажем:
Та нисам се млада помамила,

99

[ocr errors]

Нити сам се данас потурчила,
Нит' сам своју веру изгубила,
„Нит, сам крста под ноге згазила,
Часног крста и красног закона; .
„Већ је мени велика невоља;
„Зашт' ја раним у мојему двору
„Девет немо, друго девет слепо;
„То ја раним с мојим господаром;
,,И Бог ће ми греха опростити."
Ал беседе два путника стара:
,0 Бога ти, ђаконова љубо!
„Дај ти нама твоје мушко чедо,
,,Мушко чедо из колевке златне,
„Да закољем твоје мушко чедо,
И од чеда крви да уграбим,

29

, Да пошкропим' твоје беле дворе:

Што је немо, проговориће ти,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

60

65

70

75

80

85

90

„Што је слепо, све ће прогледати.”
Али мисли ђаконова љуба,
Она мисли мисли свакојаке,
Док је млада на једно смислила,
Па им даде чедо из колевке,
И заклаше чедо пренејако,
И од чеда крви уграбише,
Пошкропише по беломе двору:
Што је немо, проговорило је,
Што је слепо, све је прогледало.
Дигоше се два стара путника
И одоше с Богом путовати,
Осврће се ђаконова љуба,
Па погледа на златну колевку,
Ал' јој чедо седи у колевки,
Па се игра јабуком од злата,
Па беседи ђаконова љуба:

29

,Мили Боже, на свем теби фала!
„Гди дођоше два путника стара,
Заклаше ми чедо у колевки,
„И од чеда крви уграбише,
„Пошкропише моје беле дворе,
Што је немо, проговорило је,
„Што је слепо, све је прогледало,
Ево чедо седи у колевки
„М сигра се јабуком од злата !"
Проговара чедо из колевке:

29

Слатка мајко, моја слатка рано! „Оно нису два путника стара, „Већ су оно два Божја анђела."

[ocr errors]
[ocr errors]

95

100

105

110

115

120

4

Огњена Марија у иаклу.
(из Црне горе).
Бога моли Огњана Марија:

„Дај ми, Боже, од рајевах клуче,
,,Да од раја отворимо врата,
„Да ја дођем проз рај у пакао,
„Да ја виђу остаралу мајку,
,,Не бих ли јој душу избавила !"
Бога моли, и умолила га,
Од раја јој кључе поклонио,
И шњом посла Петра апостола,
Те од раја отворише врата,
И прођоше проз рај у пакао;
Ал три друга по паклу шетају:
Једном другу нога горијаше,

А

другоме рука до рамена, А трећему глава горијаше. Но Мариjа апостола пита:

29

Што су, Петре, Богу згријешили,
„Те се муче муках жестокијех ?”
„Казаћу ти, Огњана Марија!

Што овоме руса гори глава,
„Овај није даровао куму:
„Кума њему светога Јована,

29

А он њојзи паре ни динара;
Што овоме гори десна рука,
„Њом је као овце преходнице;
Што овоме трећем нога гори,

Њом је био и оца и мајку.”

39

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

30

29

29

Њих минуше, напријед прођоше,
Али сједе до два стари старца
Њима горе и браде и главе.
Но Марија апостола пита:
,,Кажуј, Петре, што су згријешили?" -
„Казаћу ти, моја мила секо!
„Ово бјеху од земље судије,
,,Мирили су мртве и рањене 3)
И у кмество сиједали криво,
„И проклето узимали мито;
„А нијесу јоште дочекали,
Што чињаху, кад они могаху,
Каматника, секо, и митника
„До два тези Боже проклетника.”
Па минуше мало понапријед,
Ту нађоше једну невјестицу,
Бе јој горе и ноге и руке,
А пропа' јој језик про вилице,
А висе јој змије о дојаках;
Кад је виђе Огњана Марија,
Он' ијетко апостола пита:
„Што је, кучка, Богу згријешила,
Те се мучи муках жестокијех ?"
„Казађу ти, моја мила секо!
„Гријешница ј’ крчмарица била,
„У вино је воду присипала
И за воду паре узимала;
„Имала је обречена мужа,

2

[ocr errors]

,

[ocr errors]
[ocr errors]

35

40

45

50

55

3) Т. ј. распре због побијенијех и рањенијех, као што се у Црној гори и онуда по околини чинило до сад.

« PreviousContinue »