Page images
PDF
EPUB

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

СКУПИО ИХ И НА СВИЈЕТ ИЗДАО

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ.

КЊИГА ДРУГА,

У КОЈОЈ СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ НАЈСТАРИЈЕ.

1 машин

У БЕЧУ,

У ШТАМПАРИЈИ ЈЕРМЕНСКОГА МАНАСТИРА

1845.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

17. Пар Дуклијан и Крститељ Јован

18. Часни крсти

[ocr errors]

19. Цар Костантин и ђаче самоуче

20. Како се крсно име служи

[ocr errors]

21. Ко крсно име слави, оном и помаже
22. Свети Никола

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

24. Опет свети Саво

25. Женидба краља Вукашина

86. Зидање Скадра

27. Душан хоће сестру да узме
28. Удаја сестре Душанове
29. Женидба Душанова

30. Наход Момир •

[ocr errors]

. 102

[ocr errors][merged small]

115

• 125

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

31. Бан Милутин и Дука Херцеговац

32. Женидба кнеза Лазара

33. Смрт Душанова

[ocr errors]

34. Урош и Мрљавчевићи
35. Зидање Раванице

36. Опет зидање Раванице
37. Милошћу Латинима

[ocr errors]

88. Марко Краљевић и вила

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

39. Марко Краљевић и Љутица Богдан
851907

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

40. Сестра Леке капетана

41. Дјевојка надмудрила Марка -
42. Марко Краљевић и Вуча џенерал

43. Царица Милица и змај од Јастрепца
44. Бановић Страхиња

45. Цар Лазар и царица Милица

46. Пропаст царства Српскога

47. Мусић Стефан

48. Смрт мајке Југовића

49. Царица Милица и Владета војвода

50. Комади од различнијех Косовскијех пјесама

51. Косовка дјевојка

52. Јуришић Јанко

53. Обретеније главе кнеза Лазара.

54. Марко Краљевић и соко

55. Опет то, мало друкчије

[ocr errors]

56. Женидба Марка Краљевића

57. Марко Краљевић познаје очину сабљу
58. Опет то, мало друкчије

59. Марко Краљевић и Филип Маџарин

60. Марко Краљевић и бег Костадин
61. Марко Краљевић и Алил-ага

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

401

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

62. Марко Краљевић и Мина од Костура
63. Марко Краљевић и 12 Арапа .

64. Марко Краљевић и кћи краља Арапскога
65. Марко Краљевић у Азачкој тамници
66. Марко Краљевић и Арапин
67- Марко Краљевић и Муса кесеџија
68. Марко Краљевић и Ђемо Брђанин
69. Марко Краљевић укида свадбарину
70. Лов Марков с Турцима

71. Марко пије уз рамазан вино
72. Турци у Марка на слави

73. Орање Марка Краљевића
74. Смрт Марка Краљевића

[ocr errors]
[ocr errors]

75. Радул-бег и Бугарски краљ Шишман
76. Љутица Богдан и војвода Драгија
77. Опет то, али друкчије

78. Болани Дојчин

[ocr errors]

79. Женидба Ђурђа Смедеревца.

80. Ђурђева Јерина !

81. Смрт војводе Каице ·

82. Женидба Тодора од Сталаћа

83. Облак Радосав
84. Смрт војводе Пријезде
85. Секула се у змију претворио
96. Опет то, али друкчије.
87. Женидба Поповића Стојана
88. Женидба Влашића Радула
89. Женидба Максима Црнојевића
90. Женидба Ђурђа Чарнојевића
91. Смрт Јова Деспотовића

92. Женидба Змај-Деспота Вука
93. Порча од Авале и Змајогњени Вук
94. Женидба Тодора Јакшића

[ocr errors]

95. Ропство и женидба Јакшића Шћепана.

96. Женидба Јакшића Митра.

97. Јакшићима двори похарани

98. Дијоба Јакшића

[ocr errors]

99. Опет дијоба Јакшића

100. Јакшићи кушају љубе .

101. Женидба Јова Будимлије

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »