Page images
PDF
EPUB

TABELLA GENEALOGICA,
Exhibens paternum genus S. Stepbani ad fidem anonymi Belae regis notarii et

Constantini Porpbyrogenitac.

Ugek
Coniux Enesu filia Eunedubeliani ducis
Almus expeditionis in Pannoniam dux obiit A. C. 889.

Coniux Anonyma Magyara.
Arpadus dux Hungariae obiit A. C. 907.

Coniux Anonyina Rulla Galliciae ducis filia.
Zoltan dux Hung. ob. A. C. 949 Tarkatz

Ielech

Iutotras
Coniux Anonyma filia Menumoro Tebeles

Ezelech Phalitzin
thi Biharienfis ducis

Termatt
Thase

Phale
Toxus dux Hung. ob. A. C. 972.

Coniux Anonyma Cumana
Geisa dux Hung. Christianus + A. C. 997.

Michael dux Hungar,
Coninx Sarolta Gyulae Tranftilu. filia

Coniux Adelhais Polona
S. Stephanus I. rex Hung.

Ladislaus Caluus, Bafilius Pasul Coniux Gisela Bauara

Conjux Anonyma Rulle,

TABELLA GENEALOGICA, Èxhibens maternum genus S. Stepbani ad fidem anonymi Belae regis notarii,

1

[blocks in formation]

NOTITIA R E R. “V M HVNGARICARVM.

INTRODVCTIO IN NOVAE HVNGARIAE HISTORIAM.

S. 1.

Status regni Hungarici generatim

entilium Hungarorum rebus, quantum Ge

cum nouae , Christianaeque Hungariae historia connexae sunt, compendio explicatis, narrationem noftram ordiemur a fundato per D. Stepbanum regno , qui abolitis fumma cum pietatis , et constantiae laude Ethnicis superstitionibus, Euangelica lege introducta, tanta fapientiae , et consilii vi monarchiam suam constabiliuit, vt illius instituta in ho. diernum vsque diem non fine conditoris gloria perseuerent. Regnum, quod fatis amplum fuis ille reliquerat successoribus (a) per VII. et amplius fecula varias sustinuit forcu. nae vices: quorumdam regum focordia, aut, qui lac abuli sunt , hominum improbitate,

(a) Recole hic constitutos a Zoltano duce Hung. liuni

tes ). XI. pag. 25.

non raro concussum , ac in ruinam impulsun, non multum diftabat ab interitu ; aliorum ex aduerso regum, puta: S. Ladislai, Colomanni, Belae III. et IV. Caroli Roberti , Ludouici M. Matbiae Coruini , et Leopoldi M. prudentia, atque fortitudine, suis é ruinis extractum , ad pristinum iterum florem coepit reduci. Quodfi ad temporum noftrorum felicitatem oculos, et animum intendamus , hanc maternae follicitudini, et constanti per annos XL. Mariae Theresiae Auguftae in gentem nostram amori debemus, quam XXIX. Nouembris A. 1780.1780. e viuis sublatam communi omnium populorum luctu , et comploratione etiamnum deflemus. Reges , qui Hungaris hactenus imperarunt, quorum hodie primum fupra quadragesimum veneramur Iofepbum II. Rom. Imp. Augustum, e diuerfis fuere domibus. Primis tribus regni Hungarici feculis, heTeditaria fuit masculis, et quidem primogenitis ftirpis regiae Arpadianae fucceflio: hac in Andrea III. Veneto penitus exstincta, per ducentos fere annos libera obtinuit electio. Seculo autem XV. exeunte per pacta solen. nia, Hungaros incer , et Maximilianum I. caesarem inita Hungariae corona hereditaria fieri coepit Habsburgo-Auftriacae domui; ea tamen cum cautione, vt genti Hungaricae liberum efTet , nulla habita primogeniturae ratione, quem vellet ex Habsburgicis principibus ad folium euehere. Quamquam ab anDO 1526. quo Ferdinandus I. rerum in Hun

1526, garia potitus eft, primogeniti femper ceteTarumque Austriacae domus prouinciarum

[ocr errors]

domini apud Hungaros dominati funt: attri-
tis quippe regui Hungarici viribus , vtilius
fore exiftimabant maiores noftri, idmodi re.
ges in folio collocare, qui proprio etiam aere,
ac milite rempublicam aduersus haerentes iam
in visceribus Ottomannos poffinc defendere.
Restrictum hoc electionis ius perdurauit

vsque ad Leopoldum M. caesarem: qui poft 1687. eiectos ex Hungaria Turcas , id A. 1687. .

in Pofonienfibus comitiis obtinuit, vt here-
dicaria primogenitorum domus Habsburgi-
cae fucceflio incroduceretur, (a), quae sub-

inde in perenne grati animi monumentum A. 1723. 1723. fub Carolo VI. caesare ad Mariam The

resiam filiam, eiusdemque vtriusque fexus he-
redes extensa fuit , definito tamen ad men-
tem sanctionis pragmaticae fuccedendi ordi-
ne (b). Haec omnia , qua ratione, quibus-
ue temporibus euenerint: quid item a fingu-
lis regibus actum fit , fuccincta , et fideli
narratione profequemur, poftquam nonnulla
non leuis momenti capita ipfo in veftibulo
explanauerimus.

[ocr errors]

S. II.

Reges, reginae , et duces Hungariae.

Inde a S. Stephani regis inauguratione , fum-
mi apud nos imperantes reges appellati funt.

Quid

(a) Leopoldi M. Decret. IV. art. I. II. III. et IV.
b) Caroli VI, Decret, II, art, II, et IL,

« PreviousContinue »