Page images
PDF
EPUB

Tat, diftincta corona reginarum more inau. gurata, in regni consortium adscita fuit (a), quam tamen dignitatem neque feliciter, ne. que diu tenuit.

$. II. Primae turbarum domesticarum caufae. Andreae regnum diuturnum quidem, multiplicibus tamen turhis domefticis continuo agitatum, conuullumque fuit , propria ipfius potiffimum culpa, quod gubernandi populos artem minime calleret, cunctaque impetu potius, et ex aliorum voluptate , quam maturo confilio, et prudentia ageret, neque in bene coeptis, sapienterque constitutis, quae ad subditos in officio continendos plurimum facit, conftantiam adhiberet. Seditionis primae, quae in reginae caput erupit, hae fere pro. duntur causae; vt erat mollioris animi prin. ceps Andreas, coniugis suae, matronae fane quam praeftantiffimae, dotibus, et blanditiis vsque adeo fe capi fiuit, vt illius nutu, et arbitrio non priuata solum aulae, verum etiam publica regni negotia perageret , ac ab illius

(a) Gertrudem coronatam fuisse merninit MS. codex

Germanicus seculi XV. a cl. Schier citatus in reginis Hung. pag. 184. nota 7) Coronam au em, qua redimica illa fuit, Wratislauiensi ecclefiae donatam refert Curacas in annal. Silefiae apud Henneliun pag. 243

[ocr errors]

fere gratia , et fauor regis, et fubditorum fortuna penderet; reginae voluntate exteros, magno numero e Germania illapsos, rex cum bonis, et latifundiis ampliffimis excoluit, tum vero maximis domesticorum ingratiis , ad praecipuas ciuiles aeque ac militares in regno dignitates, et magistratus admouit (a). In reginae gratiam faetum, vt Batfienfis, et Colocenfis ecclefiarum canonice vnitarum ca, nonici, poft archiepiscopi sui Ioannis Strigonium translationem, Bertboldum reginae fratrem aetate legitima, ex disciplina ecclesiae ad episcopacum neceifaria, destitutum, nullis insuper scientiis facris imbutum fibi A. 1206. metropolitam elegerint: vt adeo Innocentius III. qui Andreae regi fauebat impensius, pluribus annis illius cansecrationem differre debuerit, quo et scientias interea condisceret, et ad idoneam aetatem pertingeret (6). Eum. dem Bertboldum Andreas in locum Banci bani (c, toti Illyrico banum A. 1209. dedit (),

(a) Hanc praecipuam caedis reginae causam fuisse af

firmat Dlugoffus hiftor. Polon. lib VII. (6) Ex lanocentii literis ad Andream regem A. 1207.

quas ex Baluzio lib. X. recit. cl. Pray. Annal. Tom.

I. pag. 1974 (c) Clausula diplomatis anno 1209. habet Poth pala

tino ,, et Mulluniensi comite B ANC BANO, Michaele Waynoda existentibus &c. In iqag. Nov. Hung.

cap. III.

(d) in clausula diplomatis anno eodein 1209. dati

legitur jam Bereboldo Colocenfi et bane exifteyte apud cl. Wagner Scepusii facri, et prof. P. I. pag, 105.

triennio autein poft Transfiluaniae .Wayuo. datu (a), aç denique Bodrogiensis, et Badli

. ensis comitis honore auxit: quos magiftratus ante Hungari seculares tenueranr. Atque immodico hoc affinis fui in reginae gratiam ornandi studio, vniuersae prope Hungariae le

odium incurrille, Andreas iple in literis A. 1914. 1214. ad pontificem datis, aperte consideri

non erubuit (b). Quo regis ipfius testimonio Itante, non eft, cur alias communis Hungarorum in regem reginamque olii, coniuratiopisque subinde confacae caufas inueftigemus (). Cum itaque haec omnia ex Gertrudis reginae confilio, et voluntute ab Andrea agi non ignorarent Hungari, atque ex his

grauiora adhuc incommoda fe perpelluros praefagirent , poft multa inuicem agitata, communi plerorumque regni primorum consensione, in reginae pecem conspiratum fuit, Bancoque recens ad palatini diguitatem euecto (d) negotium datum, vt atrox id facinus

te

(a) In clausula diplomatis A. 1212. legitur ian, Bera tholdo Colocensi archiepiscopo, et Wayuoda existenta

Ibidem pag. 389. (6) Ob cuius, Bertholdi,vebementem affectionem, et pro

morionem super alios , fere rorius regni noftri me josum, ac minorum odium incurrimus &c. Literas ex Raynaldo recitat cl. Pray Annal. Tom. I. pag.

20.5 (c) Hinoriain Banci palatini coniugis, opera reginae

ab ejus fratre vio'atie, inter falellas reijcimus. (1) In clusula diplomatis A. 1212. legitur Banc pala.

tino, et Keeuienti comite &c. Analect, Scepuu P. I. pag. 3894

[ocr errors]

ea, quae fibi opportuniffima videretur, ratio.' · ne perfceper,

[ocr errors]

S. III.

[ocr errors]
[ocr errors]

Gertrudis reginae caedes minime vindicata. Sub idem tempus Galliçienfes principes, et populus ditioni S. coronae Hungaricae fubjecti, miffis in Hungariam oratoribus, fupplices rogauere Andrcam regem , vt filium luum fecundo genitum Colomannum eis non iam ducis, sed regis titulo praeficeret , coronarique procuraret , polliciti, le, fi modo ritu Graecae ecclesiae fibi vti porro concederetur, Romano pontifici , feu vniuerfalis eccleliae catholicae capiti obedientiam profer. furos (a). Itaque Andreas vt res Gallicienfi. ụm coram in ordinem redigeret , securamque redderet Colomanno regui pofseflionem, ipse filium cum copiis A, 1213. deduxit. Hac re. 1213 gis absentia abufus Bancus palatinus, coniuratorum princeps, captata opportunitate, in aulam fe se penetrauit, reginamque Gertruden nil Giniftri metuentem repente adortus, fupplices pro vita manus tendentem barbarum in modum confodit die XXVIII. Septembris, eiusdem anni 1213. Eadem occasione in au- 1213 liços quoque et exteros, tum forte apud reginam in aula hospitantes, faeuitum fuit; ac

(a) Ex literis Andreac ad Innocentium III. IQ angal

reg. Hung. Tom. I. pag. 205.

[ocr errors]

Domipaçim Leopoldus Austriae dux ad necem tum perquifitus , aegre admodum fuga se se periculo subduxit (a).

In Bertboldum quo* que Colocenfem archiepiscopum reginae fratrem violentas iniecere manus coniurati (6), verum is, incertum cuius beneficio, feruaçus fuit, ac non multo poft bona regis venia , peregrinationis cuiusdam praetextu, in Ger, maviam receffit, clam ablatis fecum VII. mille marcarum thesauris, quos Gertrudis regi. na in commodum prolium suarum parfimonia collegerat, ac apud ciuem quemdam conscio fratre Bertholdo deposuerat. Idem hic Ber

tholdus, sopita demum tempeftate, reftituto-que ex annuis ecclesiae Colocenfis redditibus thesauri a fe fubducti pretio (c) regi concie Jiatus, Colocam subinde rediit. Interea An. dreas e Gallicia redux, etfi cariffimae fibi con, iugis necem acerbiffime ferret, poftquam ta. men eam a palatino, potiorum totius regni confenfione perpetratam intellexit, ne tot con, iuratorum iras vindicta sua exafperaret , a quaestione in neçis authores habenda fibi superfedendum putauit , totoque vitae suae tempore tam atrox facinus, in reginam admissum, impunicum reliquit. Atque haec

(a) Testatur id Haselbach in Chron. Austriae , cit, a

Cl. Schier in reginis Hungariae pag. 191. (b) Patet ex Innocentii III. epistola 161. anno pon

tisicatus XVI. data. (c. Ex litecis Andreae regis ad pontificem ^. 1214.

fcriptis in Annal. reg. Hung. T. I. pag.205

« PreviousContinue »