Page images
PDF
EPUB

Pag.

Lin.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

30
2
19

2
21

9 3

23

25 N. a) confuie
55 post Episcopatum We.

(priinienfein
60 N. c) Bollina
128 cuin
194 N. a) 1107
215

| poster. 218 prestate 219 N. a) diuitius 221 Abque 248 instimulatus 252 10341 288||N. a) immunmunda 30914.pomina ibid. || N. a) vedunt. 318 exeruillet 328 ||N.b) domui 330|N. b) Decet. 379 S. VIII. 521 quxilo 545|N. h) Auustria 584||N. a) aucın 615 N. a) inervallo 629 er 633 N, a) miserabila

I
IO

3
22

3 16

4 I

1007
poffent
poteftate
diutius
Arque
infimulacus
1034.
iinmunda
nomine
vadunt.
exeruissent
domai
Docet.
5. III.
ausilio
Austria
autem
interuallo.
et
miserabile.

I 평

3

18
I

MATERIARIM

PARTIS PRIMAE.

HVNGARIA VETVS.

Pag.

1

[ocr errors]

'%. I. Hungariae regnum e variis regnis, et provinciis con

Aatum. 4. II. Hunnorum, et Auarum in Europa imperii fata. g. NI. Hungaroruin, seu Magyaroruin e Scythia egressus, et itineris ratio.

4 . IV. Rusforain prudentia in remouendis e ditione sua Magyaris.

7 $. v. Cunanorum VII. capitanei fuis cum agininibus, multique Rossorum se iungunt Magyacis.

9 F. VI. Magyari superatis alpibus pedein in Hungaria figunt. If

VII. Arpadus Almo patri in principatu succedit, ac belli deinceps gerendi rationem insigni prudentia definit. 12 5. VIII. Laetissimi Hungarorum luccessus in nouis ditionibus subiugandis.

16 f. 1X. Arpadus regnum Hungariae suos in:er particur. IS f. X. Rempublicam Hungaricain sapien er ordinat.

21 S. XI. Ducum Hungariae series ad Geisain vsque ducem. 25 9. XII. Religionis Christianae inter Hungaros initia. 28 $. XIII. Quid a Graecis sacerdotibus pro religione Christiana actum in Hungaria ? quid itein a Latinis ?

30 S. XIV. Propagata vtcunque re Christiana, Geisa filiuin

suum Stephanan regni fuccefforein conftituit. S: XV. Geisae, et Stephani filii baptifinus, huius item,

et Giselae Bauarae nupriae. S. XVI. Geisae ducis obitus, coniux , liberi, et propinqui. 40

HVNGARIA NOVA. $. 1. Status regni Hungariei generatim. §. II. Reges, reginae, ai duces Hungarias,

Ddd

36

48

$. III. Inter quatuor regni Hungarici status, ordo Prae-
latorum primus.

54
9. IV. Quinam olim Barones regni, et magnates ? qui hodie
his accenfendi ?

57
. V. Peculiaris olim maiorum, liberorum , ac perpetuo-
rum conitum in Hungaria dignitas explicatur, et exem-
plis illustratur.

63
§. VI. Tertius regni ordo nobilium.

71
S. VII. Quartus status liberae, ac regiae ciuitares. 75
§. VIII. Quinain olim iobbagiones castri? qui vduarnici ?
qui denique reguin populi?

79
IX. Nobiles praediales.

89
Š. X. Ciues caftri, liberi, serui caftri, et hospites 91

XI. Variarum gentium populi Hungariae inculae 99
S. XII. Regna, quae olim Hungariae accesere.

III
XIII. Vetus regnum Hungaricnin gubernandi ratio. IIS
§. XIV. Res oeconomica.

124
9. XV. Vetus iudiciorum ratio.

136
§. XVI. Rei literariae in Hungana fatn.

139
S. XVII. Vetus ratio rei militaris.

169
$. XVIII. Turbarum domefticarum fontes.

179
XIX. Vsitata historiae partitio.

183

S. STEPHANVS PRIMVS REX.

$. I. Amplitudo regni Hungarici , cum illud S. Stephanus
adiit.

184
$. II. Belli cum Cupa, duce Simeghienfi, occafio.

185
S. III. Prosper belli exitus.

188
$. IV. Curae S. Stephani ad propagandam Chriftianain
religionem

193
V. Causa legationis Romanae

197
S. VI. Legationis Romanae exitus

199
VII. S. Stephani in regem inauguratio.

207
§. VIII. Vndecim episcopatus a D. rege instituti , atque
dotati.

210
S. IX. Noua regiminis Hungarici forma introducta

217
5. X. Conuentus regni ordinum a S. rege celebratus. 224
$. XI. Praecipuae leges ad ordinem facrum spectantes 225
§. XII. Quaepiam leges ciuiles.

227
9. XIII. S. Emerici Glii in fpem regni institutio 232

Pag.

4

J. XIV. S. Emerici coniugium , et obitus

241
S. XV. Confilia D. Stephani de rege fucceffore constitu-
endo, Bafiliique, Wazul dieti, ducis eleccio

242
$. XVI. Giselae, fororis S, Stephani, atrox in domum re-

giam coniuratio
J. XVII. Vltiinae S. Stephani curae, et obitus

260
§. XVIII. S. Stephani funeratio, encoinia, conjux, ac
liberi

267

249

[ocr errors]

PETRVS REX II.

[ocr errors]

$. I. Petrus matris Giselae factione regno potitur. 272
$. II. 'Inconsulta Pețri cum Hungaris agendi ratio 275
$. III. In Gilelam Bauarain reginam, S. Stephani viduam,
inhumanitas.

277
5. IV. Seditione domi coorta , Petrus exautoratur 281

SAMVEL ABA REX III.

$. I. Samuel crudelibus artibus inaugurationem suam ex-
torquet

286
§. II. Henrici caesaris conatus pro reducendo Petro irriti 20jo
S. III. Altera Henrici caesaris in Hungariam expeditio
pace compofita finitur

292
§. IV. Hungarorun a Samuele alienatio

294 §. V. Terria Henrici Ill. in Hungaros expeditio : Samu

elis regni, et vitae finis

296

PETRVS RESTITVTVS.

$. I. Petrus per Henricum 111. regoo restitutus.

300
S. II. Hungari suo cum rege clientelam S. R. imperii
amplectuntur

303
S. III. Noua in Petrum regem coniuratio
$. IV. Hungarorum a fide Christiana defectio

309
V. Lugubris Petri regis interitus

312

205

[ocr errors][merged small]

ANDREAS I. REX IV.

$. I. Andreas in regem iuaugura tus religionem Christianam restituit

315 $. II. Henricum III, caefarem fibi conciliara nititur

318 $. III. Difficile cum Henrico III. caesare bellum sapienter gestuin

319 $. IV. Honorifica, et vtili Hungaris pace terininatur

321 $. V. Andream inter , ac fratrem Belam ducein diffidiorum causae

3:9 S. VI. Belli fraterni exicus, et Andreae mors

333 VII. Andreae regis encomia, coniux, ac liberi.

333

BELA I. REX V.

335

f. 1. Bela I. gentis Hangaricae voluntate inauguratur $. II. Insigai prudentia , et humanitate res suas constalilit 333 $. III. Nonnulla in fubditorum commoduin prouide , sapienterque constituta

340 $. IV. Foeda plebis feditio

342 $. V. Seuere coercita

744 S. 71. Belae regis praematurus obitus, coniux, et liberi 345

SALAMON REX VI.

$. I. Salamon filiorum Belae I. regis consensu regno resti

tuitur $. II. Concordia regem inter , ac duces turbatur

349

351 S. III. Per solennia pacta restiruitur IV. Geisae ducis opera Salamoni perutilis

353 S. V. Nouarum regem inter, ac ducem discordiarum

355 causae $. VI. Geisa insidias omnes eludit

358

361 $. VII. Infelix pugna Salainonis ad Vacium g. VIII. Inutiles conatus Salamonis, ad res suas in inte

-363 grum reftituendas

355

« PreviousContinue »