Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

S. I Geisa ordinum regni voluntate inauguratur 371 5. II Magnanimitas Geilae ia restituendo Salamoni regno 376 F. III. Concordiae tractatio, Geisae obitus, coniux, et liberi 379

S. LADISLAVS I. REX VIII.

382

386

$. I. Ladislaus nonnifi consentiente Salamong coronari se

finit
$. II. Salainonis regis inconftantia , vịcissitudines, et

olitus
S. III. Prima Croaciae cum Hungaris coniunctio 392
§. IV. Veneri Hungaroruin in illyrico progressionibus
obicem ponere conantur.

395 $. V. Cumani semel, ac iterum deuicti

397 S. VI. Ruffi Hungariae conterinini in fidem recepti 399 S. VII. Decretorum S. Ladislai regis occafio

400 9. VIII. Leges quaedain conuentus Szaboltseasis 402 IX. Nonnullae constitutiones in S. monte Pannoniae proinulgatae

405 f. X Infausta Hungarorum in Russiam expeditio 407 1. XI. Ladislai obitus

409 $. XII Ençoinia

41L §. XIII. S. Ladislai coniux, liberi, atque propinqui

413

COLOMANNUS REX IX.

S. I. Colomannus regnuin adeptus , ducatum Almo daci
cedir

415 S. II. Cruce fignatos feuere castigat

417 9. III. Croatia Tolennibus pactis Hungariae coniuncta 419 V. IV, Dalmatiae vrbes Colomanni iinperio se subdunt 423 $. V. Noua legum patriarum sub Colomanno rege colle

427 $. VI Leges ecclefiafticae

428 $. VII. Leges ad ciuilem gubernationem, et oecono micam rem spectantes

430. 9. VIII Quid in legibus poecalibus a Colomnanno immutatuin ?

437:

ctio

$. IX. Multiplex Almi ducis inconstantia

438 $. X. Almus dux, eiusdemque filius Bela oculis orban

444 $. XI. Colomanni regis obitus, et encomia

447 S. XI Colomanni coniuges, et liberi Š. XIII. Almi ducis liberi, fata, et mors

tur

450 452

STEPHANUS II. REX X.

461

ģ. I. Stephano II. regnum adepto Dalmatia amittitur, rur. fumque recuperatur

454 $. II Belli in Graecos suscepti causae

457 9. III. Belli fortuna, et exitus 5. IV. Bela coecus, Almi filius , successor in regao con

ftituitur $. V. Stephanus regnuin in Belam transfert, ac improlis obit

469 VI. Virtutes , et vitia regis Stephani

471

466

BELA II. ÇOECVS XI,

474

$. I. Quid negotii Belae cum Borichio
$. Il Coecitatis Belae regis autores seuere puniuntur
§. III. Belae II. regis encomia- et vitia

IV. Belae coeci regis coniux, liberi , et obitus

478 480

487

GEISA II. REX XII,

g. 1. Geisae II. regis inauguratio

. H. Belli Austriaci occafio 6. Ill. Menorabilis Geisae regis de Austriacis victoria V. IV. Belli Graeci causae, et exitus

V. Geisain inter, ac fratres duces discordiae

VI. Geilae regis obitus, et laudes 9. VII. Gejlae conjux, et liberi

484 486

88 491 493 SOI 503

Pag.

g. 1. Stephani HI. successioni totis viribus obfiftit Manuel

iinperator,

505

LADISLAVS II. REX XI.

§. I. Ladislaus rex inauguratur, ac paulo poft obit

[merged small][ocr errors]

STEPHANVS IV. GRAECVS REX XV.

§. I. Stephanus IV. Graecus Ladislao fratri in folio succedit , ac inde depellitur

SII

STEPHANVS III. RESTITVTVS.

9. I. Restituto in solium Stephano III, noua Manuelis de Hungaria consilia

514 9. II. Pax Hungaris honorifica cuin Manuele componitur SIT S. III. Bellum exoritur, ac mox pace terininatar 519 9. IV. Stephani IV, Graeci noua contra Hungariam moli

mina, clades, et obitus $. V. Belluin inde recrudescens Hungaris fatale

527 5. VI. Stephani III. coniux, obitus, et fata

528 Ø. VII. Quid in hierarchia Hungarica a Stephano III. conftitutumn

531

BELA III. REX XVI.

j. I. Belae vicissitudines in aula Bizantina

533 $. II. Bela absens multorum ingratiis rex eligitur 537 §. III. Bela a Graecia redux per Colocensem archiepiscopum inauguratur

541 9. IV. Seditio domestica recrudescit, et feuere castigatur 544 §. V. Bela fines Hungariae e Graecorum manibus vindi. cat

546

S. VI Gallicia S. coronae Hungaricae dominio adiungitur 550 §. VII. Quaepian sapienter, vtiliterque a Bela Ill. insti

554 $. VIII. Belae III. obitus, memoria, coniuges, et liberi

557

tara

EMERICVS REX XVI.

$. I. Andreas dux complures prouincias Emerico eripit

563 $. II, Pax inter fratres coalescic

567 S 1 Nouis dilidiis inter fratres exorcis Andreas capi

571 §. IV. Ladislai filii coronatio. Vltima Emerici voluntas,

575 9. V. Eineriçi regis memoria

577

tur

et mors

LADISLAVS III. INFANS REX XVIII.

.

$. I. Pontificis de Ladislao rege infante paterna follicita do

579 $. II. Discordiae doinesticae infantis regis inorte sablatae 580

ANDREAS I. IEROSOLYMITANYS

REX XIX.

$. I. Andreas Il. rerum in Hungaria potitur

583 Il Primae turbaruin domesticarum causae

584 9. III. Gertrudis reginae caedes minine vindicata 587 §. IV, Andreas expeditionein lerofolymitanain apparat 589 S. V. Expeditio lerofolyinirana

595 S. VI. Andreas doiruin rądux perturbatam admodum reperit Hungarium

599 9. VII. Decreti Andreae 11. seu bullae aureae occasio

60I $. VILI Bullae aureae capita paucis illustrata 8. IX Voua do'nus regiae, et regni perturbatio S. X Grauis is ecclefiafticos Hungariae teinpeftas exori.

604 623

tur

679

Pag.

633

$ XI. Robertus Strigonienfis toti Hungariae facris inter

dicit F. Xll. Andreas rex juratam dat cautionem de inalis corrigendis

636 $. XIll. Bulla aurea clarius explicata renouatur 640 8. XIV. Res Hungaricae ad obiruin vsque Andreae regis perturbatac

652 Sh. XV. Andreaç II. regis obitus , coniuges, et liberi 656

BELA IV. REX XX.

671

சம் கேக்

$. I. Bela rex regnum a justa Ceueritate orditur

659 Š. II. Morbos reipublicae a radice curare aggreditur 661 S. II Seditio doinestica feliciter compressa

666 Š. IV. Cuinanoruin jo Hungariam im nigratio 669 K. V. Pelsinnus Hungariae facus ante irruptionem Tarta.

rorum VI. Incredibilis ad apparandum bellum domi focordia 673 VIL: Funefta clades ad Saionein accepta

676 VIII. Friderici Austriae ducis in fugitiuum regem inhu

manitas 8. IX Triste Hungariae excidiuin.

681 X. Belae regis e Dalmatia in Hungarian reditus 684 XI. Regis ad reftaurandam Hungariam ftudia

686 $. XII. Friderici Auftriae ducis caedes

692 S. Xlll. Bella Hungaros inter, ac Bohemos Austriacae

fucceffion's causa J. XIV. Dissidia patrem inter, ac filium optata pace ter

minantur $. XV. Belae regis obitus, et memoria

700 §. XVI. Belac IV. coniux, ac liberi.

702

679

694

697

STEPHANVS V. REX XXI,

$. I. Bellum cum Ottocaro improspere gestum S. 11. Stephani V. obitus, coniux, et liberi

704 706

« PreviousContinue »