Page images
PDF

STEPHANVS III. REX XIII.

[ocr errors]

LADISLAVS II. REX XH. $. I. Ladislaus rex inauguratur, ac paulo poft obit

[ocr errors]

STEPHANVS IV. GRAECVS REX XV.

$. I. Stephanus IV. Graecus Ladislao fratri in folio succe

dit , ac inde depellitur.

SII

STEPHANUS III. RESTITVTVS.

9. I. Restituto in folium Stephano III, noua Manuelis de Hungaria consilia

514 §. II. Pax Hungaris honorifica cuin Manuele componitur SIT $. Ill. Bellum exoritur, ac mox pace terininatar · 519 9. IV. Stephani IV. Graeci noua contra Hungariam moli

mina, clades, et obitus
s. V. Bellum inde recrudescens Hungaris fatale
. VI. Stephani III. coniux, obitus, et fata
. VII. Quid in hierarchia Hungarica a Stephano III.
conftitutum. . 531

[merged small][ocr errors]

f. VI Gallicia S. coronae Hungaricae dominio adiungitar 550 §. VII. Quaepian sapienter, vtiliterque a Bela III. infti• tura .

. §. VIII. Belae lll. obitus, memoria, coniuges, et li

beri

[ocr errors]

EMERICVS REX XVII.

$. I. Andreas dux complures prouincias Emerico eripit 563 $. II, Pax inter fratres coalescit Ś III Nouis dilidiis jater fratres exortis Andreas capi. tur

. 9. IV. Ladislai filij coronatio. Vluma Einerici voluntas,

et mors S. V. Einerici regis memoria

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

LADISLAVS III. INFANS REX XVIII. 9. I. Pontificis de Ladislao rege infapte paterna sollicita

do §. II. Discordiae doinesticae infantis regia inarte sablatae 580

ANDREAS IL. IEROSOLYMITANYS

REX XIX.

$. I. Andreas Il. rerum in Hungaria potitur
§. II. Primae turbaruin domesticarum caufae
g. III. Gertrudis reginae caedes minime vindicata
g. IV, Andreas expeditionein lerofolymitanain apparat
J. V. Expeditio lerosolymnitana
S VI. Andreas doimuin redux perturbatam admodum re.

perit Hungarium ,
g. VII. Decreti Andreae It. Ceu bullae aureae occasio
S. VILI Bullae aureae capita paucis illustrata ..
9. IX Voga doinus regiae, et regni perturbatio - -
S. X. Grauis in ecclefiafticos Hungariae teinpeftas exori.

[ocr errors]

tar

$ XI. Robertus Strigonienfis toti Hungariae facris inter.

dicit f. Xll. Andreas rex juratam dat cautionem de inalis cor

rigendis . 9. XIIl. Bulla aurea clarius explicata renquatur §. XIV. Res Hungaricae ad obituin vsque Andreae regis

perturbatac S. XV. Andreae II. regis obitus , coniuges , et liberi

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

LADISLAVS IV. REX XXII.

[ocr errors]

$. I. Ladislaus IV, ia pueritia regnum adit

. . 708 9. 11. Ladislaus IV. cum Rudolpho I. imperatore foedus init contra Ottocaruin.

711 S. Ill. Belluin cuin Ottocaro Habsburgicae domui

viilissimum §. IV. Ladislai IV. indoles deprauatur maximo religionis, et regni dainno

716 $. V. Šalis reinedium adferre conatur legatus pontificius 721 . VI Synodi Budenfis açta , et exitus,

724 $. VII. Ladislaus poenitudine cactus anteactae vitae errores retractat

732 S. VIII. In priorem vitae licentiam relapsus a proceribus * : regni honeftae custodiae datura

733 f. IX. Cumani ad tyrannidem aspirantes oppriniuntur 736 S. X. Noua Tartarorum in Hungariam irruptio profligata 738 S. XI. Rege in pristina vitia redeunte, inilera Hungariae

direptio $. XII. Ladislaus rex per Comanos interficitur. ..

: "ANDREAS III. - VENETVS, REX XXIII.

. I. Andreas III. legitino iure coronam Hungariae

adipiscitur
S. II. Mariae, Neapolitanae reginae, conatus ad intru-
idendum folio Hungarico Carolumn Martellum filium

Hungaricae gentis constantia irriti reddantur
S. III. Albertus Austriacus a iuribus suis in coronam
Hungariae persequendis prohibetur .

753 . IV. Caroli Martelli pro adipiscenda Hungariae corona"

conatus irriti . V An treae regis ftudia ad retinendos in fide Hungaros S. VI. Secularium regni optimatum ab Andrea rege

defectio J. VII. Crescente factione Neapolitana grauiflima domi

dillidia enafcuntur ỹ. VIII. Carolus Robertus a coniuratis in regngın indu

citur

[ocr errors]

C. IX. Andreas rex moritur, et cum eo ftirps virilis

Arpadiana exstinguitur S. X. Carolus Robertus per factiosos Strigonii coronature

fe and g. XI. Coronationi Caroli fe opponunt episcopi, et

nulti e baronibus, regoique nobilibus. - .

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »