Page images
PDF
EPUB

члан

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

C

.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Вршац.

Еснаф пушкарско-ковачки
Еснаф лончарско-мутавщијски

1 (од г. Лазара Стефановаћа)

Г. Анта Аранђеловић за своју дјецу 1 г. Филип Трандафировић, прота Вршач

Раша Ивковић, устабаша

1 ки консисторијални напелаторијални

Коста Аћимовић зи сина Милана 1 1

Јован г. Поповић за сина Николу 1 — Павле Јагодић, спахија од Крњече,

Илија Николић за сина Михаила 1 ћ. к. прав. повјереник окр. Вршачког 1

Јован . Х, Илијћ

1 Јован с. Поповић, адвокат

1

Никола Петковић за сина Вула 1 Ђорђе Деметер, адвокат и судија ср.

Михаило и Нацко браћа Стоиљковићи 1 Вршачког

1

Живул Џонић за сина. и кћер . 1 - Александар Волић, адвокат и судија

Милоје и Тричко браћа Милошевићи 1 ср. Дећанског

1

Божин Милојковић за сина Милоју 1 Лазар Цвејић, адвокат и конс. биље.

Стеван Николић

1 1

Борђе Поповић Димитрије Нешић. адвокат и сенатор

Старија нормална школа вар. Гургусовца 1 Вршачки

1

Млађа нормална школа вар. Гургусовца Александар Буришић, медицине доктор,

40 привр. Физик окр. Вршачког

1 Стефан Савић, канцелиста

1 Лазар Стефановић, парох Вршачки 1

Дубровник.
10 (од г. Б. Николајевића, проте)

г. Јеремија Гагић, Руско - Императорски Вуковар.

Надворни савјетник и консул у Дубровнику

1 г. Јован од Јурковић, поджупан

1

Борђије Николајевић, прота, за библиоВасилије Марковић, трговац

теку

1 2 — Гроф Почић

1 Иво Ав. Казначић, љекар

1 Гургусовац.

Ливић, сакретар од диркула (од г. нач. Саве Јовановића)

Петар Франасовић, парох од Малога г. Сава Јовановић, мајор, каваљер и нач.

Стона.

1 окр. Гургусовачког 1

6 Јован Протић, штапскапетан и помоћник нач. за своју кћер Милеву

1

Баково. — Петар Трнавац, казначеј

1 Димитрије Предић, писар нач. 1 Пресвијетли Господин Јосип Јурај ШтросДимитрије Пуић, практикант

1 мајер, бискуп Сремски и Босански 20 Рибула Вилхелм, хирург окр.

1 Станоје Ивановић, члан суда окр.

1

Бур. Кара-Паун Маринковић, члан суда окр. 1г. Стефан Банћ, за синове Луку и Јована 1 Трифун Ђорђевић, нач. срески

н 1

1 Јеремија Милошевић, писар срески 1 Радоје Марковић, нач. срески .

Жератице.

1 Коста Јовановић, писар ср.

r. Jiří Slota, kaplan Драгољуба

1 — Никола Алковић, дјеловодитељ полу

Загреб. карантина Пандиралског за снна Франца 1 Здравко Живковић, надзиратељ, за сво

(од г. Вјекослава Бабукића) ју кћер Јустину

1 г. Едуард Зденчај од Захромнѣ-града, вла— Павле Баба-Миљић, Ђумрукчија 1

1 Милош Стојановић, намјесник прото- Антун Мажуранић, професор

1 презв. за сина Манојла

1 Иван Мажуранић, привр. генерал-проИван Миљковић, парох Јаковачки 1 куратор

1 Петар інвуловић, парох Бучански 1 Фрањо Гашпарна, свећеник, тајник г. Никола Миљковић, парох Вински 1 арцибискупа Загребачког

1 Пантелеймон Недељковић, намјесник г. Наум Малин, трговац

1 ман, св. Тројице

1 Алберт Ферић од Худуг-битка, Еснаф Ћурчијски 1

1 Еснаф терзијско-трговачки

1)— Иван Стражимнр, пристав судбени у Есна дунђерски

қотару Мославачком

1

.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

99

.

.

NIS

[ocr errors]
[ocr errors]

Златни праг.

Никола Поповић, слушалац на прав.

Задар. академији Ристо Ј. Михаиловић, ученик VIII гимн.

vil

(од г. г. Петрановића) г. Иван и Фране браћа Данило

1 разреда

2 - Јосип Немец,

VII

Др. Теодор Петрановић, ћ. к. вијећник 1 Славољуб Кос,

1

Никола Ву иновић, . к. катихета 1 Михайло Бубановић,

1
— Анте Кузманић, професор

1 Фрањо Шеремет,

V

1

Герасим Петрановић, професор. . 1 Вјекослав Бабукић, професор

Библиотека Лицеума Задарског

1 (од г. Фр. Жупана)

од г. Ивана Брчића) Петар Пејашиновић, т. к. мајор у миру 1 г. Иван Беламарић, жупник од зларина 1 Вилхер, из Љубљане .

1 1

— Јосип Мркица, жупник од Водица . Игњатија Брлић, ученик VII гимн.

Анте Врчић, канцелнр код ћ. к. претурнје у Шибенику

1 разреда Фердинанд Вркел,

1 1

- Иван Брчић, катeкeтa у Задру Иван Бенковић, присежник

1

Михо Павлиновић, ученик богослов. 1 Стјепан Бихтарић, ученик у гимн. раз

г. Кудина, уредник новина Osserva

1

tore Dalmato реда

1 Едуардо Финк, жупник у Радобојн . 1

13 Туро Аугустиновић, доктор. мед. 1

Земун.
Стефан Крагујевић, владика Пакрачки 1
Никола Корка, трговац у Пакрацу. 1

г. Борђије Пантелијћ, доктор медицине 1 Никола Радаковић, трговац у Костај

Ђорђије Мушицки,

1 Васа Васиљевић, трговац

2 ници

1 Буро Јелачић, Т. к. генерал 1

4 Књижарница Фрање Жупана

8 (од г. м, Прице Лљешевичкога)

(од г. Павла J. IIафарика) г. Данило Станисављевић, ћ. к. Финанц. Pan František Ladislav Čelakovsky, c. k. савјетник 1 universitni professor

1 Никола Фалер, к. к. начелник комиси

Karel Jaromir Erben, archivář hlavníје од прив, катастра 1 ho města Prahy.

1 — Иван Кукуљевић, архивар троједне кра- Váceslav Hanka, bibliothekář Českého љевине, предсједник друштва за повје

1

Museum сницу Југославенску

1 František Palacký, historiograf králov. Друштво господарско Хрватско-Славон

1 stí českého 1

Jan Purkyně, c. k. universitní profesг. Светозар Кушевић; т. к. жупанијскн

1 савјетник

1

August Schleicher, c, ki universitni Никола Крестић

1 1

professor Мирко Ткалец

1

Pavel Josef Šafařík, c. k. bibliothekář 1 Будевит Шплант, т. к. перовођа код

František Sohaj, c. k. gymnasialní pro

1 равнатељства порезног

1

fessor Фрањо Раут, властелин 1

1

Josef Franta Šumavský, literat Антон Зоричић, одвјетник 1

1

Antonín Jaroslav Vrlátko, literat . Петар Зорнчић, учитељ

1

(од г. Др. В. Д. Ламбла) (од г. Владислава Вежића)

A. Marek, kanovnik a vikář v Libuně 1 Фрањо Жигровић, Т. к. савјетник бан

Dr. Jan Valenta, secundar v nemocnic. 1 ске владе

1
prof. Zelený

1 — Фрањо Новак, ћ, к. предсједник зем. Rezac, duhovnik

1 суда у Вараждину

1
Em. Purkyně .

1 Др. Винко Меданић, члан т. к. коми- Josip Vranjicani- Dobrinovic, Jur. с. 1 сије за увод судова

1

- Dr. V. D. Lambl Новак Мијат, тајник ћ. к. банске владе 1 J. A. Lambl, prof.

1 Фрањо Бараћ, Љ. к. перовођа банске Daněk, vládek ve Friedland.

1 владе

1

J. W. Picek, redaktor Pražsk. Novin 1 Др. Димитрије Деметер, ћ. к. чинов- Rajman, duhovník v kralavé-Dvoré 1 ник код банске владе

1

- W. Nebeský, redaktor Čas. Čes. Mus. 1 Максо Михалић, т. к. окр. перовођа . 1 милостива Госпођа К. л. кћн J.

1 Иван Вардијан,

1 — Ромалдо Меданић, ученик рјечнтости 1 Pan prof. Krejdi . Госпођица Софија Ротова

1 1 .

1 54 adj. Hausmann

1

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Г. Све Све Трі

[ocr errors]
[ocr errors]

ски

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

.

[ocr errors]

Г.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Г.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

P. Bogdan Staněk Jur. Cand.

11 пе, каноник, доктор богословије и ФН- Prof. Dr. Fil. Čupr.

1 лософије и директор школа норм. 1 Musulin, Jur. Cand.

1 г. Антун Маркизани, президент трибунал29

1 Ибраил.

Арсеније Папић, начелник на мастира

Бање, и парох од три парохије 1 г. Браћа Петровићи

Крсто Лазаревић

1 Тодор Милановић

1

– Јаков Даковић, војвода Граховски 1 Иван Марцикић

Теодосије Митровић, игуман ман. Ко-
Коста Поповић

1
снјерева.

1 Михаило Поповић

1
— Ворђије Срдић

1
5 Вук Поповић, ћ, к. катихета
Јагодина.

(од г. Вука Врчевића)

г. Едуардо Бергнер, ћ. к. І. вијећник
(од г. нач. Јоце Наумовића)
трибунала Которског

1
г. Јоца Наумовић, нач. окр. Јагодинско-
Српска народна читаоница

1 га, потполк, -каваљер и поч, ађутант кн. 1 Мнта Тирић, предсјед. суда окр. Јаг. Христофор Лумбардић, парох Кастел

1 год. штапс-капетан

1
Јоко Букилнца, трговац

1 Стевча Михаиловић, мајор н пензионер 1

Лазар Бербер,

1 Јован Х. Трипковић, члан суда за си

Криле Милиновић,

1 на Стевана 1

1

Марко Беловић, " Таса Ивановић, арачлија Цигански.

Матијаш Бучић,

1 штапс-капетан.

1

Туро Шпиров Турановић, трговац . 1 Никола Петровић, казначеј

1

Лазар Ерцеговић, учитељ у Грбљу . 1 Миладин М. Радојковић, секретар

1

Вуко Врчевић, за своја два сина Сте. - Сава Рашковић, парох Сабаначки 1

Фана и Костантина

1
Коста х. Мијалковић, трговац
1

19
9
Карловац.

Крушевац.
Његово Високопреосвештенство, Госпо-

(од г. нач. Радована Петровића) дин Јевђеније Јовановић, владика Горњо- г. Радован Петровић, мајор, каваљер и Карловачки . 1 нач. окружни

1 г. Михайло Матијевић, рота Плашчан- Јевта м. Тодоровић, штапс-капетан 1 и помоћник нач.

1 Герваснје Петровић, протосинђел 1

Риста Младеновић, казначеј

1 - Матеј Богдановић, парох Топуски 1

Павле В. Мутавщијћ, нач. ср. КрушеСтефан Пошмуга, парох Бесковачк. 1 вачког, потпоручик

1 Библиотека Благоч, општине Горњо-Кар- Филип Прибаковић, нач. ср. Јоша1 ничког, капетан, за сина Милана

1 г. Др. Никола Иванчевић

Милоје Василијевић, нач. ср. Бугар-Моравског, поручик, за синове .

1 Карлово

Василије Цукић, нач. ср. Козмичк., пот

поручик са писаром и трговцима г. Јован Павловић, за свога сина Исидора 1 Тома л. Протић, писар нач.

1 Јован М. Стојковић, поштар Крушев. 1 Кијево.

Патриције Черни, Физик окр. . 1 (од г. к. т. Страшкевића)

Милош Богдановић, писар ср: Крушев. 1 Г. Н. А. Ригелманнь, директор II. Кіев- Симеон Тодоровић, настојатељ ман. ской гимназін 1 Наупаре .

1 — Н. Д. Иванишевъ, Орд. про.. Унив. н

Марко Миловановић, намјесник Бусв. Владим.

1 гар-Морав. и г. Тодор Живковић, па— К. ө. Страшкевичъ , Адюнктъ Унив. . ,

1

рох Љубешки св. Владим.

1) — Борђе Марковић, надзвр. саст. Суповач. 1 — М. Јовановић, Студ. Кіев. Дух. Ака- Миленко Стојановић, латов

1
Сава Кара-Марковић, предсјед. пр. суда 1

Радован Јовановић, предсјед. општ.
4
Стопан.

1
Котор.

Јанићије Михаиловић, парох Рибнич(од г. попа Вука Поповића)

ки, и Петар Ратајац, предсјед. општ. г. Антун Башнӣ, тајни камаријер с. па- Орачке.

1

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

.

[merged small][merged small][ocr errors]

2

.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

н

.

[ocr errors]
[ocr errors]

9

НИК

1

1 тел:

1 1 1 1 1 1 1

1 re

1

Ковачког

[ocr errors]
[ocr errors]

19

[ocr errors]

.

г. Тодор Стефановић, трговац

1

Милановац.
Свештенство и учитељ општ. Котетин. 1
Свештенство и учитель општ. Бруске . 1

(од г. нач. Косте Јанковића)
Трговци Бруски .

г. Димитрије Новаковић, мајор, нач. сре-
за Поречко-Ријечког

1
22

Димитрије Дугалијћ, писар нcтoгa среза 1
Лавов.

Јован Милићевић, предсјед. прим, суда
Препод. Г. Антоній Ст. Петрушевичь,

Миланов. за сина Данила .:

1 Нотарій Львовскаго Мнтропол. уряда

Ђорђе Гаић, писар прим. суда

1
и Консисторскій Совѣтинкъ

1 Рака Димитријевић, камараш, за сина
г. Венцеслав Хауенішилд
1 Павла, ученика

1
Недељко Младеновић, трговац, за сина
Ђорђа

1
Лозница,
Бока г. Михаиловић, трговац

1
(од г. нач. Аксентија Срећковића)

Милија Михаиловић, трговац

1
г. Аксентије Срећковић, мајор и прив. Димитрије Алексић, трговац, за снна
нач. окр. Подринског
1 Живонна

1
Теодосије Тадијћ, штапс-капетан
– Алекса Јосимовић, трговац

1
нач. ср. Азбуковачког

1 Стока Станковић, ренз, за сина Цветка 1
Петар Ј. Козељац, поручик н нач. ср.

Ванча Јовановић, предсјед. прим. суда
Јадранског..
1 у Добри, за сина Данила

1
Шана, жена г. Јосифа Куртовића, по-

Милић Ивановић, члан. прим. суда, за моћника нач. Подринског за школу Бо- сина Здравка

1
гатнһску

1
Миленко Ничић, трговац

1
Милош Здравковић, писар ср. Азбу. Живко Ничнћ,

1 1 Пера Попић, земљедјелац, за сина МиМилија Марковић, молер

лутина

1
- Димитрије Ђурђаковић, старији учи- Милослав Петровић, земљедјелац, за
тељ општ. Лозничке
1 сина Алексу

1
Коста Маринковић, учитељ општ. Ја. Пера Укин, земљедјелац, за сина Сто-
ребичке
1 имира

1
Павле Кустурић, учитељ општ. Не- Стока Томић, думeнцибаша, за сина

1
дељничке

1
Милету

1
Петар Марковић, учитељ општ. Теке- . Мнлог Димитријев, кмет Текијски

1
рнике
1 Гица Димић,

1
Мнфо Јевтић, кмет вароши Крупањске

Јован Крњац,
учитељ Добрански

1

Трњански
Атанасије Николић,
11

1
Јован Теодоровић,

Штубички
Љубљана

24
G. Dr. J. Bleiweis, vrednik „Novic” 1

Млеци.
Dragutin Dežman, gimnaz. profesorja

1

Високопреосвештенн Господин Венедикт
2

2
Краљевић, владика
Мајданпек.
(од г. нач. Косте Јанковића)

Москва.
г. Василије Божић, надзиратељ рударскн 1
Ђорђе Бранковић, рударски казначеј 1

(од О. М. Бодјанскога)
Алекса Стојановић, писар рударски

г. Оснпъ М. Бодянскій, Профессоръ Унив. 1
1

Федоръ Ивановичь Буслаевь, Профес-
Карло Срндак, управитељ топионице 1

1
Стефан Тренчини, љекар рударски

1

соръ Универс.
Г. Аполонъ Александровичъ Майковъ, кан-
5
дидатъ Универс.

1
Афанасьевъ, кандидатъ Универс

1
Марбург.
Николай Бектышевъ:

1
Николай Тихонравовъ

1 г. Јурај Матијашић, учитељ вјерозакона

1 на гимн. Марбуршкој

1

Митрофанъ Пепкинъ
Младеж гимназије Марбуршке
1

1
Владислав Грабовецкій

Николай Фишерь
2

Костылевъ
Медак.

Милослав Радојковић Протић, сту

дентъ юридическаго Факультета, онто-
Г. Данило Тербојевић, прота Лички 1 мець Сербскаго правительства, 1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

.

[ocr errors]

г. Василије Николајевић, студентъ Mo- Школа Фањевска

сковской Духовной Академія, воспитан- Школа Штубичка
никь Сербскаго правительства .

1 Школа Радујевачка
Александеръ Васильевичъ Горскій, Про- |Школа Рогљевска
фессоръ Московской Духовной Акаде- Школа Копривничка
мін

1Школа Сиколска Бібліотека Московскаго Университета. 1 Школа Речанска Бібліотека казенныхъ Студентовъ Мос- Г. Марко Филиповић, калфа тишлерски

1 ковскаго Университета 2

35 16

Нови сад.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

Мостар.

његово Високопреосвештенство, Госпог. Серафим Шолаја, ефимер

1 дин Платон Атанацковић, владика Бачки 5 — Петар Чокорило, свештеник 1 г. Јосиф Мачвански

1 Клисаре, за цркву

1

(од г. д. Медаковића)
Јован Ковачевић
1г. Др. Јован Хаџијќ .

1
Сава Њуње
1| — Др. Данило Медаковић

1 Павао Емилије Реља, кацелнјер у ћ. к. Петар Михаиловић, из Руме, слуш. консулату 1 VIII шк. у Будиму

1 6

(од г. В. Поповића) Неготин..

1 Г. Лука Миланковић, земаљски адвокат Др. Григорије Секулић

1 (од г. нач. Косте Јанковића)

Алекс. Борђевић, обласног суда вел. Његово Високопреосвештенство, Госпо

биљежник

1 днн Доситије Новаковић, Епископ Тимоч. Алекс. ІШевић, варошк. управ. вел.

1
биљежник

1
ки, кава.љер
Коста Јанковић, мајор и нач. окр. Кра- Василије Поповић, богослов

1 јинског

14 Јован Радовић, помоћник нач. Крајин

Одес. ског, капетан

1 Петар Маринковић, штапс-капетан и г. Стефан Михаиловић Вучетић, спахија нач. ср. Брзо-Паланачког 1 н трговац прве гилдије

1 Љубомир Радивојевић, Физик окр. Кра- Михайло Савић Поповић, трговац

1 јинског

Марко Савић Поповић,

1 Стеван Димитријевић, Ђумрук. Текиj

Паоло Мргуд

1 1 Саво Шеровић

1 Благоје Јездимировић, писар нач. 1 1) — Богдан Куеквић

1 Илија Пчелар, пнсар ср. Кључког 1 Степан Јелић

1 Ђорђе Дулђеровић, парох Текијски 1 Драго Катурна

1 - Јаков Крчединац, учитељ Неготински 1

(од г. Сима Андрејевића) Стеван Ђуричић, учитељ Текијски 1 Симо Андрејевић Призренац, за зебе Никола Ј. Чивит, предсјед. пр. Текиj- и за сина својега Емануила, ученика ског суда 1 у пансиону

2 Михайло Стојковић, учитељ Јабуко- Василије К. Ипекчић Призренац 1

1
Симо Ст. Шарпел

1 Михайло Анђеловић, учитељ Цањевски 1 Петар М. Вукић

1 Атанасије Урошевић, учитељ Ми- Ставре с. Давидовић из Солуна

1 јајловачки

1 Конст. П. Шулевић из Велеса, ученик Антоније Урошевић, трговац

1
ІІ кл. у Одеској гимназији

1
— Бока Станојевић,
1

15 Мата Попадијћ,

1

Осијек.
Школа Текијски
Школа Кладушничка

1

(од г. в. Атанасијевића) Школа Грабовичка

1 г. ЛазарБонћ, парох осјечки, AEM. конс. Школа Кладовска

1 присед. за тримесечнога свог унука Школа Корбовска

1 1 Косту . Школа Трњанска

1 — Стефан Булић, парох Боровски, АЕМ. Школа Јабуковачка

1 конс. присед. за снна Петра, ІІІ гимн. Школа Брзопаланачка 1 кл. ученика

1 Школа Мијајловачка 1 Ђорђије Контић

1

ски

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

вачки

.

[ocr errors]

.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »