Page images
PDF
EPUB

да је Крајински кесим био 50 кеса, а Кључки 30, а башкнезовима да је било одређено по 15 кеса (на годину).

Десетак од жита сасипао се у амбаре на Прахову, пак се је оданде по наредби Турској носио у градове, а кашто су башкнезови закупљивали десетак особито, пак су с њим чинили шта им је воља.

Башкнез је имао три буљубаше с пандурима; двојица су од овијех имали по 15 пандура, и један се од њих налазио поред Тимока, а други од Кључке стране, те су чували да не би каки рђави људи (Турци или хајдуци или лопови) откуда дошли и народ узнемиривали; а трећи је са 30—40 пандура био код њега те га је чувао и слушао (т. j. заповијести му по селима разносио). Све три ове буљубаше са својијем пандурима били су Хришћани.

Кад су људи имали за што распру један с другијем, најприје су долазили башкнезу на тужбу, па које он не би могао намирити оне би водио к војводи и онамо би им њих двојица судили.

Бег и војвода нијесу се смјели ништа мијешати сами од себе у управљање народно; ако ли би се на силу стали у што мијешати, башкнез их је могао тужити и промијенити.

Кад би један башкнез умръо и други настао, новоме се свагда давао берат на његово име.

Ово је све овако било до времена Пасманџијна, а Пасманџија поставши царски противник, није марио за Крајинске правице и берате, него у Неготину начини мали градић и у њему намјести Турке, који су по Крајини владали као и по осталоме његовом подручју, тако је и у њу поред харача уведена спенџа: по 3 гроша на сваку харачку главу (ако ли би ко како дијете сакрио па би га Турци пронашли, онда је ваљало платити још један грош ономе који га је пронашао); за ово вријеме башкнез је био као Турски слуга. У томе и Срби устану на дахије (1804) и пошљедњи Крајински башкнез Перча Станковић Карапанџа са својијем братом Мишом пребјегне 1807 године у Пореч, и тако се сврше Крајинске правице.

Вриједно би било да се Српски капи-ћехаја у Цариграду потруди не би ли изнашао пријеписе од берата како онијех који су Крајини били дани тако и онијех који су се давали башкнезовима. Јамачно ће се ово ондје моћи наћи, јер су мени казивали наши посланици који су 1813 године били у Нишу и у Софији ради мира с Турцима, како је Челеби-ефендија, који је онда ради мира био из Цариграда одређен и послан, спомињао Крајину, и из некаке жуте свилене кесе вадио писма о различнијем правицама које су народу нашему од старине даване. Тако може бити да би се ондје могло што наћи и осим Крајине о другијем крајевима народа нашега, а и у ризници какијех нашијех ствари још од боја Косовскога; а то би све за историју нашу било од превелике цијене, јер је историја народа нашега нама много познатија под Немањићима него под владом Турском.

У Бечу о Божићу 1851.

Вук Сшеф. Караџић.

НАНОВО ДОДАТЕ РИЈЕЧИ.

БАТЊАЧА, f. (у Паштр.) погача што се да-| ГовÈДАР, говедара, m. 2) (у Јасеници) vide је полазнику.

БЕДРЕНИЦА, f.

бркица.

(говеђа болест,Mil}=| ГРЉАТ, а, о, vide гриваст.
грлаш, грљаша, m. vide гривњаш.

БЕДРЕНИЦИ, нúка, m. pl. brand.

БЕЛОПАНДАРА, f. (у Рудн. н.) бијела крупна) ГРОЧИЦА, f. pјечица која тече кроз Гроцку

шљива, cf. jaјара.

БИЉЕЖЈЕ, n. Seiden, signum :

Зло биљежје, свуд мраморје, аох попе — БЛИЗНАИВ, а, о, vide ближњаив.

БОБОВИНА, f. Robnenftrob, culmi fabae.

Богомоље, п. bas eten, preces :

и ниже ње утјече у Дунаво.
ГУНТУРАЋ, гунтураћа, m. болест у коња кад
им иде гној на нос.

ГЎЏА, f. (у Шумад.) vide буџа 2. cf. крмача.
ГУЏАЊЕ, n. vide буџање.

ГЎЏАТИ СЕ, гўџам се, vide буџати се,

Страшно твоје богомоље, апостоле! - даљ, f. bie Ferne, longinquitas.

Бодитељ, m. у загонеци, cf. ходитељ.
БОД.ЉИКАВ, а, о, ftadelig, spinosus.

БОЖУРА, (f. (у Грбљу) прасица што се
БОЖУРИЦА, Ље за Божић, cf. печеница.
БОСТАНЧИЋ, m. dim. v. бостан 3.

ДАРОВИНА, f. новци што млада о свадби скупи од даривања, cf. даровнина.

ко-| ДВОЈКА, f. 2) vide двоцијевка.

ДОЖЊЕТИ, жањем, v. pf. ju Enbe ernten, meto (absolvo messem).

БРАИЋИ, Брайћа, m. племе у Аустријскоме| ДОРАСТИ, растем, v. pf. beranmadfen, adolesco. приморју више Будве, на граници Цр-| ногорској.

БРАТИЧИНА, f. bie Druberštodter, fratris filia.
БРЕКА, f. Gefdrei, clamor, cf. вика.
БЁНКА, f. (у Банату) ber Motblauf, erysipelas,
cf. пламеник.

БУБИЦА, f. (у Рисну) свилена буба, eiben=|
wurm, bombyx.

БУЏА, f. 2) (у Шумад.) vide крмача 2. cf. гуџа.
БУЏАЊЕ, n. verbal. v. буџати се.

БЎЏАТИ СЕ, бўџам се, v. r. impf. нграти се
буџе или крмаче.

ВАЛАТАЊЕ, n. verbal. v. валатати.
ВАЛӑТАТИ, там, v. impf. оштро говорити.
ВӑРАТИ, рам, v. impf. 2) vide варакати.
вЁзилица, f. vide везиља.

ВЕСЁЛИЦА, f. (у Грбљу) vide чесница.
ВИЈЕРАТИ, вијерам, v. impf. vide вјерити :

Ал' у коло међ' ђевојке, мој делијо,
Да их бираш и вијераш, мој младићу —
ВИРКЁ, adv. вирећи.

ВИСАК, ска, m. vide виска.
Водац, in ber Mebenšart: води га (његов) во-
дац, т. і. ђаво.

водични пост, m. крстов дан уочи Богојав-
љенија.

ВРАЖДА, f. (у Грбљу) vide крвно коло.
ВРТАО, тла, m. vide врт.

ДРВАРА, f. Spoljfammer, cella lignaria.
БетиЋак, ѣка, m. hур. v. ђетић.
жЁжак, жешка, шко, н. п. вода, млијеко, Беіß,

fervens.

ЖИВА РАНА, f. (у Херц.) vide живина 1.
ЖУЈИЦА, f. vide стопица 2.
ЗАБЕДИТИ, забедим, v. pf. (у Сријему) vide
обедити.

загонит, а, о, у загонеци: Пуна јама заго-
нима јада (пушка).

зажињање, n. verbal. v. зажињати. ЗАЖИЊАТИ, Њем, v. impf. у туђу њиву, cf.

закосити.

ЗАКВАЧИТИ, чим, vide закачити.
ЗАПЕВАЉА, f. (у Сријему) Klagemeib, praefica,
cf. нарикача.

ЗАСКРОБИТИ, заскробим, v. pf. ftärfen, amylo
corroboro (lintea), cf. уштиркати.
ЗАШКРОБИТИ, Зашкробим, vide заскробити.
3ÉJO, m. hyp. v. зец: Мени зејо! (кад се
игра зеца).

зёц, m. 2) игра, Urt Opiel, ludi genus.
3Рцало, п. (у Дубр.) vide огледало.
истрÉсти, трéсём, v. pf. ausbeuteln, excutio.
JАЛКА, f. (у Шумад.) vide јахалица 2.
какӣ, ка, ко, vide какав.

КАРАМАНЛИЈА, m. Турчин закона Хришћан

скога.

ВРТИШТЕ,п. (у јужној Србији) vide купусиште. кесТОЗУБ, m. (у Ц. г.) који кеси зубе. ГЛАВАТИЦА, f. (у Мостару) vide младица 3. кнёжинскӣ, ка, ко, von кнежина. главор, m. (у Рисну) vide блаор. Припови- костолац, Костоца, m. зидине од старога једа се да сваки главор закоље 12 змија, града на десној страни Млаве гдје она

а тринаеста њега, за то веле дага не ваља

утјече у Дунаво.

убити, а ко га убије осам му је дана назатка. КРАКАТ, а, о, langbeinig, longis cruribus. гласан, сна, сно, berüßmt, famosus, cf. знатан : КРИВА, f. adj. некака Што угаси гласну кућу

свињска болест, од које се свињче згури, пак се обрће.

[blocks in formation]

НАМУљити, намуљам, v. pf. намуљила вода
(земљу), т. ј. нанијела, anfdwemmen, agge-
ro. cf. муљ.

НАСИЛИЦА, f. (у Ц. г.) Gewaltthat, vis.
НАТИРАТИ, рêм, v. impf. vide натрти.
НАТРТИ, нӑтрём, 2) н. п. погачу, кад се ми-
јеси, žufammen fneten, condepso, subigo.
одјело, п. (југоз.) vide одијело.
ОКРИВАТИ CE, вам се, v. r. pf. окривале се
свиње, кад удари крива у њих, mit кри-
Ba bebaftet merten, morbo крива dicto corripi.
ОПЕРАК, оперка, m. òreieđiges 23rett. У по-
кривању зграда даском оперци требају
по крајевима (око углова).

ПРОЖЕЋИ, жежем, v. pf. burdbrennen, peruro. ПРУЖИТИ, жим, v. pf. 1) н. п. чашу, reiden, porrigo. 2) н. п. руку, ausftređen, herreiden, extendo, porrigo.

пружити се, жам се, v. г. pf. fid ausftređen, extendere corpus.

ПУЗЕЋКЁ,
ПУЗЕЋКИ,

kriechend, repens.

РАСУШИВАЊЕ, n. verbal. v. расушивати се. РАСУШИВАТИ св, сушујем сe, v. r. impf. vide расушити се.

СВЕШТЕНИЧКИ, ка, ко, Priefter=', sacerdota-
lis.

СИНА́БИЈА, f. Urt Wpfel, mali genus.
СИНЏИРЛИЈА, f. vide сирџирли зрно.
сломити, слӧмим, v. pf. jerbreden, frango.
споМИЊАТИ СЕ, њём се, v. r. pf. im Unbenten
bleiben, hominum mentibus haerere:
Дуго ти се име сиомињало
стИШАТИ СЕ, шам се, v. r. pf. fid legen, con-

sidere.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ријеч ЈУЧЕРАЊИ стоји послије ЈУЧЕРАШЊИ, а требало би да је прије

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »