Page images
PDF
EPUB

СКРА КЕ. \\

И ЈЕ ЧИ.

ace. act, ,

[ocr errors]

adj. ady. augm. cf.

99

[ocr errors]

coll. comp.

activum
» adjectivum
» advervium
» augmentativam
confer

collectivum
, comparativus
genitivus
dativus

een. dat. dim.

Далм. Дубр.

[ocr errors]
[ocr errors]

кр.?

зап.:
зап. K
запад
Имоск
ист.
Мех.

franz. }

► femininum
» figürlich

[ocr errors]

и т. д.

[ocr errors][merged small]

i, q.
imerat.
indeel.
instr. ,
interj.
ital.
loc.

[ocr errors][ocr errors]

99

Бан.
Банат.

мјесто Банату
банск,
рег.
банској регементи,

мјесто accusativus Бачк. Биогр.

» Бачкој

Биограду Бјело п.

Бјелопавлићима БранҢ ч.

» Браничеву војв,

у војводству
» Далмацији
» Дубровнику
западно

f.
кр.
» западнијем крајевима

fig.

diminutivum Имоскоме

fr. источно

hyp. » источнијем крајевима

französisch ихи тако даље

hy pocoristicon id

quod југоз. југозападно

imperativus југоз. кр. » југозападним крајевима

indeclinabile јуж. јужно

instrumentalis кот. » Котору

interjectio .

italienisch » крајини Неготинској Негот. кр.

localis Мац. Мацарској

» masculinum на примјер

pl.

„ neutrum Паштр. Паштровићима

österr.

plaralis Пипер. Пиперима

part. Подг. » Подгорици

pass. прим.

pl. приморју примор.)

pron. Рудн. н. Рудничкој нахији

и. 5. д. сјеверн. тір. сјевернијем крајевима u. drgl. Слав.

и. f. Ф.
Славонији
Славон.
Срб.
Србији

verbal.
Сриј.
Сријему

v. impf. (ст.) crajate

v. pf.

v. r. impf. то јест Уж, н.

Ужнчкој нахији
Херц.

у. г. pf.
Херцеговинн
Хрв.
Ц. г.

Хрватској
Коми.

метана је код ријечи Црмници

да су Турске. Шумадијя

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ce M

ШТАМПАРСКЕ ПОГРJE III KE

које су се до сад опазиле.

Код

R'L CEAIE HATA

закони

закона

копла

ДРИЊАк

Мјесто

БЕРМЕТ

стоји absinthiacum мјесто absinthiatum BACйонӣ свйJET

въселжаа Baix Немачкијем

Њемачкијем во не треба: „некака морска риба” ВРзино кӧло стоји Белебита

Велебита ВУчит бак

бак Mjecto гањАТИ

ГАЊАТИ Код гЁГА разликује

разликују Мјесто глӯMAIL

ГЛУМАЦ
ГРдмовник илиЈА
Donner

Donnerer Код

ГРёш Код

поморило

поморила ТӯзоЊА

гӯЗОНА Мјесто гӯВА у

уз ДВАЁстина стојн пред двідкСТЕРО Ријеч

дивЁРИЧНА стојн Мјесто

дЙВЕРИЧНА дивын тйкВА

дивљА тикВА дивљЙ КАРАНФил

дйвљЙ КАРАНФил ддАКАТИ

доАКАТИ ДОБРЕ

мјесто копља Код ДРЁМАК дремавац

дремовац
ДРИЈЌмало
Schafmüge

Schlafmüße
ДРИЊАк
ДРдвити

дговити
КФЁндијски

ЕФЕндилски

molilotus
ЖДРАЉИКА
Код

melilotus Мјесто ЗАГњЎРИти СЕ

ЗАГЊУРИти СЕ
Код
ЗАКЛАПАти
claupo

claudo
ЗАМКА
мртво узнце

мртвоузице
заслон
вунена

вунене иванъЁЊЕ јаванђелије

јеванђелије Mjecto йзвитӣ дГАЖ

извитӣ дГАЖ искАЗАТИ

изказати
исКАПљивАЊЕ

ИСКАпљивАЊЕ
Код
испїти се

за вратом на језик

на језику испосница већина

пећина
исход
2

3
JABỆP
platanoeides

platanoides Мјесто Јанчик

ЈАнрик
Код
JÈPBÂH
зeгoнецн

загонеци Ријеч

ЈУЧЁРАЊй стојн послије ЈучЌРАПІњй, а требало би да је прије Код калинА

ligustum

мјесто ligustrun MjecTo RÀ HAI

КАНАП
Код КАТАНАІҢ

ваља rеѕеdа да стоји пред luteola
КАША

мјесто
Ријеч

Квісити стоји пред квасило н кваснНА
Код
квёкнути
t

ut
киснути

за врат

стојн

стоји

поносем

понесем

стоји

Кве ик

Квек

acesco врљта

врата кишЈЕТИ regen

regner Клёк не треба клён squalius

squalus

aacesco

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

даје
које
кукаван
der
ладнетяна
лединица
Автос
лисичине
Herculus
Даје

4
били-буљура
кочамак
МАРКО КРАЉЕВик

Авді мјесто

ЛЕТ

лис КоА

лош
ЊУ
fo
MÁBV

млнТАЛА мјесто

маднетине Меденица

И
Тити

[ocr errors]

|||||

Hercules да је

[ocr errors]

бунден tinea Моравицу љубичаст

мјесто

уна около scharenweise од седеља пурли

[ocr errors]

92

МАРКО КРАЉЕВик

били — биљура

качам как код

од краја у 19 врсти нза небу треба .. мјесто мёдвЈЕдицА

стоји мёдвкдицА
мёзил

МЕЗим
Код
мисЙРАЧА

будева
мдЊАІ

tinca мдРАВИЦА

Моравицу
мӧРМЕҢЕвиц

аубичаст
мёшко не треба тасег, него послије код MPшо
НАВАДАТИ

стојн унаоко
НАГРНУТИ

scharrenweise HÀHYAE

одурдефа Ријеч ноктиљА стојн пред нокташ Код

њйXAти СЕ не треба cf. њиханмјесто овРасти

стоји

OBPÁCTû Код одговАРАТИ

geohrchen мјесто од АмАЊЕ

одАлмањк Код околишници

веденичнога мјесто дРЕПАК

бРЕПАк DÀBAHJA

TIABAHJA Ријеч ПќстицІ

не стојн на своме мјесту, него послије пйское мјесто ПЈЌсмица

стојн лёсмица Код ПайТАК

мјесто падJKA

tennis подада

стране Мјесто лбдеу

АРА

послије подводница треба 1. Ријеч поъипA.

стоји

ПодРУГ
адсВАХАти
стојя послије пӧЖАЛА

мјесто pf. .
дотдне.

стојн impf. .

gehorchen

воденичнога

tenuis страна

Ко

[ocr errors]
[ocr errors]

шајке.

majk.

[ocr errors]

пойка

Мјесто потоСК, йод

пдік Мјесто ПРАзно, Код Рїло

АТИ Phjem NIPENDÈC

послије 2) треба т. Код езекте

ти стојн Hза ПРИЈЕ

ПдтисКАТИ пдшйка ПРАЗНОВАТИ

мјесто bеfфтивен

Место пучиця

стојн

[ocr errors]

брда

[ocr errors]

beldbußen брде дўчицE

сапети

Код РАСКУКАРИ
стоји ut qejuletuis

мјесто ut ejalet quis
РАЧА
кад

код
PAlliчинити Ск не треба: н. п. мећу, perennen, diluo”
мјесто PбЖЕЊЕ

стоји

РОЖЕЊЕ
Код РОСУЊА

росула

мјесто росуља
РСКАВИЦЕ
Моспару

Мостару
Ријеч САЖАЛОВАТи стоји иза САЖАЉАВАЊЕ
Код

CÁNENI изостављено је т.
САЛЕти
стоји

carrer
СвдмөрднАЕСТЕРО
седамнаетеро

седамнаестеро
СЁлски
(нст.)

(ст.)
cИРЕЊЕ
fchmerzhaft

scherzhaft
Ријеч

CJÈHAPA послије сэќњАк сувише је, јер већ стоји на својему мјесту. .
мјесто
СКОРУШЕРИ СЕ

стоји скоРУшити св
СКУњити ск

СКУњити PE
Код

СКУпсти не треба (јуж.), него вните код СКУПоцЈвн.
СААТкдгPM
стојн Фtаиф

Straud
словддњак
Freifaß

Freifas
СНЕРУКЕ
сдлАРА послије annonae треба sаlаriae
спAxИЈА
стојн спахија

спахија
СПОР
СПРАВА
по су том

по том су
ШАмлнЈА

|

[ocr errors]

мјесто СНЕРУКЕ
KOA

мјесто спор

Код
мјесто ШамнЈА

додатА к. Познато је из нашијех народнијех пјесама да се по јужнијем крајевима народа нашега послије ж, чи ш изоставља ј пред самогласнијем словом, н. п. оружe (м. оружје), Божа ти вјера (м. Божја), наруче (м. наручје), тако ваља да би се ка

и ораше (м. Орашје), подуше (м. подушје) и т. д. Овнјех ријечи и овако ја овдје у књизи највише за то нијесам наштампао, што се и по онијем мјестима могу

онако као што се говоре и по осталоме народу.

зало

чути и

A, 1) aber, at, vero: Jara 3y6nu, a on ce orupe: dwa. *I*

ја , , 2) und, et, :

репа).

m m. vide xаброво

Покликнула пребијела вила

ја радни, ат aber auch, aeg (доста). 4) а је код куће, ћеш, а ти поitane? 7) a! ah

со це зда да

испуни Вала А на робљу и

vіdе ахар. nus. АВАиЈА, f. vіdе абајлија:

долетиће кобац аваница,
Одвести ће сјеницу ћевојку

вади нз

A

a, o, vide пjеrав (н. п. коњ ист оком, а ја скоком; ја стојим, а ти сједиш; АБРОВОТА,

Die Stimme, vox, cf. спаваш; а шта он вели ? 3) АВАЗ", р.

глас. е et: има ҳњеба, а иноваца | АВАйз”, т. Иdе ваиз. CHO, indelsen, sed: ja MHCAHMAD À BÂJ! interj. vide jaoj. оно га нема, 5) fo, —: ако не

| АВАЈЛИЈА, f. (у Уж. н.) некака ја бука, 2rt уби, па остави. 6) а? а)? ain'? ah! cf. ax. s) у пјесмама ка- АВАЛА, f. 3) Sebirge füəsti po н

Ruinen einer alten Burg des ништа, него се додаје само

Xelgrad од Авале, поmеn mоntis: врста :

Diitters I теби Жулин-капетане

Са Авале изнад Биограда на дару твоме

бријегу У не према острвици,

2) градић у Турској хрватској на ли ABR, f. das Aba - Tud, panni crassissimi ge

in Türkisch-Stroatien, nomen arcis.

eine Fe ÀBAH*, m. vide xabau.

АВАНИЦА, f.:
Ila по седлу златну абацу
АБА, f. (у Далм.) vide абајлија.
ABĀJAHJA", f. die Schabrake, stragulum, stratum,

АвгӯТАР, авгутара, m.
ephiррium, cf. абанја, абаја, баја.

који се (понајвише у Скадру

сух рибъв мри скакавице, 2rt Tüferogen, ova dita. Авгутар

piscium der Aba-Tuch-Schneider, satoris

сваки дан, као
genus. Абације граде највише гуњеве од
гуњске крпе, а и друге различне хаљине од Авдес, m. oie 2bwafфипа (беѕ ѕurfen) Por
(простога) сукна и од шајка.

Чисто Турски авдeс узимаше
АБАцилин, а, о, беѕ абаџија, той абаџија.
АБАЦИЈнскЙ,ка, кӧ, беr абарнје, то абадије./Авдєснй, на, но, н. п. махрама,

lutionis.
АБАцилук", т. баѕ аnоwеrf bes aбaцијa, sar-AВдитор, авдитора, т.
toriae (vestificinae) genus.

causarum militarium, * ABEH, a, 0, 1 OA abe, von Aba-Iuch, e panno ABJUTÓPOB, a, 0, des Auditors, judicis milita

аба dicto. 2) то је абено, живи абено, т. б. /АВдиторовицА, f. eie Дисitоrѕfrau.uxorjud што је аба према правој чоcн).

(Авдиторски, ка, кӧ, гибitor-, judicum mil АБЁњан, aбeнaкa, m, капа од абе, еіnе müge

von Mba-Tud, gale ÅBEP, m. vide saber nasoj raabu ao em rus e panno aba dicto: bie-/AbėHATA, f. vide Besaya. ак капа. ABÉTHBA, f. das Gespenst, spectrum.

тно, іdе алватан. АВЁРДАР, aбeрдара,

АвлиЈА, f. 1) улица, деr pof, aula,. cf.

АвлинскЙ,ка, кӧ, н. п. врата, до
черњача.
у води отврдне /vaбo-/АвайскЙ,
Авли-МАРАМА, f. vide хавли-махрама.

Iuden, synagoga :
.) колац Пg
Посе међу

АВРА, f. (у Србији и у Босни) Јеврејсь або

моља, Bethaus per tatoria, ci

времи као Чинути Уаври.

АБАЊЕ, п. vіdе хабање,
АВАти, бам, vide хабати.
АБАЏИЈА“, т.

се једе и уз
и хајвар.

часни

[ocr errors]
[ocr errors]

der Auditor,

cogn

rium.

}

стоб

Авведік, абердака, , vide -хабердак,

. уіdе хабердар. АВЁРКёк, аберника,

vidе хаберник, АБВРЊАЧА, , vide xa Авднос, т, дрво Ш"

носи се нао каме АВРАВНни, (у ц. чему двојица што

ÅBÊT, f.
ÅBAATAH, Taa,
2)* vide хавлија.

/cf. стоборни.

au .

Iragstange, pertica ,

отка

1

собом»

обрат

на

die нца.

« PreviousContinue »