Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

На колико недјеља прије Ђурђева дне загрми први пут од године, по онолико гропа, кажу гдјекojи (у Србији) да ће оне године бити сто ока жита (али како су сад грошеви спали, ваљало би мјесто недјеља узети дане, или мјесто гроша паре, па мјесто сто ока рећи једна ока, или још како друкчије). — Многи, особито дјеца, кад чују први пут од године да загрми, ваљају се по земљи, да их оне године леђа не боле. — Кад грми на Илијн дан, кажу да ће се онога љета уцрвљати или онако покварити и опасти ораси и љешници. грмов, а, о, ber (Sidje, Gidjene, quercinus. грмовина, f. baš (vidbenboli, lignum quercinum. грмуша, f. (у Ц. г.) нека мала тица, оiе čeigenjфперje, motacilla ficedula Linn.: Није то шуша ни грмуша. грнало, n. даска насађена на дрво, као грабље, те се жито грће на гумну (у Бачкој), eine Зlrt Redjen, rastri genus. грнац, грнца, m. (доље преко Мораве) ber грне, нета, n. int i opf, olla. cf. (vide] ло

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »