Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

добости, дободем, v. pf. Босни) с муком
што учинити.
добош, m. bie Sironmel, tympanum militare, cf.
бубањ (2).
добошар, добошара, m. ber Šambour (Uromimet-
idiláger), tympanista. сf. бубњар.
добошарев, а, о, vide добошаров.
добошаревица, f. vide добошаровица.
добошаров (добошарев), a, o, beg Srommeljdla-
gers, tympanistaе.
добошаровица (добошаревица), f. bie Sambourg.
frau, uxor tympanistaе.
добошарски, ка, кб, Sambour, tympanistarum.
Добра, m. (ист.) vide (2) Добро. -
Добрава, f. 5lub in her Шабачка нахија: Купи
војску до воде Добраве
Добра Вода, f. чесма и црквица код Вуковара,
која слави свету Петку; к њој иде свијет
и носи боне сваке младе недјеље и петка.
Има и више извора који се тако зову.
добраклија, f. in bem epridmorte: Није ово
опаклија, већ добраклија.
добра молитва, f. Кад сватови с дјевојком већ
хоће да полазе, онда, у Рисну, брат и је-
дан од дјевера изведу дјевојку на молитву,
држећи је брат за десну, и дјевер за лијеву
руку: сватови сазову дјевојачке родитеље
(или оне од кућана који су јој мјесто њих)
и осталу родбину да јој даду Добру мо-
литву, па узевши велики колач, или, као
што ондје кажу, самун и на њему на мјесту
у мијешењу за то начињеноме сребрну ча-
шицу вина, даду га најприје оцу, који сје-
давши на столицу зовне дјевере и запита их:
„Шта иштете од мене грјешника?“ А они
му одговоре: „Ми иштемо од такога бана
да речеш своме дјетету добру ријеч, тако
и тебе Бог дао сваку добру срећу!“ Онда
он држећи у руци колач с чашом рече овако:
„Шћерце! да ти Бог да сваку добру срећу
и свако добро, како бих и сам себе рад!“
Изговоривши ово сpкне мало вина из чаше,
а пјевачи онда запјевају: Добар чоече!
Добро ти рече! Добро ти рече! Брзо се
СТОЧе 1 У добре часе, Под пуне чаше Свему
роду и племену на велику част, А наши-
јем младјенцима у најбољи час! А свак
реци и помисли: да је добар час! Тако вама
и Бог дао вазда добри час! По том се од
прилике с онакијем ријечима даде колач
матери, која је благослови од прилике овако:
„Шћерце! Боже ти дај добру срећу! колико
шкрока поступила од свога рода до свога
дома, толико ти Бог дао добријех и срет-
нијех часа!“ А тако од прилике и браћа и
остала родбина. Пјевачи послије свакога
припијевају као и горе послије оца, само
што се имена мијењају, н. п. мјесто: добар
чоече, матери се рече: добра мајчице,
стрини: добра банице, а брату: добар
брате. Невјеста се уза сваки при пјев по-
9

« PreviousContinue »