Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]

молитву и благослови их (да се кољу и једу); други дан зађе поп с ђаком од куће до куће, те купи коже од онијех јагањаца, које њему припадају као плата за молитву и за благослов. Тако онамо и кад је завјетина у коме селу, сваки испече по јагње, и донесе га на оно мјесто гдје ће ручати, шо том зађе поп те од свакога јагњета одсијече плећку, и метне је у врећу, која се за њим носи; што од онијех плећака он код куће са женом и с дјеиом не може појести, оно продаје. Гдјекojи на Ђурђев дан избаце пушку преко стоке, да би им стока напредовала. У Боци се састану по три дјевојке које су већ за удају, па на Ђурђев дан рано отиду на воду, носећи једна у руци проса, а друга у њедрима грабову гранчицу, па једна од ове двије запита ону трећу: „куда ћеш?“ А она одговори: „Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што гледа про тебе.“ Онда она запита ону што носи просо: „Шта ти је у руци?“ А она јој одговори: „Просо, да просе и мене и тебе и ту што гледа про тебе.“ По том упита ону што има грабову гранчицу шта јој је у њедрима, а она јој одговори: „Граб, да грабе и мене и тебе и ту што гледа про тебе.“ На Ђурђев дан не ваља спавати (да не боли глава); ако ли ко спава, а он треба на Марков дан (25. Априла) да одспава на ономе истом мјесту. Колико недјеља прије Ђурђева дне загрми, по онолико гроша кажу да ће бити товар жита оне године; cf. грмљети. Ђурђев данак ајдучки састанак. ђурђевац, ђурђевца, m. vide ђурђевштак. Ђурђевина, f. (ст.) оно што је Ђурђево (било, т. ј. Ђурђа Смедеревца), baš (Sebiet beа Ђурађ Смедеревац, imperium rov Ђурађ Смедеревац: Који ми је све моје узео: Ђурђевину и Смедеревину — Ђурђеви Стубови (ступови), m. pl. 1) намастир у Васојевићима на лијевој страни Лима: Да видите Ђурђеве ступове 2) зидине од намастира близу Новога Пазара: Да видите Лавру Студеничку! Не далеко од Новог Пазара; Да видите Ђурђеве Ступове! Код Дежеве старијех дворова, Задужбине цара Симеуна — Ђурђево, n. 1) etabt an bet Somalu im ber $al

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

убијати, јер веле да би кућа изгорјела I лица. — 4) она ракетла што скачући пуца.

« PreviousContinue »